Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. august 2016

Mike Quinsey

I, som lægger øret til jorden, vil vide, at "Revalueringen" er så nær og skal snart sammen med andre ændringer signalere forandringernes begyndelse. En kæmpe opgave nærmer sig sin afslutning og vil give jer det ubestridelige bevis på, at Illuminati har mistet deres evne til at diktere begivenhederne efter deres ønsker. De vil stadig eksistere som en plage, indtil de er fængslet, hvilket vil blive deres endelige skæbne. Som bevis på det kan tiltag, der har afventet det rette tidspunkt, nu fortsætte. De negative kræfter glædes over den omtale, deres handlinger medfører, men de får det på ingen måde, som de gerne vil have det. Lysets Kræfter arbejder til stadighed bag kulisserne, idet de foretrækker at holde deres hensigter så hemmelige som muligt. Sandheden er, at de er de negative kræfter overlegne i alle henseender og er i stand til at sikre, at tingene ikke glider dem af hænde. De giver dem lov til at udvikle sig som planlagt og griber ikke ind i karma eller de højere Lyskræfters bestemmelser. Vær forvisset om, at, hvad end der sker af oplevelser, er det under kontrol for at sikre, at de sidste tider udvikler sig som planlagt.

Til de sjæle, som er uvidende om det større billede, ser det ud til, at alt er kaotisk, men alt er under kontrol af dem, der sikrer, at Planen for Menneskene følges. Husk, at I alle villigt meldte jer frivilligt til at opleve adskillelse og accepterede udfordringen med at finde vej tilbage til Lyset. Som enkeltpersoner og som den Menneskelige Race har I været guidet, siden cyklen begyndte og selv når I stiger op, er der altid Højere Væsener, der guider jeres oplevelser. Gennem dem vokser I jer stærkere og er i stand til at bevare fatningen, når I konfronteres med de mørke. Så længe I er stærke i sindet, hvad end der sker omkring jer, skulle det ikke påvirke jeres evne til at bevare roen under alle omstændigheder. De lærte lektioner huskes og føres med fra liv til liv.

Efterhånden som de højere energier forankres, så bliver virkningerne af negativ energi mindre, indtil de ikke længere kan eksistere i en så høj vibration. Til den tid vil Opstigning have fundet sted og total fred og kærlighed stiger ned på Jorden. Selv ud jeres måde at fortolke begivenheder på, går der meget lidt tid, før det kommer til at ske. Så fremtiden er velkommen og bevirker, at I slipper fri af de mørkes indflydelse og handlinger. De vil stå til ansvar for deres handlinger og må se konsekvenserne i øjnene enten på Jorden eller blive flyttet til en anden location. Vær forvisset om, at ingen undslipper retfærdighed eller slipper af sted med handlinger, der blev udført med bagtanker. Jeg siger igen, at ingen sjæle straffes, men kan have behov for yderligere erfaringer for at overvinde deres svagheder. De er nøje planlagt, så den pågældende sjæl kan lære af dem og snart nå et punkt, hvor erfaringerne er gjort og lært.

Mange af jer er klar over, at som tiden er gået, er flere sjæle reinkarneret, som har udviklet sig tilstrækkeligt til at hjælpe jer med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Det kræver kun sikre situationer fri for indblanding for dem for at kunne tilbyde deres viden og vid, at indblanding ikke vil være tilladt af dem, der hellere vil holde jer nede. Men sandheden kommer ud og mange af jer vil blive chokeret over at se, hvordan I effektivt har været fanger på jeres egen planet i årtusinder af tid. Så I har meget at indhente, hvilket vil give jer alle de fremskridt, som I allerede skulle have nydt godt af, bl.a. en meget højere levestandard. Det vil være en fornøjelse at have så meget tid, som I har lyst til, til at forfølge jeres egne mål og ikke være belastet af tidskrævende opgaver. Når det sker, vil en af de mest kærkomne forandringer være, når I vil have alt det, I har brug for uden at skulle bruge penge.

At vide, hvor meget I vil have nytte af forandringerne, er det håbet, at I vil finde vej gennem de kommende tider ved at have de lovede forandringer i tankerne. Naturligvis kan graden af forandring ikke ske uden store forstyrrelser, men de Galaktiske Styrker vil tage hånd om det, der skal komme, idet de sikrer, at alt sker på kortest mulig tid. Byerne af Lys kommer tættere på manifestation for hver dag, der går og det i sig selv vil være en verdensændrende begivenhed. Det siges, at efter at de første har materialiseret sig, vil der komme flere, indtil Jorden er forbundet med alle større lande. Det er blot en af de mange spændende og længselsfuldt ventede forandringer. Langsomt, men sikkert har I fået et indblik i fremtiden og den kommer meget hurtigt.

Der er ikke noget, I ikke kan gøre eller opnå og I er kun begrænset af jeres eget sind. I kan derfor sætte jer et mål på et hvilket som helst niveau, I ønsker og forudsat I holder jer på vejen til succes, vil det i sidste ende lykkes for jer. Jeres vej fører jer til sidst tilbage til Guddommen, hvorfra I kom, men i øjeblikket ligger det langt ud over jeres rækkevidde. I har mange, mange oplevelser foran jer og når I har nået niveauet, hvor I bliver et Galaktisk Væsen, er det jer, der bestemmer, hvilken vej I ønsker at gå. På alle stadier vil I mødes med dem, der er på det samme stadie som jer og I vil fortsætte med at have oplevelser sammen.

På nuværende tidspunkt i jeres ydmyge position har I gennemlevet en række liv, der har været designet til at højne jeres bevidsthed. På hvert trin har jeres livsplan været omhyggeligt tilrettelagt for at sikre, at I får mulighederne for at stige op. Hvis I af en eller anden grund ikke tager udfordringen op, gentages den, indtil det lykkes for jer, så I kan fortsætte med at udvikle jer. Intet står stille ret længe og I vil altid være på udkig efter en mulighed for at udvikle jer endnu højere.

Forudsat I bliver i dette Univers, vil I antage en menneskelig form, men i sidste ende vil I stige til et punkt, hvor I ikke engang behøver en krop som sådan og bliver et Lysvæsen. Hvis det er nødvendigt, vil I være i stand til at stige ned til et niveau, hvor I kan "tænke" jer ind i en legemlig skikkelse. Derfra vil I ved jeres tankers kraft blive så stærke, at I bliver nødt til at sikre jer mod, at formålsløse tanker manifesterer sig.

På dette stadium ville det være for meget forlangt af jer fuldt ud at forstå evolutionens vej, men når I bliver et Galaktisk Væsen med fuld bevidsthed, vil I være helt klar over det. I vil have mestret tilstrækkelig viden til at blive jeres egen guide og præcis at vælge, hvilken vej I ønsker at gå. Dog vil der altid være Højere Væsener, der følger jeres evolutionære vej og er parate til at hjælpe jer, hvis I skulle ønske det. Faktisk vil I, jo højere I stiger op, blive mere ét med andre sjæle, der har de samme vibrationer. Livet vil være absolut fantastisk og fuld af muligheder for at opleve præcis det, som I ønsker. I er ikke begrænset til dette Univers og har ubegrænsede valgmuligheder, der vil opfylde jeres ønsker. Og hele vejen gennem sådanne oplevelser kan I stadig "ringe" jeres medrejsende op, så kontakt går aldrig for evigt tabt. Der kan selvfølgelig være tidspunkter, hvor de er optaget af noget andet, men de vil være klar over, at I har forsøgt at kontakte dem.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |