Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 26. august 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 26. august 2016

Mike Quinsey

Det skulle være indlysende for jer, at tingene nærmer sig en afslutning, hvad ”revaluering” angår. Det hårde arbejde er blevet gjort og det, der nu mangler, er en offentlig erklæring om de forandringer, der vil være begyndelsen på en ny æra for den Menneskelige Race. Et forsøg herpå for ganske nylig blev forsinket af endnu en handling fra de mørkes side, men det blev hurtigt ordnet og I er nu igen klar til at gå videre. De mørke bliver langsomt spærret inde, men forsøger stadig at forhindre, at tingene når den ønskede afslutning. Men uanset hvad der sker, bliver deres evne til at forstyrre eller forsinke Opstigning mindre og mindre. Til tider grænser deres handlinger til desperation, idet nettet lukker sig om dem og de kæmper til det sidste for at undgå retsforfølgelse. Men der er ingen måde, hvorpå de kan undslippe deres skæbne og stå til ansvar for de mange forbrydelser mod Menneskeheden.

Generelt set højnes bevidsthedsniveauet på planeten Jorden stadig og vil fortsætte med det, indtil fuld bevidsthed er opnået. Enhver sjæl vil blive påvirket af de øgede vibrationer og det eneste spørgsmål, der er tilbage, er, om de kan fortsætte med at stige op med dem. Nogle sjæle vil finde det vanskeligt og ubehageligt med en deraf følgende forvirring og vil være ude af stand til at forstå, hvad der sker. De vil først komme ud af denne tilstand, når de flyttes fra deres nuværende sted på Jorden til et vibrationsniveau, der hjælper dem med at føle sig godt tilpas. Men alt vil løse sig i overensstemmelse med hver enkelts behov og hver enkel sjæl vil befinde sig præcis der, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling.

Budskabet til alle er at holde jeres fokus på rejsen forude og ikke vakle eller blive distraheret af, hvad der foregår omkring jer. Indtil Illuminatis håndlangere er anbragt, hvor de ikke kan forstyrre de fremskridt, som Lysets Kræfter gør, vil det stadigvæk vrimle med misinformation. Men de, der har fulgt udviklingen tæt, vil være i stand til at skelne sandheden. Langt de fleste mennesker vil blive forvirrede over, hvad der sker, men når begivenheder som erklæringen af USA’s nye republik er kommet, vil Menneskehedens retning blive lidt tydeligere. Der er behov for forandringer, der giver lande tilbage til folket og som vil blive hilst velkommen, så de har en større indflydelse på, hvordan tingene kører.

Intet på jorden kan hindre forandringerne i at finde sted. Det er alt sammen en del af planen for Menneskets opløftelse til de højere dimensioner. I når dertil, hvis I har fortjent det og alle sjæle har på forskellige stadier fået mulighed for at udvikle sig tilstrækkeligt til at nå til Opstigning. Det er klart, at mange ikke er klar til at tage et sådant skridt, men deres udvikling vil fortsætte på en måde, der passer til deres behov. I virkeligheden er der ikke sådan noget som tid, så hver enkel sjæl kan følge deres egen vej uden at føle, at det på en eller anden måde er mislykkedes for dem. Alle vil få al mulig hjælp og blive guidet for at sikre, at de fortsætter på en måde, der sikrer deres ultimative evolution.

I Menneskets sind er intet umuligt og hvis I beslutsomt fokuserer på noget, vil det med tiden manifestere sig. Men i jeres nuværende tid kan "hindringer" som karma give anledning til forsinkelse, men når først den er ryddet, er vejen åben for, at I kan fortsætte. Jeres Guider vil naturligvis vide, hvad der er bedst for jer, men når alt kommer til alt, har I det sidste ord at skulle have sagt. Brug altid jeres intuition til at vurdere, hvor jeres oplevelser skal føre jer hen. Nogle sjæle vil foretrække at blive på en religiøs vej, hvilket så vil være rigtigt for dem. Det vil vise sig at være en vanskelig vej til tider, idet det kræver stor tillid af jer. Ligegyldigt hvilken vej I følger, er det rigtigt at sige, at alle i sidste ende vil finde vejen hjem.

Alle ting, som I er blevet vant til, vil undergå en forandring eller blive erstattet, hvis de ikke har nogen plads i den Nye Tidsalder. I vil allerede have bemærket, at opfindelser, der venter på at blive indført, i nogle tilfælde er verdensændrende og det er kun den usikkerhed, der hersker for tiden, der holder dem tilbage. De mørke ønsker ikke at give slip på deres magt og tror arrogant, at de stadig kan diktere masserne. Det hele vil være forgæves og ikke kun deres magt, men også deres rigdom, bliver reduceret ganske dramatisk. Så det er bare et spørgsmål om tid, før de kan flyttes til steder, hvor de ikke længere kan forstyrre jeres evolution. Store fremskridt er helt bestemt blevet gjort i mellemtiden og det vil ikke vare længe, før det bliver muligt at indføre dem.

De militære styrker som sådan vil blive nedlagt og en politistyrke vil stadig være nødvendig og erstatte dem, men kun få problemer forventes. Menneskeheden vil endelig indtage dens plads blandt de fredelige nationer og nyde friheden til at kunne rejse, hvilket følger med det. Det vil naturligvis tage tid at bringe forandringer i stand, men hjælp vil blive givet til jer. Fremtiden er bestemt gylden og er den passende belønning for jeres sejr over de mørke. Men hav medfølelse og tilgivelse for dem, da de ligesom jer har spillet deres aftalte roller for at hjælpe jer med at udvikle jer. Det var nødvendigt for jer, at I blev testet i dualitetens ild og I har næsten afsluttet behovet for yderligere erfaringer af denne art.

Varig fred er noget, I længe har ventet på, for at I kan leve jeres liv i harmoni og kærlighed med alle andre. Også at gøre det uden frygt for indblanding, så I kan nyde jeres frihed til fulde. Spændende tider ligger forude og at møde jeres Galaktiske brødre og søstre vil etablere de bånd, som I plejede at have, før adskillelsen indtraf for at opleve dualitet. I er alle vokset gennem jeres oplevelser og er i stand til at hjælpe andre, der står over for en lignende evolutionstid. I skal lykønskes med sådan en vellykket afslutning, da der har været tider, hvor det ikke lykkedes for Menneskeheden at stige op og næsten måtte starte forfra igen.

Hektiske dage venter forude, men vær forvisset om, at ud af det hele vil den fred komme, som I længe har søgt. Det er kendt, at mange af jer bliver trætte af den lange ventetid til det forjættede land, men de sidste skridt til succes kan kun tages, når det er helt sikkert at gøre det. I mellemtiden hører I mere om, hvad der venter forude og det gælder, hvad enten I er inkarnerede eller befinder jer i de højere dimensioner, da I stadig vil tage del i forandringerne. Det hjælper, hvis I visualiserer, hvad den Nye Tidsalder betyder for jer og på denne måde vil I tiltrække de nye energier til jer selv. Læg det gamle bag jer, da det har tjent sit formål og det vil under alle omstændigheder langsomt forsvinde ind i historien. Selv jeres kendte historie, som den er skrevet, er blevet ændret for at styrke det greb, Illuminati har haft i jer.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |