Home > > Mike Quinsey – 19. januar 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 19. januar 2018

Mike Quinsey

Endnu en gang finder jeg, at Kryon har udsendt en meddelelse, der indeholder meget vigtige informationer, som vil bidrage til at øge folks bevidsthed og forståelse. Den fortæller os også, hvordan vi vil blive hjulpet til at lære at komme ud af det med hinanden. Ideen om krig vil blive erstattet af tolerante og fredelige hensigter. Lær om den nye triade, der er den nye bevidsthed og se, at med højnelse af vibrationerne lader Menneskeheden det gamle paradigme bag sig, da det har tjent sit formål og gør plads til et nyt. Vær ikke i tvivl om, at en ny æra er begyndt, og når de gamle måder har mistet deres kraft, vil fremskridt ske hurtigt, da det, der har været holdt skjult, vil blive afsløret. I folket er allerede med til at skabe en ny fremtid, der vil være en fremtid med fred og kærlige hensigter.

Det følgende er et uddrag af Kryons meddelelse, og for at høre det i sin fulde længde skal I blot klikke på nedenstående link:

KRYON. EXPLAINS HOW NEW DNA UPGRADES PROVIDE LIGHTWORKERS WITH SPECIAL ABILITIES.
(Kryon. Forklarer, hvordan nye DNA-opgraderinger giver lysarbejdere særlige evner.)

Hvert Væsen har deres egen plan baseret på, hvad de valgte, da de ikke var her. At komme i funktion er, hvad vi vil kalde skabelonen. Da plejadianerne lagde grunden til Menneskehedens udsåning ved at give dem det stykke af Gud, som I har i jeres esoteriske såning, blandede I jeres biologi med dem, resultatet var det DNA, I har nu, og inde i tingene, som I ikke kan se, er Kvantum og dynamik, og de bærer med sig Guds frø. Den oprindelige skabelon for skabelsen var, at Menneskelige Væsner ville vågne med mørk og Lys bevidsthed og søge Skaberen. Intet andet dyr på planeten søger Skaberen. Det er ikke kun det Menneskelige Væsens intellekt, der gør dette muligt, det er skabelonen, og som bevis for dette fortæller jeg jer, at over 85% på denne planet tror på efterlivet på en eller anden måde. Det kan ikke være en tilfældighed, det kan ikke være et tilfælde, det falder ikke ind under den klokkeformede kurve. Det blev planlagt og designet på den måde i den skabelon, der var jeres, vi fortalte jer, at det også omfattede den energi og det system, I kaldte karma. Det har været den samme skabelon indtil nu. Denne planets tidskapsel skabte skabelonen gennem processer, I ikke er bevidste om, og som er prægtige og smukke, og de er Kvantebaserede, det vil sige multidimensionelle, hvilket kommer fra den Skabende Kilde.

Plejadianernes DNA fungerer med over 80%, de er næsten Englelige, og i deres Bevidstheds fysik behøver de ikke rumskibe for at rejse til andre steder, de bruger det, I kalder oplysningens proces, som allerede er observeret af jeres fysikere, hvor fysiske genstande kan være to steder på samme tid. Dette ligger ikke uden for jeres fatteevne, det ligger bare uden for jeres normale erfaring, og de gav denne planet flere egenskaber, som I bruger i dag. Den skabelon, de gav jer, er ikke en kontrollerende skabelon, den er en medskabende skabelon. Den får jer til at tænke på en bestemt måde og giver jer det frie valg om, hvad I beslutter jer for.

Jeg vil gerne tale om den nye skabelon. I vil lade ideen om erobring og grådighed og sammensværgelse og magt bag jer. Det tager tid, til tider generationer, før én ser dårskaben i det, de gjorde gangen før, at indse, at der er bedre måder at opnå det, som I virkelig ønsker, hvilket er sundhed, fejring af lykke over den livslængde, som I ikke har haft før. Evnen til at komme overens med resten af planeten, og I vil have forskellige ideer og forskellige kvaliteter, men I vil have tolerance til at komme overens med resten af planeten, og I vil se, at det er hovedretningslinien for det, I altid har ønsket at skabe - ikke krig.

Der er yderligere tre skabeloner på vej, dette er bare begyndelsen, der er ingen milepæle, der skal passeres, men der er steder, hvor der ganske enkelt er opfindelser, der vil gøre en forskel mht., hvad I er bevidste om, og hvad I gør næst, og en ny skabelon vil være nødvendig, for at I kan tænke ud over det, der var før, det er bevidsthedsskabeloner, og selve den kendsgerning, at I har en ny bevidsthedsskabelon, der bliver udsendt fra nuller og knuder*, burde I fejre, fordi der er dem, der sagde, at det aldrig ville ske. Triaden er den nye bevidsthed, der involverer de tre dele af bevidstheden, som vi kanaliserede specifikt om, det er hjernen, intuitionen og hjertet. Hjertet har det højeste magnetfelt af noget organ, inklusiv hjernen, og i kroppen er der mere aktivitet i hjertet end i hjernen. Videnskaben ser det som den anden hjerne.

SLUT PÅ UDDRAGET.

Revaluering af valutaerne er stadig det centrale for mange mennesker, og de venter stadig, dog er der tegn på, at de sidste dage er over os. Én ting er sikker, og det er, at hvad end der sker, vil den i sidste ende komme. Det vil være en mærkepæl i tiden, der bliver starten på store forandringer på pengemarkederne, og endnu vigtigere indførelse af valutaer, der retfærdigt afspejler deres reelle værdi. Det starter måske i det små, men vil med tiden resultere i en revidering af alle valutaer. Dagene, hvor fastsættelse af valutaernes værdi til fordel for investorer eller spekulanter, vil ikke længere være mulig, og alle forretninger vil ske over bordet, ikke under, og gjort ærligt.

Hvis I er opmærksomme, vil I opdage, at ærlighed i alle former for transaktioner vil være dagens orden, og dem, der er andet end ærlige, vil blive afsløret og ude af stand til at skjule deres handlinger. Ærlighed vil være mottoet i alle ting, og der vil komme en tid, hvor det bliver umuligt at skjule sandheden. Den nye Tidsalder vil bringe alt det, der er andet end ærligt, op i lyset og det vil ikke være muligt at skjule sådanne aktiviteter. Naturligvis vil folk, efterhånden som et retfærdigt samfund opbygges, og alle mennesker behandles lige, begynde at leve i en glad, fredelig og kærlig atmosfære. Det kan være, det er i god tid at bede jer om at fokusere på, hvad der kommer, men jo mere I gør det, desto hurtigere vil disse tider komme.

Forandringerne skal selv sagt starte et sted, og det kan meget vel blive Byen af Lys, som er tæt på at manifestere sig, og som Genii for nylig har fortalt os om. Der er bestemt en fornyet aktivitet omkring dette, og det indtryk, der er givet, er, at vi er meget tæt på at se den første By af Lys manifestere sig i Sedona. Genii besøger regelmæssigt sine venner i Byen, og der er stor optimisme omkring, at der meget snart vil ske noget. Ja, I har hørt det hele før, men som tiden går og vibrationerne fortsætter med at højnes, kommer de ideelle betingelser nærmere og nærmere. Der er store festligheder på vej, og når de kommer, vil den glæde og lykke, der vil blive udtrykt, langt overstige tidligere skuffelser. Tiden for forandringer er over jer, så vær positive og spild ikke jeres energi på negative tanker. Medmindre I stadig har karma at rydde, skulle I være i stand til at tage en jævn og lige vej, der vil bringe jer yderligere fremad.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

*Knuder og nuller arbejder i tandem, ikke som en enkelt enhed, der fungerer som en polariseret par. Mekanikken i det polariserede par af knuder og nuller er en “skubbe-trække” energi fra Krystalgitteret. Hvad betyder det? Tænk på knudepunkter som en støvsuger. Knuder fjerner langsomt tingene, der ikke længere er nødvendige for menneskeheden, såsom frygt, krig og drama. Tænk på nuller som et depot af plejadisk energi, hvor nye oplysninger såsom ideer og opfindelser langsomt er ved at blive skubbet til menneskeheden. Dette er skubbe-trække energien i knuder og nuller.

Den korte forklaring er fundet på: http://spiritweb.dk/kanaliseringer/kryon/knuder-og-nuller-pa-jorden-part-2/, hvor yderligere forklaring på knuder og nuller findes.


Share |