Home > > Mike Quinsey – 27. januar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 27. januar 2017

Mike Quinsey

I er med til at skabe enorme forandringer, som, når I ser tilbage, vil blive set som et vendepunkt i Jordens historie. De er nødvendige for at feje det væk, der ville have holdt jer nede og gøre plads til forandringer, der vil sætte scenen for begyndelsen på den Nye Tidsalder. De mørke har ikke længere tilstrækkelig kontrol til at diktere, hvorledes fremtiden udvikler sig. De vil også komme til at føle konsekvenserne af at miste adgang til ubegrænset finansiering til deres sorte projekter. De finder det også umuligt stramt at kontrollere operationer på Jorden og folk, der har været tilbageholdende med at stå frem med, hvad de ved, føler nu modet til at gøre det. Det hele betyder et skift i magtforholdet på Jorden og de, der arbejder for Lyset, føler sig ikke længere så begrænset. Præsident Trump har en liste over vigtige forandringer, han ønsker at gennemføre og vil ikke vente med at sætte dem i værk.

Fordi de fleste mennesker ikke ved, hvad der har fundet sted på Jorden, kan de ikke forstå, hvad der sker eller grundene til forandringerne. Men med tiden bliver det helt klart, især med den kommende officielle bekendtgørelse om den nye amerikanske Republik. Begivenheder er bestemt til at ske ret hurtigt og I kan være sikker på, at de, der udfører positive tiltag, er beskyttet af de højere Lyskræfter. Jeres skæbne og Jordens er at stige op og forandringerne vil fortsætte som forberedelse til sådan en betydningsfuld begivenhed. Så prøv at forstå, at forandringerne er nødvendige, selv om de forårsager uro. En dag vil I se jer tilbage og se, at alt, hvad der skete, var rettet mod opfyldelsen af profetierne for den Nye Tidsalder.

Nyheder om begivenheder er under meget stor kontrol og de mørke har stadig tilstrækkelig magt til at bestemme, hvad I læser. Derfor vil I ikke være i stand til at læse om, hvad der i virkeligheden sker, men med lidt snilde kan I finde tilstrækkelig information på internettet for at få en overordnet forståelse. Efterhånden som forandringerne tager til, vil flere kilder, der har forberedt sig på at komme ud med sandheden, åbne op. Det, der sker i luftrummet over jer, bliver igen ikke rapporteret og har nået et punkt, hvor rumfartøjer fra mange steder, herunder de ikke-jordiske, kæmper en kamp for herredømmet. Der er imidlertid et beskyttende skjold omkring Jorden, som holder uønskede indtrængende ude.

Kliken mister sit greb over de begivenheder, der finder sted på Jorden og som kunne føre til Hierarkiets fald. Vær dog forvisset om, at jeres skæbne allerede er blevet bestemt og I vil ende med at sejre, da I fortsætter på jeres vej til Opstigning. Det er blevet dekreteret af dem, der har kontrol over begivenhederne på Jorden, så selv om tingene skulle synes anderledes, kan I ikke tabe kampen, som I vil se til sidst. Tingene udvikler sig normalt meget langsomt, men I befinder jer i en tid, hvor de vil tage ganske meget fart og indhente den tabte tid. I har været meget tålmodige og vi anbefaler jer at bevare roen, selvom I skulle blive provokeret til det modsatte, da det er så vigtigt, at I holder jeres vibrationer så høje som muligt. Ellers vil de mørke drage fordel af det, hvilket er grunden til, at de bevidst forårsager så meget ballade, frygt og forvirring som muligt.

For de, der ønsker at fortælle andre om det, vær sikker på, at de er klar til sådanne oplysninger. For meget kan undertiden have en skræmmende effekt og opnå det modsatte af, hvad der var hensigten. Sikr jer, at folk indser, at udrensningen er til gavn for alle sjæle og er en del af planen med at bringe den Nye Tidsalder i stand. Timingen med hensyn til forandringerne er vanskelig at forudsige, da situationen må være på et bestemt stadie for, at de kan finde sted. Den primære bekymring går på de involveredes sikkerhed, så der vil ikke blive grebet til handlinger, der kan bringe deres liv i fare. Der er en hel række af begivenheder, der er linet op, der vil føre jer fremad for fuld fart og det er vigtigt, at de ikke bliver afbrudt eller går i stå af en eller anden grund. Vær forvisset om, at planen for afsløring har været nøje gennemtænkt og der er taget højde for en retningsændring, hvis det skulle blive nødvendigt.

Tiden nærmer sig, hvor I skal se Væsenerne fra den Indre Jord komme op til overfladen. De vil naturligvis vente på et passende tidspunkt, hvor enhver sandsynlig trussel mod dem er blevet fjernet. Da de har udviklet sig langt videre end Mennesker, vil de have en masse at byde på, som vil hjælpe jer med, at ændringerne finder sted i et hurtigere tempo, hvilket vil føre jer ind i den Nye Tidsalder. Der er også andre civilisationer, der vil hjælpe jer og gøre det i en ånd af gensidig venskab. Det vil være en ny oplevelse for mange af jer og meget opløftende, efter al den negativitet I har stået overfor.

Med de kommende afsløringer om jeres oplevelser på Jorden vil I blive testet med hensyn til jeres evne til at afholde jer fra at søge hævn over dem, der er skyldige i forbrydelser mod Menneskeheden. I må imidlertid ikke tillade jer at søge hævn, da retfærdighed vil blive ske gennem dem, der er bedst egnede til at håndtere sådanne forbrydelser. De kommer fra de højere riger og har stor erfaring i at håndtere sådanne sager. De er fuldstændig af Lyset og vil søge at løfte de skyldige op til de højere vibrationer for at give dem en mulighed for at rejse sig igen. Ingen betragtes som en fortabt sjæl, uden at der er gjort alt for at få dem til at vende tilbage til Lyset.

Det er blot i den seneste tid, at I er begyndt at indse, at I har levet i en drømmeverden, der har meget lidt at gøre med jeres sande virkelighed. I har ofte arbejdet jer gennem en jungle af løgne og bedrag, ikke at jeres oplevelser er spildte, langt fra, da de har givet jer en enorm styrke, med hvilken I kan være mentor for andre, der står over for de lavere dimensioner. I har med succes kæmpet jer gennem de udfordringer, I end har været konfronteret med. I står nu som én, der trygt kan stå over for de Væsener, der mener, at magt er ret og ikke har nogen kærlighed eller forståelse for andre racer, der har udviklet sig ud over sådanne overbevisninger.

I er måske af den mening, at de, der er de mørke, bør overlades til deres egen skæbne og sikkert er det, at de får lov til at opleve, som de har valgt. Alle deres handlinger har imidlertid konsekvenser og de vil stå til ansvar for dem og vil ikke komme fri af dem, før de erkender sandheden. Gud ønsker ikke at se sjæle permanent forvist til mørket og opfordrer dem af Lyset til at hjælpe dem ud af deres falske overbevisninger. Tid heler, men nogle sjæle er så forankrede i dem, at de ikke kan fatte en bedre måde at leve på. Enhver sjæl, der vender sig mod Lyset, vil blive budt velkommen med åbne arme og få al mulig hjælp til at løfte sig selv op igen.

Jeg ved, at udadtil er der stor forvirring på Jorden, men som tingene bliver klarere, vil det kunne ses, at der er et positivt formål i det, der sker. Således vil jeg forlade jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |