Home > > Mike Quinsey – 20. januar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. januar 2017

Mike Quinsey

I skulle nu alle have en rimelig idé om, hvordan fremtiden vil udvikle sig. Begivenhedernes timing ligger ikke fast, men er ganske fleksibel og er baseret på den bedste mulighed for at bringe forandringerne i stand. De vil uden tvivl komme, så vær ikke bekymret, hvis timingen ikke passer til jeres forventninger. De, der har planlagt de sidste tider, har kraft og bemyndigelse til at gøre, hvad end der er nødvendigt for at sikre fuldendelse i overensstemmelse med afslutningen på denne tidscyklus. I oplever allerede endnu en tid, der går hurtigere og hurtigere og sådan vil det fortsætte. Lad ikke ydre hændelser påvirke jeres egen rejse, da mange grupper går igennem, hvad de har brug for at rydde deres lavere energier, hvilket må gøres, hvis de skal have en chance for at hæve deres vibrationer. De, der ikke kan følge med forandringerne, vil ganske enkelt følge en anden vej, som er i overensstemmelse med deres behov.

Nogle af jer venter på ændringerne af visse valutaer, der kan give jer stor fremgang. De fleste mennesker er uvidende om disse muligheder, men vær forvisset om, at inden længe vil mange flere valutaer stige i værdi. Det er planen i sidste ende at afskaffe fattigdom eller nød og i virkeligheden ligger det ikke så langt væk. I mellemtiden vil mange kæmpe sig gennem forandringerne, men vil forhåbentligt blive løftet op, idet de ved, at alt forløber godt. Jeres fremtid er meget lys og for de fleste bedre end deres vildeste drømme. Så hold jer fokuseret på løfterne for fremtiden, idet I ved, at den i virkeligheden er fuldt sikret og beskyttet for at sikre jeres succes.

De mørke kan ikke længere holde deres aktiviteter hemmelig og langsomt men sikkert bliver deres handlinger afsløret, hvilket forhindrer dem i at eskalere. De havde troet, de var uovervindelige, men de havde ikke regnet med den støtte, som Menneskeheden får af dem, der er kommet fra uden for jeres Solsystem. I kæmper langt fra en forgæves kamp og når Lysets Kræfter bekender kulør, er sejren sikret. I ville blive glædeligt overraskede, hvis I vidste, hvor mange Lysvæsener der overvåger jeres aktiviteter og så vidt karma tillader det, hjælper de jer med at opnå den sejr, som I er blevet lovet. Meget af aktiviteten og kampene mellem de mørke og Lysets Kræfter sker ude af syne, da det sker både inde i og uden for Jorden.

Heldigvis er de, der arbejder for Lyset, i stærkt overtal i forhold til dem af de mørke, der er imod dem. Som I sikkert vil vide, bidrager Lysarbejderne roligt til udbredelsen af Kærlighed og Lys og indfører på ingen måde uærlige eller negative metoder. Kærlighed er den mest kraftfulde energi i Universet og det ondes vibrationer er ude af stand til at ødelægge den eller eksistere i dens tilstedeværelse. Så, kære venner af Lyset, vakl aldrig i jeres arbejde med at sprede Lyset og I vil opnå betydeligt meget mere, end I kan forestille jer. Hvis tilstrækkeligt mange mennesker skulle slutte sig sammen i en høj kærlighedsvibration, ville alt blive løftet op med det samme, uden for de mørkes rækkevidde.

Som sjæle af Lyset kan I sprede den vidt og bredt simpelthen ved at gå blandt dem, der er omkring jer. Afhængigt af hvor høje jeres vibrationer er, vil I have en vis effekt på dem, hvilket i nogle tilfælde kan mærkes. I spreder med sikkerhed i det mindste en "feel good" energi, hvilket er grunden til, at folk kan lide at være omkring jer. Jeres aura energi kan have mange farver, som, når de ses af en clairvoyant, beskrives som meget rene og lyse. Det er sådan, som en, der spreder kærlighedsenergien, ville blive beskrevet. Auraer er jeres ubestridelige lys "signatur", der viser, hvor godt og hvor langt I har udviklet jer åndeligt.

Der er få, om nogen, der læser sådanne kanaliseringer, der er uvidende om, at I har et æterisk legeme og det er jeres Lyslegeme, der også er kendt som jeres Lys signatur. Jo renere energi, jo mere spirituelle er I og det er nødvendigvis ikke i religiøs forstand. Det er den gradvise forståelse, der er, når en udviklet sjæl vil se alle andre som en del af helheden og derfor som Alle som Én. Det er erkendelsen af, at alle er en facet af Universel Kærlighed, "I er mig og jeg er jer". Det er et mål, der skal nås og at blive Ét med Gud. Det er helt sikkert en masse at tænke over, men gennem sådan en forståelse kan man finde fuldstændig fred. Det er omhyggelig overvejelse værd og kan gøre jer i stand til at løfte jer op i de højere vibrationer.

Livet er en kontinuerlig søgen efter Sandhed og de fleste sjæle søger svarene udenfor sig selv, men den ligger hele tiden inden i én selv. Det kan tage tid at komme til den konklusion og accept vil komme, da alle veje fører til den Ene Sandhed. Det vil tage tid at finde de svar, der tilfredsstiller jeres længsel efter en sådan forståelse og alle sjæle vil på et eller andet tidspunkt følge en vej til fuld forståelse. På vejen er dem, der tilbyder en hjælpende hånd, når der er brug for den og de beder ikke om noget til gengæld. Deres glæde og lykke ligger i at have hjulpet en anden sjæl på dens rejse for at finde vejen hjem.

Når I er klar til at begive jer ud på rejsen, vil I uden nogen som helst tvivl vide det og styrte videre mod den næste fase i jeres eventyr. Mange, mange sjæle har gået vejen før jer og vejen, der fører til fuldendelse, er beredt. Den vil bringe fuldkommen glæde og en kærlighed, der ikke kender dens lige. Smerten og elendigheden, som I har oplevet, vil gå over og det vil føles underligt, fordi I kom fra de højere riger og faldt ned i dualitetens rige for at hjælpe med at vise andre vejen frem.

I jeres stille stunder vil I helt bestemt vide, at I ikke er jeres krop, men en smuk sjæl, der har taget en inkarnation i de lavere vibrationer for at hjælpe andre. På grund af det har I fået større erfaring og er i stand til at forstå det fysiske livs natur og kan hjælpe andre til at fuldføre deres rejse. At tjene andre er nøgleordet for evolution, idet I erkender, at Alle er Én. I en verden så fuld af uro og fare er det svært at se en vej ud og at træde ind på en sti, der fører til fred og glæde, men det er sådan, det er, når de gamle veje modvilligt forsvinder og gør plads til den nye. Men så mange sjæle har fundet Lyset og deres samlede energi hjælper andre til at vågne til sandheden.

Tiden fortsætter med at gå hurtigere, så sørg for, at I er forberedte til Opstigning, der kommer meget nær og vil ske i de flestes levetid. I skulle nu vide, hvor meget I har udviklet jer og om I er på vejen mod Opstigning. Fortsæt med at se lige frem og lad intet fjerne jer fra jeres fokus. Hjælpen er altid med jer, så bed jeres Guider om hjælp, når som helst I har brug for hjælp og vær forvisset om, at I vil få den. Det er måske ikke lige præcis på den måde, I bad om, men den vil hjælpe jer til at løse jeres problemer. Del jeres tanker med jeres Guider, da de glæder sig over at være en del af jeres livserfaringer.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |