Home > > Mike Quinsey – 24. februar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. februar 2017

Mike Quinsey

Forandringer udvikler sig i hastigt tempo og meget vigtigt arbejde finder sted, bogstaveligt talt ude af syne for jer, fordi det involverer baser beliggende i den Indre Jord. Det hele er bestemt til at fjerne magten fra de mørke kræfter, der holder jer som "fanger". Med moderne opdagelsesudstyr bliver jeres sande historie afsløret og der vil ikke være nogen dækhistorier som førhen. Det hævdes, at mange detaljer med forbindelse til meget gamle fund meget snart vil blive afsløret og offentliggjort. Det vil i det mindste medføre en omskrivning af de sidste 50.000 år og vise den faktiske evolutionsvej, ad hvilken Mennesket har udviklet sig til deres nuværende form. Lidt er, som I er blevet forledt til at tro og sandheden vil være som et friskt pust og vil tydeligt fortælle Menneskeheden om dens sande evolutionsvej. Sandheden kommer til at begejstre de fleste mennesker, dog vil nogle være frygtsomme omkring, hvilke forandringer det vil medføre og fjerne dem fra deres "komfort zone". Vær forvisset om, at det endelige udfald hurtigt vil løfte jer op og det vil være meget tydeligt, at jeres fremtid er sikker og vil være yderst velkommen. Tænk blot på, hvad der har været holdt skjult for jer de sidste 150 år.

Det kunne se ud som om, kliken er besejret, men som et såret dyr er de nok nu mest farlig. Det betyder imidlertid, at deres kontrol er blevet alvorligt brudt og alle mulige hindringer er lagt i vejen for dem, hvad en genoprejsning angår. Det kunne også se ud til, at deres drømme er blevet knust og det kan kun være et spørgsmål om tid, før loven indhenter dem. Det betyder, at udsigterne til snart at kunne bekendtgøre den nye Republik ser gode ud. Med tiden vil det føre til fred på Jorden og til ophør af alle fjendtligheder, da der ikke længere vil være dem i høje stillinger, der dikterer jeres livs kurs og de, der har blandet sig i jeres liv, vil være blevet fjernet fra Jorden. De mørke ved, at de har tabt slaget og at Lysets Kræfter rykker helt tæt på dem. Der vil dog ikke være nogen steder, hvor de kan gemme sig, end ikke i den Indre Jord.

Alt for længe har I været opdraget til at tro, at krig er en naturlig del af evolutionen og måske er det det, hvis I tillader dem, der søger magt over andre, at herske. Historisk set var det motiveret af grådighed efter en andens jord og ejendele. Men i en verden med masser af ulighed har det at dele sjældent været betragtet som værdigt. Religion har også gjort sig skyldig i at splitte mennesker og sætte dem op mod hinanden. Nu er det tid til at opgive denne tro og acceptere, at der kun er den Ene Gud af Alt, Der Er. Vær klar og hav et åbent sind, da de, der ikke kan acceptere forandringer, højst sandsynligt vil finde sig efterladt. Sandheden er Universel og med tiden vil der kun være den fortolkning tilbage og I kan være forvisset om, at det er ganske enkelt og baseret på Universel Kærlighed, som Mestrene som fx Jesus lærte os.

Mange af jer har jeres sidste inkarnation på Jorden og er højst sandsynligt klar over det. I er Lysene i mørket på Jorden og jeres blotte tilstedeværelse hjælper med at oplyse andre. Nogle sjæle har brug for så meget Lys, at de ingen begreb har om Universel Kærlighed, men vil ikke desto mindre være i stand til at stige op, når de begynder at vågne. Ingen sjæl er aldrig fortabt, men hvis de var, ville de blive indoptaget i Gud. Vær forvisset om, at på alle stadier af liv bruger mange Lysvæsener deres tid til at løfte sjæle, der er fanget i og sidder fast i de lavere vibrationer og næsten total mørke. Husk, at når I har accepteret sandheden, vil I vide, at I har løftet jer op, når I som en tanke kan sende Kærlighed og Lys til dem, der har såret eller truet jer eller jeres kære.

Dette år vil gå over i historien som det år, hvor dramatiske forandringer fandt sted på Jorden og hvor alle sjæle blev oplyst. Forandringer så vigtige, at mange flere sjæle ville have ønsket at være til stede for at opleve de sidste tider. I, som er til stede nu og arbejder for Lyset, er sandelig privilegerede og valgt, fordi I er erfarne og i stand til at udføre jeres opgaver. Hvor end I går, har jeres Lys en effekt på andre sjæle og nogle er så bevidste om jeres energi, at det løfter dem op. Så længe I kan distancere jer fra, hvad der foregår omkring jer, kan I så at sige leve i jeres egen verden af Lys upåvirket af alt det, der foregår. Det giver jer mulighed for fuldt ud at udtrykke jeres Kærlighed og Lys og være til størst mulig nytte for alle omkring jer. Selv de af jer, der stadig højner jeres vibrationer, kan bidrage til opløftelsen ved at sende jeres Lys derhen, hvor I synes, der er brug for det. Sig aldrig til jer selv, at I har så lidt at byde på, at det ikke er det værd, ethvert bidrag tæller og gør højst sandsynligt langt mere godt, end I kan forestille jer.

Ikke alle sjæles fremtid følger den samme vej og meget afhænger af, hvor I er på evolutionsstigen. Det er klart, at ikke alle sjæle er på samme niveau og jo højere I går, jo mere ændrer det sig. Det er mest sandsynligt, at mange vil være klar til at indtage deres plads i den Femte Dimension/Tæthedsgrad og det er et niveau, hvor I er et Lysvæsen sammen med sjæle på samme stadie. Nogle slutter sig til grupper, der har det samme ønske om særlige erfaringer og ofte indebærer det at være en mentor for dem, der også er på Lysets Vej. Når I er et Lysvæsen, har I stor frihed til at vælge, hvor jeres rejse fører jer hen. Der er ubegrænsede muligheder for at opleve stort set alt, I ønsker, selv hvis det drejer sig om at få en livserfaring udtrykt i en anden form. Nogle sjæle er kommet til Jorden fra andre planeter end Jorden og når deres liv er forbi, foretrækker de naturligvis at vende tilbage til deres eget hjem. Men det er at se alt for langt frem for nogle af jer, der ikke behøver at bekymre jer om sådanne forandringer, men skal koncentrere jer om jeres mere umiddelbare behov.

Det skulle være indlysende, at I ikke er jeres krop, som er en midlertidig form, der er egnet til den Menneskelige Race. Gennem tankens kraft og når I har højnet jeres vibrationer vil I med tiden vælge hvilken form/krop, I bruger eller vælge bare at blive i jeres Lyskrop. Men disse situationer er noget ude i fremtiden og bestemt ikke noget, I skulle beskæftige jeres tanker alt for meget med nu. Der er så meget, I skal lære om jeres nuværende legemliggørelse og som tiden går, kan I være forvisset om, at mange avancerede sjæle, som allerede er på jeres Jord, vil hjælpe jer, hvad end jeres behov er. I lever bestemt nu i tider, hvor mange sandheder kommer til jeres kendskab. Hidtil har der været så meget, der bevidst skulle holde sandheden skjult for jer og faktisk vildledte jer. Den største sandhed vedrører jeres potentiale og hvor store, I i virkeligheden er og alligevel er I blevet forledt til at føle jer ubetydelige og uværdige. I har mere end en gang fået at vide, at I er spirende Guder og det kan være for meget for de fleste af jer at acceptere, men det er sandt.

Jeg forlader jer med de bedste ønsker for jeres oplysning og sender jer kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |