Home > > Mike Quinsey – 17. februar 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 17. februar 2017

Mike Quinsey

Det overblik, vi har af aktiviteter på Jorden, er forskellig fra jeres, fordi, som vi ser det, sker alt inden for mange forskellige tidslinjer, hvilket gør det vanskeligt præcist at forudsige begivenheders forløb. Men en ting er sikker og det er, at de mørkes elite fortsætter med at miste kontrol over jer og deres skæbne er total fiasko. Det er en rystende slutning for en gruppe, der engang troede, at de var uovervindelige og var i stand til at diktere fremtiden for Menneskeheden. Nu bliver I frie og kan bestemme jeres egen skæbne, men for en periode vil det synes kaotisk, indtil vejen for jer bliver ryddet. Der vil uundgåeligt være modgang og usikkerhed, men med tiden vil alt blive ryddet og jeres fremtid sikret, når I begynder at nyde jeres nyfundne frihed.

Tider begynder at ændre sig hurtigere end I måske har forventet og fra mange sider kommer sandheden, der har været holdt skjult for jer i æoner af tid. Den Menneskelige Races fulde historie må skrives om, som vil være helt anderledes end det, I har lært. Jeres isolation fra andre Væsener har dog været tilsigtet for at sikre, at I kunne udvikle jer uden påvirkning eller indblanding udefra. Dog vil det være nødvendigt at skille fårene fra bukkene, da kun sjæle, der har nået et højere niveau, vil være i stand til at stige op. Det er en naturlig proces og ingen vælger, hvem der er klar til at stige op, da det sker helt automatisk baseret på jeres nuværende vibrationer. Vær forvisset om, at hver enkel sjæl har fået den samme mulighed for at stige op, men mange ved, at de ikke er klar på dette tidspunkt.

Husk, at al erfaring er af værdi og at hver enkel levetid giver jer mulighed for at højne jeres vibrationsniveau. Jeres Guider spiller en stor rolle med at guide jer ad en vej, der opfylder jeres behov og da de kan se jeres evolutions overordnede billede, ved de, hvad der er bedst for jer. I vil normalt diskutere sådanne ting og I har stadig frihed til at vælge, hvordan jeres livsplan forløber. Ingen efterlades uden hjælp, selv om nogle sjæle er uvidende om det og deres liv er ofte så meget mere en udfordring. Uanset hvilket niveau I føler, I er på, så prøv at se, hvilken retning I går i og få altid det bedste ud af de muligheder, I får for at udvikle jer. Vær positive og undgå negative handlinger, da de kan involvere karma, der vil betyde et behov for flere erfaringer, end I havde planlagt.

Forstå, at I alle med få undtagelser er gamle sjæle med meget erfaring og I skulle være i stand til at håndtere de udfordringer, I møder. Jeres erindring om tidligere inkarnationer er bevidst blevet lukket ned for jer, for at give jer en fuldstændig oplevelse af livet i de lavere vibrationer. Der er nok distraktioner uden dem og I har brug for jeres fulde opmærksomhed på jeres livsplans forløb. Igen er det værd at nævne, at I indvilligede i planen forud for jeres inkarnation. Enhver sjæl har et mål og disse er sigtet på forskellige niveauer, alt efter hvor langt de har udviklet sig. I vil aldrig få mere end der med rimelighed kan forventes af jer og som I ved, har I andre sjæle fra højere dimensioner, der arbejder sammen med jer. Livet igennem vil I møde nye mennesker, hvis og når det er nødvendigt for at hjælpe jer med at nå et nyt niveau. Det er indlysende, at nogle af jeres vigtigste relationer er inden for jeres egen familie. I sætter måske spørgsmålstegn ved det, når de synes at være uigennemførlige, men det kan være selve grunden til, at den relation blev indgået. Sandheden om alle relationer vil blive forklaret jer, når det pågældende liv er udlevet.

En af de første ting I gør, når I går over på den anden side, er, at I oplever et livstilbageblik og ser, hvor det er lykkedes for jer og intet kan eller vil blive skjult. På denne måde vil I også se, hvor I har fejlet, så nødvendige skridt kan tages, for at I i jeres næste liv møder disse udfordringer igen. Det hele handler om jeres udvikling. Da I har valgt at droppe ned i de lavere vibrationer, har I brug for guider til at finde jeres vej tilbage til Lyset, som er jeres sande hjem. Moder Jord er et sansende Væsen og har en masse at byde på og er en smuk klode, der har så stor en variation og så mange undere, der kan opleves. Efter Opstigningen vil I se Jorden på toppen af hendes skønhed, uden spor af de skader og ødelæggelser, der er forårsaget af Mennesket. Kan I forestille jer at være der, hvor I er i stand til at kommunikere med alle former for liv, fordi den tid er ikke særlig fjern.

I har et ordsprog, der siger "døm ikke en bog på dens omslag" og det er meget nær det samme for Mennesker, som ofte dømmes på udseendet. I jeres tider er Jesus dukket op på Jorden ved mere end én lejlighed og blev ikke accepteret af dem, han mødte og af dem, over for hvem han afslørede sin sande identitet. Så I ved aldrig, hvem I kan møde i forklædning som Menneske. Naturligvis vil nogle sjæle, som er Ét med Læremestrene, undertiden afsløre deres forbindelser fra deres sidste liv, men det er som regel indlysende, når en højt udviklet sjæl inkarnerer. Hele vejen gennem jeres historie er det sket, når Menneskeheden havde brug for at blive løftet op og denne nuværende tid er ingen undtagelse. Store sjæle er reinkarneret for at hjælpe jer igennem de udfordringer, I møder og de kan ikke fejle. Se jer omkring og I vil være i stand til at identificere sådanne sjæle blandt jer.

Det er velkendt, at mange sjæle afventer valutaomstillingen, men som alt andet vil det kun ske, når omstændighederne tillader det. På lang sigt vil alle valutaer blive evalueret og justeret for at sikre en rimelig kurs sammenlignet med andre. Naturligvis har nogle lande naturligere aktiver end andre og det vil blive afspejlet i de nye valutakurser. Det umiddelbare behov er for, at der skal være paritet blandt nogle af dem, som ikke afspejler deres sande værdi. Denne opgave har været genstand for mange revideringer, som er mere eller mindre afsluttet. I kan være sikker på, at inden længe vil markederne operere på lige vilkår, hvor alle har den samme mulighed for at udføre deres forretninger.

På trods af det tilsyneladende kaos omkring jer er der en underliggende plan, der udføres og vil give jer de vilkår, der vil bringe den Nye Tidsalder i stand. Mange grupper står klar til at yde deres bidrag til den og vil for eksempel føre jer ind i den så hurtigt, at I kan have svært ved at følge med den. Men det er nødvendigt at indhente den tabte tid, fordi, som I er klar over, skulle I nu have været meget længere fremme og begynde at nyde fordelene ved den. Nye opfindelser, der vil gøre livet så meget lettere, er klar til at blive indført og I vil vide, at I virkelig er ved begyndelsen af en Ny Tidsalder. Alt, I er blevet lovet, vil være til rådighed og klar til at sende jer ind i den for fuld fart. Som I allerede er blevet fortalt, står gratis energi øverst på listen, hvilket straks vil forbedre jeres livskvalitet.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |