Home > > Mike Quinsey – 17. november 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. november 2017

Mike Quinsey

Den nye cyklus er godt på vej og I må have i tankerne, at Menneskeheden kollektivt præcist skaber, hvordan den nye æra skal udvikle sig. Det gamle indtager ikke længere automatisk dets plads i den nye cyklus og det er faktisk ikke nødvendigvis relevant i lyset af de højere vibrationer, der nu opleves. Helt nye tider bliver introduceret, der er i overensstemmelse med jeres kommende behov. De nye energier favner ikke de gamle, der førte til forvirring, inkonsekvens og næsten et diktatur. Menneskeheden kan nu fortsætte og etablere grundlaget for den nye forvaltning, der skal skabe en ny tilstedeværelse af varig fred og sikkerhed på Jorden. Det gamle skal gradvist træde i baggrunden, efterhånden som det nye træder i forgrunden og alt af en mindre vibration vil til sidst forsvinde. Under sådanne omstændigheder kan det gamle ikke opretholde dets vibration og vil dø ud, det samme gælder truslen om krig, og det vil bevirke dets død.

Der vil være alt at vinde ved at fokusere på fremtiden og hvordan det kan gavne menneskeheden og jo hurtigere vil det være i stand til at manifestere de forandringer, der nu er ved at blive introduceret. Det vil tage tid, men I vil høre om dem på forhånd, så I kan være forberedt på dem. De vil give mulighed for hurtige fremskridt og hjælpe jer med at bevæge jer ud af fattigdom og nød, især når de nye opfindelser bliver indført, som vil gøre en ende på de forhold, der har ført til sådan en situation. Som vibrationerne fortsætter med at højnes, så vil tiden hurtigt nærme sig det, der vil resultere i hurtige fremskridt. Vi har tidligere nævnt alt det, der skal tilvejebringes for at etablere det nye fundament og det vil helt klart tage tid. Men hensigten er der og med støtte og hjælp fra folket vil der blive taget store skridt, når planen for fremskridt bliver kendt.

Jo mere jeres tanker og handlinger er dedikeret til at skabe det nye, jo hurtigere vil tingene manifestere sig. Der er grund til at være forsigtig, så længe de mørke er i stand til at forårsage kaos med deres angreb på civile. De bliver imidlertid fjernet, mange arresteres og deres kommandokæde brydes. Lyset er nu dominerende og en verdensomspændende operation fortsætter med at rense ud blandt dem. Fjernelse af deres underjordiske baser er vanskeligere, men moderne indtrængen er mulig og vil være yderst effektivt. Alle operationer og aktiviteter centreret om at skabe fred i hele verden er godt i gang og Rummet vil blive de mørkes sidste slagmark. I den henseende vil Lysets kræfter sikre, at de er begrænset i, hvad de kan gøre, indtil de er besejret.

Synspunkter, som de af Lyset har, bør ikke påtvinges folk, da det ofte har den virkning at skubbe dem fra sig og det er bedst kun at sætte jeres synspunkter igennem, når emnet naturligt opstår i en normal samtale. Indtil en sjæl er klar til at gøre fremskridt, vil de vise lille interesse i at lære sandheden at kende, men et subtilt ord her og der kan ofte starte en ny tankerække. Husk også, at alle har Guider, der kender jer bedre, end I gør og de er bedst placeret til at bestemme, hvornår det er et godt tidspunkt at plante frø om viden. Der er også en sjæls livsplan, der skal tages i betragtning og som vil sørge for muligheden for fremskridt på "rette" tid. Så alt i alt kan I antage, at alle ting vil ske, når en sjæl har nået et vist punkt i deres udvikling og er klar til det.

På dette tidspunkt vil de fleste mennesker, der befinder sig på de tidlige stadier til at forstå sandheden, lære om livet og hvordan man kommer ud af det med hinanden. Det betyder at rykke sig væk fra at sætte sig selv først og forstå, at alle har oplevelser, der skulle hjælpe dem til at udvikle sig. Det hjælper helt klart, at I fører jeres erfaringer videre til jeres næste liv og har yderligere muligheder for at overvinde lektioner, der ikke er blevet lært. Lysarbejdere forstår dette og kan på deres egen måde hjælpe andre med at løse eventuelle problemer, de står over for. Egoet er nok den største hindring at overvinde, men med erfaring vil en sjæl begynde at forstå sin rolle i dens liv. Sikkert er det, at der altid er udviklede mennesker rundt omkring, der kan hjælpe den vågnende sjæl.

Så godt som alle lande er nødt til at klare interne forandringer, fordi de gamle måder ikke længere er egnede til det spirende nye samfund. Det betyder ofte forandringer over hele linjen, da de rette mennesker venter på at indtage deres stillinger og sørge for, at forandringer sker. Med tiden vil kun lidt af det gamle være tilbage og ingen tårer vil blive gydt over tabet. De, der skal udnævnes, venter tålmodigt på signalet til at indtage deres stillinger. De er kendt for deres ærlighed og arbejde for alle folks bedste. De vil være anerkendt for deres erfaring og ambitioner om at hjælpe med at skabe de positive forandringer. Til den tid, hvor de mørke er isoleret og ikke kan forhindre forandringerne, kan I være forvisset om, at deres aktiviteter vil komme til folks kendskab. Hidtil har de bevidst holdt så meget skjult og enorme pengesummer er blevet taget fra den offentlige pung til hemmelige projekter, der ikke nødvendigvis er i jeres bedste interesse.

Det er tid til forandring og gennemsigtighed i alle spørgsmål vedrørende offentligheden og deres penge. Den Amerikanske Republik, der står i venteposition, vil blive bekendtgjort, når der ikke er frygt for indblanding, så vær forvisset om, at alt er gjort klar til at gå i gang med meget kort varsel. Mange folk af den gamle garde er allerede blevet arresteret og ryddet af vejen og det vil fortsætte, indtil det er sikkert at gå i gang med nye valg. I modsætning til de gamle måder vil kandidaterne blive valgt efter deres egnethed som nogen, der er troværdige og arbejder for forbedringer for befolkningen og ikke dem selv. Disse mennesker har altid været her, men er åbenbart blevet overset af dem, der beskæftiger sig med uærlig praksis. Åbenhed, ærlighed og ansvarlighed vil være nøgleordene i den Nye Tidsalder. Kan I ikke se, at de nye energier allerede har en effekt og de mørke bliver afsløret for det, de virkelig er.

Vi taler om forandringer, der kommer, men forvent ikke for meget for tidligt, da tingene må nå det punkt, hvor det er "den rigtige tid", som vi gentagne gange har nævnt. Men i tider med usikkerhed vil det styrke jeres moral at vide, at de gode tider nærmer sig og at intet vil kunne forhindre, at de kommer. Det er ikke kun de mørke, der kan diktere fremtiden, da Lyset er almægtigt og støttes af mange, mange Væsener, der venter på deres signal til at afsløre sig selv. I har kun haft lille kendskab til sandheden om jeres væsen og den storslåede fremtid, der skal udfolde sig. Det blev planlagt for æoner af tid siden og jeres bestræbelser på at bringe Lyset til Jorden er på vidunderlig vis lykkedes for jer efter flere tidligere cyklusser med fiasko. Vid, at I blev hjulpet og opmuntret, men I kan tage al æren for jeres succes.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |