Home > > Mike Quinsey – 18. august 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 18. august 2017

Mike Quinsey

Vær forvisset om, at alt går godt på trods af de ydre omstændigheder. De nye energier etablerer sig og som følge heraf kæmper de gamle energier for at bevare deres plads på Jorden. Det er som en kamp om at overleve, bortset fra at de gamle energiers dage er talte og mister deres kraft til fortsat at eksistere og vil til sidst dø ud. Det er netop sådan, det er med de negative energier, hvoraf Illuminatis og deres håndlangeres fortsatte eksistens afhænger, hvilket er grunden til, at de skaber frygt gennem deres handlinger. Men de mister deres magt stykke for stykke og er ikke længere i stand til at kontrollere jer som før. Kampagnen for at fjerne dem på en måde, der nægter dem fortsat magt over jer, lykkes og stille med lille opsigt er Lysets Kræfter blevet den dominerende kraft for bestandig. Det betyder, at det ikke vil vare for længe, før det vil være sikkert at fortsætte og introducere de mange innovationer, der vil højne jeres livskvalitet.

Alt er levende på grund af energi og i virkeligheden kan intet stå stille i lang tid og er drevet af de højere energier, som løfter jer op til et nyt niveau, der fører til Opstigning. Derfor kan ingen forudsige præcist, hvornår det vil ske, men den er meget nær og intet kan nu hindre den i at manifestere sig. Så I kan leve fra dag til dag i visheden om, at uanset hvad der sker omkring jer, er fremtiden nu sikker og kun Gud ville kunne ændre udfaldet. Tingene vil stadig være temmelig hektiske og virke meget forvirrende, men når det stilner af, vil I se positive tegn på, hvor jeres fremtid fører jer hen. Hvad jer angår, kan I hjælpe med at holde et niveau af fred ved bestandig at sende jeres Kærlighed og Lys ud. Vær forvisset om, at I er meget mere kraftfulde, end I forestiller jer og bør aldrig føle, at jeres bidrag gør ringe eller ingen forskel. Det ville trods alt kun kræve et mindretal, der sender ren kærlighed ud, for at ændre verden.

Som tiden går, vil I høre eller læse om mange forandringer, der kommer, så hav hele tiden et åbent sind og vær klar til at acceptere en større mening med livet, end I måske allerede har accepteret. Evolution kan ikke ske hurtigt og sættes ofte til et langsommere tempo, der giver sjæle mere tid til at forstå betydningen af de meddelelser, der gives. Men den tid kommer, hvor tiden vil være løbet helt ud for dem, der sakker bagud, men det vil ikke lægges dem til last. Hjælp er altid ved hånden og I kan være forvisset om, at alt gøres for at højne bevidstheden hos så mange sjæle som muligt. Det er ikke let, da det kræver stor dedikation og beslutsomhed for at hjælpe sjæle med at stige op. Men ingen opgives som et håbløst tilfælde, medmindre de afviser hjælp og bliver derfor arkitekterne til deres egen død.

I spekulerer forståeligt nok over den nærmeste fremtid og de oplysninger om, hvad I skulle kunne forvente, er delvist klar. Intet kunne dog virkelig forberede jer til det store spring fremad, da disse tider vil være helt forskellige fra det, I er vant til nu. Selv jeres levetids længde vil øges i de højere vibrationer og jeres potentiale, hvis I skulle vælge det, vil leve i flere hundrede år. I vil måske straks gøre jer tanker om ældning, men I vil have krop som en voksen, der altid vil være sund og rask. Måske vil den mest velkomne forandring være en tilbagevenden til et tolv Chakra system, som I havde, indtil det blev reduceret til kun to, kun af Enlil*. Enlil og Enki var en vigtig del af jeres nylige historie og ansvarlig for mange store forandringer, herunder det vi kender som Syndfloden. Enki, der bekymrede sig mere om folket, plantede en latent DNA kodning i jer, der ville blive aktiveret på et meget senere tidspunkt. Den tid vil komme, når I stiger op og igen bliver Galaktiske Væsener.

I jeres position, hvor sandheden om jeres historie bevidst er blevet tilbageholdt, er det meget svært for jer præcist at forstå, hvilke forandringer der vil komme til at ske. I vil helt sikkert indhente den tabte tid og hurtigt modtage fordelene ved fremskridt og forandringer, der har været tilbageholdt. Resultatet er, at I er blevet ladt tilbage i mørke, hvor sandheden om jeres potentiale til at blive Galaktiske Væsener har været holdt skjult for jer. I er også blevet forhindret i at nyde godt af nye opdagelser, der har været holdt skjult for jer, mens Illuminati har udnyttet dem fuldt ud. I vil dog i sidste ende modtage dem og de vil hurtigt blive udviklet, når de Mørke ikke længere kan gribe ind i jeres fremtid. I bredere forstand blev det forudset, at I ville være nødt til at gå gennem mange års læring, men indså også, at med tiden ville mange flere af jer endelig stige op.

I må huske, at Menneskeheden fik den frie vilje og ingen har lov til at blande sig i jeres valg. Så nu hvor I er godt på vej til Opstigning, er det jer, I Kære, der kan tage æren for sådan en bemærkelsesværdig præstation. Der er lykke og fejringer i de højere riger, hvor det ses for det, det er og en anerkendelse af, hvordan jeres beslutsomhed har båret jer gennem nogle hårde situationer. I vil alle være stærkere på grund af jeres oplevelser og vel kvalificeret til at hjælpe andre, der følger i jeres fodspor.

Arkæologiske fund ændrer dramatisk jeres ideer om jeres sande historie. Det bliver meget tydeligt, at mange variationer af Mennesket har eksisteret og det fremgår af de mange skeletrester, der er blevet udgravet i løbet af det sidste århundrede. Det er klart, at der har været en tilsløring af jeres sande historie for at hindre jer i at blive klar over, hvordan det virkelig var og for at hindre jer i at finde ud af jeres sande arv. Det er først nu, at I begynder at forstå, hvilket stort potentiale I har og en skæbne, der vil føre jer tilbage til de store højder, som I næppe kan begynde at forestille jer. Alt dette vil ændre sig meget snart, da sandheden ikke kan tilbageholdes meget længere og den bliver allerede afsløret.

Sandheden er næsten for svær for nogle at tro, så hav et åbent sind, når den begynder at blive afsløret, for til tider vil det lyde utroligt. Beviset på jeres sande historie bliver afsløret næsten hver dag, men der er stadig en vis modvilje mod at gøre det offentligt kendt. Når det sker, vil det ramme visse religiøse overbevisninger meget hårdt, men ved at opgive lærdomme, der ikke fuldt ud afspejler sandheden, vil det gøre det meget lettere at forstå. Naturligvis vil kirken stadig spille en rolle og mange mennesker vil stadig vende sig til den efter vejledning. Personlige overbevisninger er noget, I holder jer til, indtil I konfronteres med en endnu større sandhed og I vil derefter revidere jeres forståelse i overensstemmelse hermed. Der er dog mange avancerede sjæle, som er kommet til Jorden for at sprede sandheden og allerede har en forståelse for, hvorledes den bedst kan formidles til jer på en måde, så den vil blive forstået.

Meget kærlighed kommer til jer fra de højere riger og I fortjener al pris for jeres præstationer, der er fuldt forstået. Meget er blevet gjort gennem personlige ofre og en dag får I tak fra alle dem, I har hjulpet. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

* Enlil og Enki er to guder i den sumeriske panteon og skabelsesmyten. Enlil er herre over luften og jorden og vogter af skæbnernes tavle. Enki er herre over jorden og vandene.


Share |