Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 19. juni 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 19. juni 2015

Kære Alle. Der sker så meget nu, at selv om vi kun har været væk fra jer i kort tid, sker begivenheder hele tiden hurtigere og om relativ kort tid vil de afsløre vores intentioner for jer. Vi har været aktive hele tiden, men for at undgå interferens fra de mørke, holdes det hemmeligt, mens vi stille og roligt arbejder os fremad. Scenen er sat for en bekendtgørelse af vores intentioner og når det skridt er taget, vil de komme i en jævn strøm. I har tålmodigt ventet på et sådant tidspunkt og når det kommer, vil I ikke blive skuffet. Vi er mere sikre på nu, at vi har begrænset de mørkes magt og indflydelse og vi sigter mod at holde deres aktiviteter i skak med et vågent øje.

Vi har mange venner på Jorden og har i æoner af tid hjulpet dem til at komme videre med deres opgaver, for at bringe nye måder til hurtigt at føre jer ind i den Nye Tidsalder. Når afsløringerne begynder, vil I sandsynligvis føle jer overvældet af den hastighed, hvormed de vil finde sted. I vil også være glade for at se, hvor hurtigt de introducere jer til meget nødvendige ændringer, der straks vil forbedre jeres livskvalitet. Der er så meget fattigdom på Jorden, men det behøvede ikke at have været på den måde, da der er mere end nok af hendes rigdomme til at sikre, at alle har livsfornødenhederne. Ikke kun det, men når først jeres basale behov er dækket, vil der være ændringer, der giver jer mere tid til at forfølge jeres egne interesser, i stedet for at være slave af at tjene penge til livsfornødenhederne. Det er vores hensigt at bringe ændringerne så hurtigt som muligt, så der ikke er nogen forsinkelse i tilvejebringelsen af fordelene ved den Nye Tidsalder.

I nogen tid nu har I gradvist fået et indblik i, hvad I kan forvente, når I er sluppet fri af de mørkes indflydelse og aktiviteter. De vil hellere se jer fortsætte jeres kampe og bevidst forårsage krige og uroligheder, så I aldrig fuldt ud kan nyde den fred og lykke, som er jeres fødselsret. Dog er jeres skæbne sikret og I vil snart opleve frigørelse fra alt, som tidligere har forhindret jer i at leve et tilfredsstillende liv. Der vil være en tid, der hastigt nærmer sig, hvor I vil nyde friheden ved at leve i frihed for den evigt tilstedeværende krigstrussel, som ingen plads har i de højere vibrationer. I nogen tid nu er de blevet hævet og langsomt, men sikkert nærmer I jer en tid med store forandringer. Midt i uro og så meget, der behøver at ændres for at højne jeres levestandard, finder I det svært at forestille jer, hvordan varig fred kan sikres. Det vil dog komme og på en måde, som I måske ikke har overvejet mulig og vil signalere enden på ??alle fjendtligheder og bringe den fred, som I ønsker.

Moder Jord er dybt involveret i de ændringer, der til tider kan synes temmelig ekstreme, men husk på, at Jorden langsomt har været ved at dø og har brug for meget opmærksomhed og forandringer for at skabe den Nye Tidsalder. Forureningen af ??havene er en stor bekymring, da den gør det af med områder, der opretholder det liv, den skulle være rig på. Flere steder er jorden mættet med kemikalier og der er brug for en udrensning, så den kan blive helt restitueret. Der er meget arbejde af denne karakter, som ville være en næsten umulig opgave for jer, men, som I vil opdage, er der nye opdagelser, der vil gøre sådanne operationer lettere. Med vores hjælp bliver opgaven med at rydde op på Jorden sandelig så meget lettere. Der vil komme ændringer af en sådan art, at jeres industrier ikke længere vil have behov for at bruge forurenende eller giftige kemikalier. Der er mange planlagte ændringer, der vil fremskynde hele processen med at restituere jeres Jord.

I en tid, hvor mange mennesker frygter det værste, er det op til de sjæle, som er af Lyset og forstår, hvad der sker, at hjælpe dem, der føler sig forladt og i nød. Lad det være kendt, at massive gavnlige ændringer, som vil højne livskvaliteten langt ud over jeres forventninger, er på vej. Vi i Lysets Galaktiske Føderation vil hjælpe jer i alle faser, selv om vi vil give jer al mulig opmuntring til at tage del i hele forandringsprocessen. Vær forvisset om, at vi fuldt ud er klar over jeres behov, men på grund af jeres karmiske ansvar, kan vi ikke altid gribe ind for at hjælpe jer. Vi vil dog gøre vores bedste for at påvirke jer i jeres handlinger for at opnå de bedste resultater. Faktisk har vi hele tiden rejst ved jeres side, opmuntret jer til og hjulpet jer med at komme igennem perioder med enormt pres. I kan nogle gange undre jer over, hvor nye idéer kommer fra og nogle gange er det vores indflydelse i arbejde. Snart vil der komme en tid, hvor vi kan arbejde åbenlyst med jer uden frygt for indblanding og så vil I se tingene bevæge sig fremad med stormskridt.

Desværre er jeres presse stadig under Illuminatis kontrol og jeres nyheder overvåges nøje for at tilbageholde sandheden om mange ting, der sker for jer. Men når I bliver klar over den sande situation, vil I acceptere nyheder med forsigtighed og udvikle evnen til at "læse mellem linjerne", da så meget skjules og også fejlagtigt præsenteres for jer. I æoner af tid har I været holdt i uvidenhed om så mange forhold og meget, der direkte kunne have gavnet jer, er blevet holdt tilbage. Måske illustreres det bedst i forbindelse med svøben om kræft, der kan helbredes, bortset fra at det ikke bliver frigivet til offentligheden. De pågældende vil hellere behandle end helbrede jer i en branche, der tjener umådelige penge på jer. Det vil selvfølgelig ændre sig meget snart, da sandheden vil komme ud og intet vil forhindre, at det sker.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for, at vi kan give jer gode nyheder om fremtiden. I har tålmodigt ventet de sidste tider, som nu nærmer sig hurtigt og snart vil begynde for alvor. Vi er glade for at være en del af jeres oplysning og vil snart være en del af jeres liv. Vi er jeres fremtid og ser frem til at oplyse jer om jeres sande historie, da I er meget større end I forestiller jer og vi beundrer og hylder jeres beslutsomhed med at se de mørkes endelige nederlag. Vi vil være med jer til alle tider for at støtte jer og sender jer vores kærlighed.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |