Home > > Mike Quinsey – 14. april 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. april 2017

Mike Quinsey

De forventede forandringer, der øger vibrationerne, finder sted og det er blevet bemærket, at jeres Sol er meget lysere med mere af et hvidt lys. Ja, vibrationerne øges hurtigt og når de når et vist punkt, vil Opstigning ske øjeblikkeligt. Som tidligere nævnt vil sjæle, der ikke er klar til at stige op, til den tid flytte til en anden Jordlignende planet for at fortsætte deres udvikling. Tidligere har I fået fortalt, hvilken slags forandringer, de højere vibrationer vil give jer og at de selvfølgelig modtages med taknemmelighed, da de løfter jer længere op i Lyset og Kærligheden. Derfor begynder de lavere vibrationer at blive forvandlet og beviser på det er jævnligt set i dyreriget, hvor de mest usædvanlige og usandsynlige fredelige relationer har fundet sted. Det opfylder den forudsigelse, at ”Løven skal ligge med Lammet”.

De højere vibrationer vil også løfte den Menneskelige Races sjæle, forudsat at de har øget deres vibrationer. Beviser blandt den Menneskelige Race er begyndt at vise, at jeres civilisation protesterer mod en fortsættelse af krige og aggression. De er trætte af alt uønsket forbundet med det og ikke mindst af tabet af menneskeliv. Selvfølgelig er det forståeligt, at I i en krigerisk verden må beskytte jer selv, men hvor er de ledere, der er parate til at fremme fredelig sameksistens? Fortvivl dog ikke, fordi hvis så mange af jer som muligt udsender positive vibrationer for kærlighed og fred, vil det medføre betydelige forandringer. Forskellen i vibrationer mellem de af Lyset og de af mørket vokser, men jeres jordiske forhold synes at indikere et sammenbrud af Lov og Orden og et langsomt fald ned i kaos og anarki.

Imidlertid vokser Lyset sig stærkere og stærkere og flere mennesker arbejder for fredelig sameksistens. Vær forvisset om, at meget hjælp gives til dem, der arbejder for Lyset og når der tages et samlet overblik, er det tydeligt, at det at placere jer på vejen mod Opstigning nu bliver en succes. De Blå Fuglemennesker (Blue Avians) befinder sig også i jeres Solsystem i stort tal og deres ekstremt store kugler er camouflerede og usynlige for det blotte øje. De overvåger stille og roligt fremskridtene, samtidig forhindrer de enhver form for indblanding udefra for at sikre, at I har alle muligheder for at stige op. Det er en mærkelig situation, som I ville se det, da en krig finder sted i det ydre rum mellem de af Lyset og de Mørke, der forhindrer besøgende ude fra at komme til jeres planet. Besøgende, der kommer med fred og tilbyder deres kærlige hjælp til jer. Da I er ansvarlige for at få orden på jer selv for at opnå succes, kan hjælp gives, hvor den ville sætte fart i fremskridt.

I rigerne, hvor ”tid ikke eksisterer”, ses Opstigning som allerede opnået og det er år 2024 på jeres tidslinje. Desuden vil de forventede forandringer helt sikkert for alvor begynde fra 2018 og frem og denne dato er blevet givet af tre forskellige kilder, herunder Plejadianerne. I virkeligheden befinder I jer nu i Fotonbæltet og bevæger jer ind i Plejaderne gennem den Centrale Sol, Alcyone. Så kan I drage jeres egne konklusioner ud fra det om, hvad der sandsynligvis vil ske. Mange forandringer, der er meget gavnlige for jer, står linet op og Replikatoren vil være den mest livsændrende af dem alle. Det vil lyde alt for uvirkeligt til at være sandt, men den vil gøre det muligt for jer praktisk talt at replikere, hvad end I ønsker. Sammen med andre forandringer vil I blive drevet ind i fremtiden så hurtigt, at I næppe vil få tid til at vænne jer til den. De Mørke må imidlertid naturligvis ”fængsles”, så de ikke længere kan gribe ind i eller forsinke manifestationen af jeres fremtid. Så der er meget at se frem til, som allerede er planlagt og overvåges af de Højere Væsener.

Vi ved, at så snart folk hører om, hvad fremtiden bringer, vil mange af dem blive bekymrede over familiemedlemmer og deres plads i den. Husk, at intet er tilfældigt og hver eneste sjæl skal have lov til at følge deres egen livsplan. Så hver enkelt vil befinde sig præcis dér, hvor de skal være for at fortsætte deres udvikling. Børn er som alle andre og er gamle sjæle, der ofte inkarnerer ind i familier, der har brug for deres hjælp eller kan lære noget af dem. Se hver familie som fuldstændige sjæle, der alle lever sammen for at få den erfaring, som vil hjælpe deres udvikling. Nogle gange er båndene karmiske og gamle problemer, der er opstået mellem dem, skal redes ud. Hvad end grundene er, så vid, at I er præcis dér, hvor I skal være og forsøg at få det bedste ud af det. For en af Lyset kan det være en prøvelse, men I har mulighed for at løfte andre, der kan have gavn af jeres kærlighed og erfaring.

Nogle sjæle spekulerer over, hvorfor Gud ikke griber ind, men husk, at den mest værdifulde ting, I er blevet givet, er den frie vilje og da I tager jeres egne valg, vil I opleve konsekvenserne af dem. Derfor lærer I gennem dem og det ville være forkert af andre at blande sig. Ligeledes kan mange ikke forstå, hvorfor Gud tillader krige, men igen, hvis det er Menneskehedens valg og måde at lære på, så hvorfor skulle nogen vælge at ændre udfaldet. I er ansvarlige for jeres handlinger; og gode gerninger hæver jeres vibrationer, mens negative handlinger sænker dem. Jo langsommere de bliver, jo sværere bliver det at løfte jer selv op igen, selv om det skal siges, at når I erkender, at I er ansvarlige for jeres handlinger, kan hjælp, hvis ønsket, gives for at få jer ind på en vej, der fører tilbage til Lyset. Den ultimative tilstand er at kunne leve som én i fuldstændig harmoni med alt andet i Universel Kærlighed.

Jeres Univers myldrer med liv i alle mulige forskellige former, men er generelt genkendelige som menneskelignende, om end dog helt anderledes for Mennesker. For eksempel er de Blå Fuglemennesker mennesker med fuglelignende træk, men med træk, der ligner jeres. Faktisk er nogle Væsener så meget lig jer, at de kan blande sig med jer uden at ligne nogen, der ikke hører til. Sjæle fra de højere dimensioner, der besøger Jorden, er Lysvæsner og når de sænker deres vibrationer for at komme ned på Jorden, kan de skabe en krop efter eget valg at være i ved tankens kraft alene. Men store sjæle som Jesus inkarnerede på Jorden for at give sin lære til Menneskeheden og kom til verden ved en jomfrufødsel. Ja, det er muligt og det er sådan, store væsener arrangerer det for at kunne antage en fysisk krop.

Disse er de tider, hvor sandheden om jeres tid på Jorden kommer ud, da I alt for længe har været holdt nede og er blevet misinformeret af dem, der har en anden dagsorden for Menneskeheden. Det vil dog ikke lykkes for dem, tværtimod vil deres planer om at overtage jer og Jorden mislykkes. Gud har forordnet vejen mod fremtiden og ingen vil få lov til at gribe ind i den.

Fat mod ud fra de opmuntrende nyheder, der kommer fra flere kilder, på trods af forsøg på at forhindre dem i at komme ud.

Dette budskab kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energi.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Kære venner
Tak til alle for jeres forståelse, mens jeg fik skiftet server. Det var godt, at jeg afså rigelig tid til at få det ordnet, da Nancy Tates computer blev hacket og jeg mistede alle oplysningerne om mine 10.585 abonnenter. Tilmed havde jeg kun lige fået skiftet server, da jeg fandt ud af, at jeg kun kunne sende 4 e-mails om dagen, hvilket var fuldstændig ubrugeligt for mig. Så jeg måtte skifte server endnu en gang, hvilket lykkedes godt og jeg har nu Sky. Indtil videre ser den ud til at være meget effektiv og professionel. Så opgaven nu handler om at lave en ny liste over abonnenter, efterhånden som folk genabonnerer.
Så endnu en gang tak for jeres støtte og vid, at Opstigning rykker nærmere og vil finde sted for størstedelen i de flestes levetid.
I Kærlighed og Lys.
Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |