Home > > Mike Quinsey – 10. november 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 10. november 2017

Mike Quinsey

Begivenheder nærmer sig stadig en afslutning, hvad valutarevalueringen angår. At det vil ske, er utvivlsomt og de første lande, der får gavn af den, har allerede forberedt sig på at gå i gang med kort varsel. Som I utvivlsomt er klar over, udvikler mange ting sig i en god retning, hvilket signalerer betydningen af de forandringer, der sker over hele verden. De gamle energier dør væk, men ikke uden at forårsage forvirring og uro. Vær imidlertid forvisset om, at udrensningen skrider godt fremad og afdækker det, der har været skjult i meget lang tid og de involverede er ikke længere i stand til at skjule deres aktiviteter. Der vil ikke være noget skjulested for dem og deres forbrydelser vil blive bragt op i lyset og stået til ansvar for. Nye niveauer af ærlighed og integritet vil være dagens orden og mindre vil ikke blive tolereret.

De mørke har været på tilbagetog i nogen tid nu, men har stadig evnen til at være en plage i en sådan grad, at tingene må holdes hemmeligt for dem. Men de udgør ikke længere den trussel, de plejede at gøre og som tiden går, vil de blive fjernet én gang for alle. Nogle vil forsøge at flygte i forsøget på at hindre, at retfærdigheden sker fyldest, men deres forsøg vil være forgæves og de vil ikke være i stand til at forlade Jorden. De har tjent deres formål med at teste de af Lyset og er kommet næstbedst ud af det. Deres skæbne er at stå til ansvar for deres handlinger mod Universets Love og det er klart, at de har meget at lære.

Når I bevæger jer ind i de højere vibrationer, så hav i tankerne, at I må passe på, hvad I tænker eller siger. Da I gennem tankens kraft bliver det, I tænker. Det betyder, at I kan manifestere alt det, I har brug for. Det er ikke så svært, som I måske forestiller jer, da I udvikler jer og derfor har tid til at vænne jer til det. Selv nu er kraften i jeres tanker tilstrækkelig til at tiltrække ting til jer. Det er klart, at hvis I fokuserer på negative ting, der forstyrrer jer, kan I ligeledes tiltrække dem til jer. Men igen, efterhånden som I udvikler jer, lærer I at kontrollere jeres tanker og kun give kraft til dem, der støtter jer.

I befinder jer i en tid, hvor sandheden kommer op til overfladen og meget, der har været skjult, vil blive afsløret. Det vil omskrive jeres historie og afsløre, hvordan I har været holdt nede og løjet for om mange ting. Men I har nu ret til at kende sandheden og langsomt, men sikkert vil meget, som har påvirket jeres liv, blive afsløret. Meget har været holdt skjult for jer og især det, der ville have gjort jeres liv så meget mere behageligt. Det vil der blive rettet op på og I vil få alle fordelene, når tiden er inde. Så fortvivl ikke over de hændelser, der følger af de forandringer, der finder sted. Det er det gamle, der bliver ryddet ud for at gøre plads til det nye, der hurtigt vil løfte jer op.

Se fremad og tænk "den Nye Tidsalder", fordi det netop begynder at gøre sin virkning, idet de forandrende energier fortsætter med at bygge sig op. Tro på det, fordi I har krydset den bro, hvor I aldrig kan vende tilbage til de gamle måder. Vær opløftet og tillad ikke det, der foregår omkring jer, at trække jer ind i negative tanker eller handlinger. I bliver hjulpet hele vejen, så lad jer guide af jeres intuitive tanker, der kommer fra jeres Højere Selv, som kender jer godt og arbejder sammen med jer hele tiden. Ingen af jeres Guider vil dog arbejde imod jeres ønsker eller jeres frie viljes valg. De vil ikke desto mindre gøre deres bedste for at påvirke jer til det bedre, hvis I afviger fra jeres livsplan.

De fleste lande befinder sig i en tilstand af mangel på økonomiske midler og kan ikke altid betale for de basale fornødenheder for at holde de fattigste mennesker ude af fattigdom. Det er en situation, der skriger på nyt lederskab, der kan finde de rigtige løsninger uden at gøre tingene værre. Det er indlysende, at de rige bliver rigere og verdens rigdom er i hænderne på meget få mennesker. En retfærdig fordeling af rigdom ville hjælpe med at løse ubalancerne, men det vil ikke ske, før der sker vidtrækkende forandringer. Den længe ventede forandring med hensyn til valutaernes værdi er ét skridt for at opnå en vis succes, men er kun starten, da flere forandringer er planlagt. Der er folk, der kan se langt fremad og har evnen til at forme fremtiden med forbedringer for alle mennesker og som venter på at få magtpositioner. Det skulle ikke vare særlig længe, før deres evner bliver anerkendt og de får mulighed for at vise, hvad de kan gøre for alle.

Uroen vil fortsætte en tid, men ud af den vil komme nye ideer og måder på hurtigt at tage sig af folks behov. Nogle vil prøve hårdt på at holde fast i det, de er bekendt med, men det er tid for forandringer og enden på alt det, der har holdt menneskeheden nede. Det afhænger selvfølgelig af, hvem der udøver magten, hvilket indtil for ganske nylig var Illuminati. Eftersom de har oprettet en magtbase inden for militæret, har de brugt den til at opfylde deres egne ambitioner og bruger den i al hemmelighed. Derfor har de ikke været ansvarlige over for nogen autoritet og de har stort set været i stand til at tie omkring nyheder om deres aktiviteter i troen på ingen andre end dem selv. Situationen har dog ændret sig i den senere tid, fordi "whistleblowere" er trådt frem og har offentliggjort skadelige informationer, der blev præsenteret for offentligheden.

Meget mod forventning lykkedes det jer at passere året 2012, der markerede enden på en cyklus og siden da er vibrationerne fortsat steget og vil gøre det hele vejen til Opstigning. En potentiel katastrofe blev forhindret og som I allerede er blevet informeret om, ville en anden ikke være blevet tilladt. Den gamle tidslinje fortsætter dog til sin naturlige ende, mens den nye har gjort det muligt for jer at skifte dimension og lade den gamle bag jer. I er nu nået dertil, hvor begivenheder er tæt på at bevirke de første store forandringer, der vil føre til, at den nye Republik bliver bekendtgjort. Derefter vil tingene tage fart og bevirke de mange spændt forventede forandringer i hurtig rækkefølge.

Med frigivelse af mere Lys på Moder Jord og oplysninger om sandheden om det, der har fundet sted, vil der ikke være nogen vej tilbage for de mørke kræfter. De ser deres magt blive mindre og er ude af stand til at gennemføre deres plan om verdensherredømme under én regering. I en fri verden har de forsøgt at overtage den, men i sidste ende lykkedes det for Lysets kraft at hæve vibrationerne, hvilket vil føre Menneskeheden helt frem til Opstigning. Det vil lægge en byrde på jer alle, indtil det er klart, at de mørke er blevet besejret og vil blive udvist fra Jorden. Tegnene vil snart være der og alle vil kunne se dem og det vil være indlysende, at en ny æra virkelig er begyndt. Når den sidste forhindring er ryddet, vil Menneskeheden snart lære sandheden at kende og benytte lejligheden til at bringe permanent fred til Jorden. Så, I Kære, uanset hvilken karma, I stadig må rydde, så vid, at det højst sandsynligt er den sidste, I bliver nødt til at tage jer af.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |