Home > > Mike Quinsey – 12. januar 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 12. januar 2018

Mike Quinsey

Jeg kan ikke fremhæve nok, hvilken fantastisk præstation det var for jer at passere milepælen i 2012. Fra nu af vil I begynde at se tegnene på positiv forandring omkring jer, og jo hurtigere vibrationerne øges, jo hurtigere vil de manifestere sig. Generelt er nogle af de vigtigste forandringer, der vil påvirke alle, den generelle højnelse af vibrationerne. Den højere energi vil forvandle de lavere energier, så negative handlinger vil begynde at miste deres styrke, og det ultimative vil komme, når kun de højere vibrationer kan eksistere. Så vil I være fysiske Engle med fuld bevidsthed som forudsagt for længe, længe siden. I den fjerne fremtid vil I til sidst flytte ind i den Indre Jord og dens Krystal Byer. Disse er begivenheder et godt stykke ude i fremtiden, men hvor vidunderligt og opløftende det må være at vide, at store forandringer venter jer. På samme tid vil alle livsformer af lavere energi have fulgt deres egen vej i en anden cyklus for at forsætte deres udvikling.

Hvis ideen om at leve inde i Jorden synes underlig for jer, så husk, at det er en normal udvikling hos alle avancerede menneskelige livsformer. Faktisk er det meget sikrere end at leve på overfladen, og med avancerede teknologier kan en "ny Jord" skabes, der ville se lidt anderledes ud end livet på overfladen. Den umiddelbare gevinst er, at I har styr på alle aspekter i jeres miljø, så I er aldrig i ekstreme vejrforholds vold, som nogle gange opleves på overfladen. Vær også klar over, at når I er så avancerede, vil I skabe stort set alt, hvad I behøver ved jeres tankers kraft. Lad det være forstået, at jeres vej til Opstigning allerede er lagt, og hvor I kommer ind, afhænger af den måde, hvorpå I når Opstigning, da det er op til jer, men nå den, vil I, fordi det allerede er blevet dekreteret. Med jeres fødder på Jorden igen synes den beskrevne fremtid langt væk, men i virkeligheden begynder I at give den tanke energi til dens skabelse, og den begynder at tage form, da potentialet allerede eksisterer.

Nogle af jer er allerede klar over, at jeres skæbne er at blive Galaktiske Mennesker og også en Stjernenation. Hvis I har undret jer over, hvorfor jeres Jord synes at have tiltrukket så megen opmærksomhed i de seneste år, er det, fordi jeres udfordring med at stige op i jeres nuværende fysiske kroppe er unik. Nu hvor I befinder jer på den sidste strækning mod fuldendelse, vil I helt klart gå hele vejen med at stige op i jeres fysiske kroppe, og det vil være en yderst bemærkelsesværdig præstation, som sker for første gang nogensinde. I er alle højt ærede og elsket for jeres beslutsomhed om at lykkes og når I passerer målstregen, vil der være almægtig jubel i Himlen. Der vil være store fester alle steder og nyheden om jeres succes vil rejse Universet rundt. I vil med rette kunne sole jer i jeres succes’ glans, og Guds Velsignelser vil følge jer.

Der sker stadig meget på Jorden, og gennem hele dens historie har det til tider været meget ustabilt, dens kontinenter synes altid at være i bevægelse, men jordskælv synes sjældent at være usædvanlige. Med jeres moderne udstyr og instrumenter kan I nu nøjagtigt forudsige, hvor store ændringer på Jorden sandsynligvis vil finde sted, og forberede jer på dem. San Andreas Forkastningen er kendt for at være grænsen mellem to kontinentalplader, men folk synes at være villige til at tage en chance ved at blive i området, idet de håber at få et varsel i god tid, hvis et stort jordskælv skulle være undervejs. Men med tiden vil forandringer i sådanne områder resultere i, at de må skulle evakueres permanent. Det synes imidlertid at ligge meget langt ude i fremtiden og skulle ikke indebære nogen fare i jeres levetid. Desuden vil vandstanden i havene gennem en længere periode stige ganske væsentligt, så de lavtliggende områder ved kysten vil blive ubeboelige. Med fremskridtene inden for "tidlig varslings-" udstyr er der ingen grund til, at folk uventet skulle blive fanget i vandmasser.

Efter at have hævet jeres tanker til sådanne højder, er det lidt trist at skulle vende tilbage til mere verdslige ting. Men som Lysarbejdere har I stadig jeres personlige udfordringer at klare og da I nu er trådt ind på en ny vej, må I benytte enhver lejlighed til at sprede Lyset. Indtil nu er I blevet opfordret til at tale med folk på deres forståelsesniveau, men nu er Opstigning inden for synsvidde og relativt set – er tiden knap. Så udbred jer om det, I normalt ikke ville gøre og vær forvisset om, at et vidensfrø, der plantes nu, kan bære frugt i den tid, der kommer. Sikkert er det, at, hvis en sjæl har potentialet til at gå hele vejen til Opstigning, vil deres Guider gøre deres bedste for at lede dem på rette vej. Det, der kommer, er en chance, der ikke må misses, da det ellers betyder, at I starter en anden cyklus uden garanti for Opstigning. Men, som I tidligere har fået at vide, er ingen viden spildt eller gået tabt, og det, I lærer i én inkarnation, bæres med over i den næste.

For nogle sjæle synes tanken om, at de ikke er deres krop, temmelig skræmmende, og spørgsmålet om, hvad I virkelig er, når I er ude af kroppen, dukker op. Uanset om I har forladt jeres krop midlertidigt, hvilket de fleste gør under deres søvn, eller er "døde", vil I befinde jer uden for den og tilsyneladende stadig befinde jer i jeres fysiske krop. I ser måske ned på jeres egen fysiske krop, der ligger og sover. Hvis tilfældet er, at I er "døde", vil I hurtigt forlade den scene og blive mødt af dem, der har ventet på jeres ankomst til det højere niveau, og det er nøglen til jeres oplevelse. Når I forlader jeres fysiske krop, befinder I straks jer i en anden identisk krop. Men det, der er så anderledes nu, er, at den "nye" krop, kaldet den æteriske krop, er identisk med jeres fysiske krop, men er af en finere version, der vibrerer med højere frekvenser og ikke rammes af sygdomme eller har amputationer, som I måske har levet med. Det ser ud, som om I er blevet fuldstændig forynget og kan "tænke" jer til forandringer i jeres krop, som fx at se yngre ud igen og uden nogen handicaps overhovedet, som I måske havde tidligere.

De sjæle, som fuldt ud forstår "liv efter døden", ved, at døden ikke er noget at frygte, og jeres venner og familie vil vide, hvornår I forventes på "den anden side", og vil være klar til at hilse på jer. Så mange mysterier og så megen frygt er blevet bygget op omkring døden og mest sandsynligt af dem, der har haft en svær overgang. Men selve døden er som at tage et sæt tøj af og tage et andet på. At gå over er på ingen måde traumatisk eller smertefuldt, og det er så nemt, at mange sjæle end ikke erkender, at de er "døde". At fjerne al fejlagtig forklaring af fakta er vanskelig, fordi mange sjæle er vokset op med at tro noget andet, og da tankens kraft er så stærk, vil I i starten opleve døden, som I tror, den vil være. Hvis I er ateist, er det eneste, der vil ske, er, at I vil vide, at I stadig er i live, men ellers opleve "ingenting", indtil jeres tanker åbner op for andre muligheder. Der er stadig meget at få indsigt i og hvis I synes, det for meget at acceptere, så læg det blot til side og kom tilbage til det, når I er i stand til at overveje muligheden af det igen. En ting er sikker, hvad I end møder på jeres vej, vil sandheden altid være tilbage, når alt andet er passeret forbi.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |