Home > > Mike Quinsey – 24. marts 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 24. marts 2017

Mike Quinsey

Mange af jer er godt forberedte til Opstigning (Ascension), men nogle sakker også bagud med ringe chance for, at de virkelig vil forbedre deres position inden for den tid, der er tilbage. Dog vil enhver sjæl få alle muligheder for at løfte sig selv op og ingen andre kan gøre det for dem. I er alle kommet langt med jeres erfaringer siden begyndelsen, da I faldt ned til en af de laveste niveauer. Det faktum, at så mange af jer har rejst jer, mens I oplevede mange svære udfordringer, giver jeres beslutsomhed og udholdenhed kredit. I vil snart høste frugterne af jeres præstationer og skal lykønskes med dem. Én ting, der er sikker, er, at I ikke vil være nødt til at gå ad denne vej igen, da tiden med prøvelser i de lavere vibrationer er forbi og I er alle så meget større på grund af jeres præstationer.

Hvis I er klar til at lytte til nyttige råd, er der mange tilgængelige på hjemmesiderne. De fleste vil nu have identificeret inkarnerede sjæle som David Wilcock, der er lærerne for den Nye Tidsalder. Deres budskaber vil bære en energi, der er opløftende og ubevidst vil I vide, at de taler sandt. Det er klart, at ikke enhver sjæl er klar til sandheden, da nogle kun lige er ved at vågne og finder det svært at forstå. Problemet er, at så meget, der er usandt eller fordrejet, har været præsenteret for jer og det har været svært at skille sandheden fra. Men der er altid velinformerede sjæle til stede i sådan en vigtig tid og I vil finde jer selv draget mod dem. Sandheden giver mening for jer og vil vække genklang hos jer, og kan under alle omstændigheder tjekkes ud mod pålidelige oplysninger, der kommer igennem fra andre kilder.

Jeres internet oversvømmes med sandheden, men også med falske oplysninger, der har til formål at vildlede jer. Hvis I er i tvivl, så ignorer dem, da I altid vil få en bekræftelse af sandheden og jeres intuition skulle være i stand til at identificere den. Hvis det føles rigtigt, er det det normalt, så stol på jer selv, da Lysarbejdere som regel finder andre, som også er af Lyset og det sker på grund af den positive energi, der bliver strålet ud. Disse energier får jer til at føle jer godt tilpas, når I er sammen med sådanne mennesker, men det modsatte gælder, hvor vibrationerne er lavere og mangler harmoni. Forhåbentlig vil etablerede Lysarbejdere allerede være velkendte for de fleste af jer. Men nogle sjæle kommer og går ret hurtigt, især når deres opgave er at gøre deres indflydelse gældende for at påvirke udfaldet af det, der er blevet givet til jer.

Lysets Kræfter er ved at vinde kampen mod de mørke og meget arbejde, der stort set ikke rapporteres, har fundet sted i den Indre Jord. Den bliver efterhånden ryddet for baser, som i nogle tilfælde har eksisteret i mange, mange år. Jorden er en labyrint af tunneler, der i nogle tilfælde strækker sig hundredvis af miles og har endda højhastighedstog. Nogle vil spørge, hvordan det kunne eksistere, uden at det har været almindeligt kendt, men det er, fordi de mørke har næsten total kontrol over nyhedskilderne. I hører kun om begivenheder, som de tillader jer at høre om. Undtagelsen er de "underjordiske" nyheder, som I læser om på internettet.

Det er sandsynligt, at I vil høre mere om sandheden, når de mørke er ude af stand til at udøve deres indflydelse som før. Så er det muligt, at den vil komme strømmende ud og I vil næppe have tid til at få vejret. Der er mange afsløringer, der venter på at blive afsløret og som hurtigt vil præsentere sandheden for jer og forklare, hvad der er sket gennem de ca. seneste 80 år. Hemmeligholdelse har holdt fremskridt skjult, der kunne have ført jer ind i en Ny Tidsalder med alle de fremskridt, der følger med, men I har været holdt i en tidslomme, hvor I blevet nægtet meget, der ville have forbedret jeres liv. Men I vil ikke blive det nægtet meget længere og når tiden er inde, vil I få de fordele, der venter på at blive frigivet.

Efterhånden som tingene når lavpunktet, vil de, der er i stand til at ændre jeres situation, træde frem og introducere mange innovationer, der vil forbedre livskvaliteten. Er det ikke utroligt, at millioner sulter i en verden, hvor der er rigeligt til alle, en verden, som hærges af konstante krige og konflikter. Fred synes at være så langt væk, men der er dem, der har svarene, hvis blot de havde magten til at indføre dem. Kapitalinteresser forsøger at holde jer i en tilstand af nød, fordi det er sådan, de laver store profitter og holder jer under kontrol. Men fortvivl ikke, da tingene ikke kan fortsætte, som de er, meget længere og forandringer til det bedre må begynde for at forbedre situationen. Selv nu arbejder store hjælpeorganisationer hårdt på at overvinde den desperate situation, som så mange mennesker befinder sig i.

Verden ser ikke ud, som om den kunne komme sig af den sørgelige forfatning, den er i, men håbet eksisterer og planer er ved hånden for at vende situationen. Vid, at når de rigtige mennesker kan arbejde uhindret, vil hjælp til mange lande finde sted, selv om opgaven er kæmpestor og næsten umulig at håndtere. De af Lyset bruger deres tid til at forberede de tider, der nærmer sig, hvor de kan udføre deres hjælpeprogrammer uden indblanding. På grund af det store omfang af nød i lande som Afrika, er det en situation, der kræver enorme summer af penge for at finansiere programmerne. Den Menneskelige Race er ikke krigerisk, men bliver ført i krig for at tilfredsstille grådigheden hos dem, der profiterer af dem, ved for eksempel at levere våben til begge sider.

Sandheden tegner et dystert billede af ting på Jorden, men I er hårdføre mennesker, der har været gennem meget og stadig opretholder jeres "fighter" ånd og vil ikke give efter for dem, der vil trække jer ned. Jeres beslutsomhed vil sørge for, at I kommer gennem den nærmeste tid og I vil blive godt belønnet ved til sidst at modtage alle de fremskridt, der har været holdt tilbage og som I fortjener. Det vil naturligvis kræve tid og planlægning for at bringe forbedringer, men med hjælp fra jeres udenjordiske venner vil det ganske hurtigt komme i stand. Så giv aldrig op eller forøg den pessimisme, der eksisterer, for fremtiden er allerede blevet skrevet og ingen kan hindre den i at manifestere sig, fordi, som I siger, det står skrevet i stjernerne.

I noget tid er tiden gået hurtigere og hurtigere og det er et sikkert tegn på, at I befinder i en tid med forandringer og opløftelse. Da I til stadighed bevæger jer ind i de højere vibrationer, rykker verdensfreden nærmere og langsomt, men sikkert vil konflikter begynde at ophøre, indtil de til sidst stopper helt. Det kan synes usandsynligt for jer, men husk, at der er stærke kræfter, der støtter den Menneskelige Race og som er jeres Vogtere og de vil sørge for, at alt skrider fremad som planlagt. Krig eller lignende lave vibrationer kan ikke eksistere i jeres fremtid, så I kan se frem til fuldstændig fred og lykke.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset lysne jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen

BEMÆRK INGEN MEDDELELSER 31. MARTS & 7. APRIL

På grund af en uacceptabel lang forsinkelse og besvær med min Post konto er jeg i færd med at skifte over til en ny server. De meddelte mig, at udskiftningen ville tage omkring 14 dage, så jeg vil ikke sende meddelelser ud den 31. marts og 7. april. Jeg har fået at vide, at jeg kan beholde min eksisterende e-mailadresse, men hvis ikke, vil jeg sende jer min nye mailadresse så hurtigt som muligt.
Tak for jeres støtte, som vi kommer nærmere tiden for forandringer og opnår en fredelig afslutning, når vi går ind i den Nye Tidsalder.

Mike Quinsey.


Share |