Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. maj 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 20. maj 2016

Mike Quinsey

Vær forvisset om, at alt forløber godt og meget stadig sker bag scenen. Som vi ser det, kan de næste to måneder meget vel vise sig at være de vigtigste i nyere tid. Det forventes, at begivenheder vil have udviklet sig tilstrækkeligt til, at en bekendtgørelse kan offentliggøres, der vil være begyndelsen til, at ??mange flere bringer sandheden frem i lyset. I virkeligheden er ingen tid overhovedet gået tabt, da så meget er sket, der har været uden for de mørkes rækkevidde. Ja, som tiden går, bliver deres magt hurtigt indskrænket og arbejdet af de af Lyset går hurtigt fremad. Den Nye Tidsalders energier bringer sandheden frem, hvilket resulterer i et løft af vibrationerne.

Mange fremskridt, der har været tilbageholdt, begynder at komme op til overfladen og ikke mindst alle dem, der udbredes af the Keshe Foundation. I mange år har deres opfindelser været undertrykt, men ikke længere, da der er så mange nu, der udbredes af dem, der ønsker at se dem komme ud i det offentlige rum. De bliver nu præsenteret for mange kilder, der har evnen til at fremstille dem. Deres udbredelse kan derfor ikke stoppes og flere og flere mennesker bliver klar over deres eksistens. Det er bare et spørgsmål om tid, før nogle officielle bekendtgørelser kan offentliggøres, så offentligheden også bliver klar over det.

Efterhånden som vibrationerne højnes, vågner flere mennesker til sandheden og den kan ikke undertrykkes længere. I har så længe været forledt til at tro, at I åndeligt halter bagud, men ikke desto mindre er forståelsen øget betragteligt på trods af forsøg på at holde jer nede. For dem, der søger sandheden, findes der mange pålidelige kilder på Internettet og I behøver blot at følge jeres intuition. Med tiden vil kun sandheden eksistere, men indtil I når det punkt, vil der uundgåeligt være nogen forvirring, da oldgammel lærdom stadig fremmes. Tiden er kommet, hvor enhver sjæl, der søger sandheden, stort set skal blive sin egen lærer. Men der er selvfølgelig fordele ved at mødes med folk med samme forståelse.

Verden oversvømmes for tiden med problemer, der stammer fra de gamle energier, men når disse er ryddet væk, vil den fred, som I søger, komme i stand. Det kan synes som en umulig opgave, men om nødvendigt kan ting ændres med ét slag for at sætte en stopper for konfrontation og krige. Fred kommer meget snart og så kan ændringerne ske hurtigere og I vil blive overrasket over, hvor meget tingene har udviklet sig i mellemtiden. Det er kendt, at dette tidspunkt ville komme og forberedelser er blevet gjort, for at være klar til det. Alle jeres ofre og anstrengelser for at bringe fred til Moder Jord vil snart bære frugt og en storslået Ny Tidsalder vil begynde, for alle at se.

Fortsæt jeres gode arbejde, da målstregen er i sigte og mange sjæle hepper på jer. I meldte jer frivilligt til at arbejde for Lysets kræfter vel vidende, at denne gang ville I til sidst gøre jer fri af de mørkes kløer. I har så at sige "udstået jeres læretid" og snart vil I drage nytte af jeres engagement for sagen. Det var hele tiden meningen, at det blev en tilfredsstillende afslutning og I kan se frem til en spændende tid, når de gamle energier langsomt svinder bort. De vil ikke få lov til at forstyrre fremskridtet og med tiden vil deres handlinger blot været et minde, forvist til historien.

Jeres lange ventetid på nogle positive tegn, der afslører det sande fremskridt, der er gjort, kommer nærmere. For mange, der har vist lidt, om nogen interesse i deres fremtid, vil udviklingen både chokere og forbløffe dem. Dog vil de snart fatte omfanget af situationen og vil hilse ændringerne med glæde. Fremtiden vil virke som en drøm, der bliver til virkelighed, da de mørke forhindres i deres plan med fortsat at holde Menneskeheden fængslet. Få af jer har lidt forståelse for, hvor meget jeres frihed er blevet taget fra jer. Endnu mere hvordan I er blevet afholdt fra at nyde fordelene ved de fremskridt, der er gjort i de sidste omkring 70 år. Kliken har holdt jer i mørke og kun tilladt ny teknologi, når den passede dem. Den er ikke blevet fremmet af dem, der ikke har noget ønske om at bevæge sig med tiden og at miste deres profitable forretninger. Den største ændring, som påvirker alle mennesker, angår energibehovet. Gratis energi vil blive jeres med tiden og nogle apparater er allerede tilgængelige.

Ændringerne, der venter på at blive indført, vil bringe alle sammen og fjerne tilstanden med "rige" og "fattige", der ikke længere vil være acceptabelt. Ingen vil blive overset og naturligvis vil de mest trængende blive prioriteret. Alle vil i sidste ende have de basale nødvendigheder til at opretholde et komfortabelt liv. Planetens rigdom er ligeledes tiltænkt alle, hvilket sammen med nye teknologier gør, at alle vil opretholde en tilfredsstillende levestandard. Uanset jeres nuværende eksistensniveau så husk, at det til dels er karmisk og også giver de oplevelser, I har brug for at fortsætte med at udvikle jer. I virkeligheden holder I aldrig op med at lære, men den gamle cyklus er slut og en ny erstatter den allerede.

Hold fast, efterhånden som de gamle måder svigter og vid, at udrensningen er nødvendig for at gøre plads til det nye. Mange forskellige civilisationer arbejder med Moder Jord for at lave de ændringer, der vil være til gavn for hele verden. Intet af de gamle vibrationer vil være tilbage, da de vil blive løftet op til et højere niveau. Det vil signalere 1000 års fred, hvor I vil nyde en vidunderlig periode med lykke og tilfredsstillelse, som I kun kan drømme om på nuværende tidspunkt. De Højere Væsener er i kontrol og giver ikke vilde løfter, som ikke kan indfries. Jeres tid er kommet, hvor I skal lade jeres gamle måder at leve på bag jer og nyde himmelsk lyksalighed.

Der er skønhed på Jorden, som I har nydt, men det er intet i forhold til den pragt, der venter jer. Det er svært at beskrive ting, da I ikke har egnede ord, der kan beskrive det, men uanset hvilken forestilling eller ide I har, er sandheden meget større. Tænk stort og forestil jer en fremtid, der dækker alle jeres behov og en fremtid, hvor I ikke behøver at arbejde den ene dag efter den anden for at dække jeres behov. Hovedårsagen er, at behovet for penge langsomt vil forsvinde. I har været slaver af penge og selv da har mange alligevel haft utilstrækkeligt til at dække de grundlæggende behov for at overleve. Det er klart, at det må ændres og det vil ske om meget kort tid. Vær rolige og positive, uanset hvad der sker omkring jer. Der vil ske nogle ændringer på Jorden, men de Galaktiske Styrker er klar til at holde dem på et minimum. Negative hændelser vil også være kortvarige og I vil få hjælp, hvis det er nødvendigt.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |