Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 25, 2012

SaLuSa, July 25, 2012

Vi har været med Jer i lang, lang tid og som I, ser frem til slutningen af ??dualitet. I har stået over for store udfordringer, men reagerede på det Lys og den Kærlighed, der er blevet rettet mod Jer fra mange forskellige kilder. De højere magter bag Planen for Jeres oplysning har vist sig at have truffet de rigtige beslutninger, som I nu står på tærsklen til opstigning. Ikke to af jer har haft de samme oplevelser, alligevel er så mange af jer er nu klar til at tage de endelige skridt i opløftelse og opstigningen. Som Jeres race gled ned i den mørke tid, blev den smule Lys, der eksisterede, undertrykt, og enkeltpersoner blev truet med tavshed med trusler om døden hvis de udtalte sig.

I dag har I meget mere ytringsfrihed, dog er dem, der fortæller alt for meget af sandheden stadig i frygt for deres liv. Naturligvis støtter og beskytte vi sådanne væsener, så længe det ikke forstyrrer deres liv plan. Vi og også Engleriget kan give fuld beskyttelse, hvis det er nødvendigt, og nogle meget vigtige sjæle har måttet reddes flere gange end I måske ville forvente. Selvfølgelig på Jeres egen måde, er I alle vigtige, og hver enkelt af jer har Engle, som holder med Jer hele Jeres liv. Der er ingen tilfældigheder, i begivenheder der er af stor betydning for Jer, men som I måske ikke engang har været klar over, hvad der er sket.

Når I er rolige og i en fredelig tilstand, kan Jeres Højere Selv kontaktes, men problemet er, at meget ofte lytter folk ikke til råd, de får. Så hvis I afviger fra Jeres livs plan, vil det ikke være for den manglende hjælp fra Jeres guider. I sidste ende er det Jer der bestemmer hvad I gør, men med Jeres beslutninger kommer ansvaret for resultatet. Generelt set er det Jeres ego, som I har programmeret til at handle i Jeres interesser, der har kontrol over Jeres handlinger. Når I er midt i forandring og specielt i opløftende vibrationer, kan den forsøge at overtale Jer til at fortsætte i Jeres gamle vaner.

Er det ikke utroligt, at I nu er så tæt på Opstigningen, og alligevel synes udadtil ikke meget at have ændret sig. Men intet opnås uden en masse planlægning, og selv mens begivenhederne udvikler sig, må vi er for evigt justere som timingen ændres. Der er så meget der sker bag kulisserne, og vi må handle, når vi ser det er sikkert at gøre det. Det kræver stor tålmodighed fra Jeres side, som ved så mange lejligheder har vi troede, at vores mulighed for at handle var kommet kun for at blive forpurret i sidste øjeblik. Vi tager det i betragtning, eftersom vi er forberedt på ethvert scenarie og ved, at uanset hvad der sker, vil I nå Opstigningen, og at det vil finde sted. Som vi ofte understreger, er dét Kære, virkelig alt der tæller, og det er ligegyldigt, hvilken vej I tager for at opnå det.

Bevar roen og ikke involver Jer ikke i frygtladede meddelelser, eftersom der er kilder, der ønsker en katastrofal afslutning på denne cyklus. På trods af mange forudsigelser af denne karakter, vil I opdage, at de sidste få måneder vil være meget roligere end I er blevet forledt til at tro. Selvfølgelig har Moder Jord en hånd med i de ændringer og udbrud som vil medføre fysiske begivenheder, der vil forårsage beskadigelse, og nogle gange skader eller død. Meget tidligere forudsigelser talte om at landmasser ville synke i havet, men denne mulighed er for længst borte. Vær blot opmærksom på Jeres lokale svagheder, og hvis Du bor på kysten så undersøg, hvor sårbar Du kan være for oversvømmelser. På den måde kan Du dømme for Dig selv hvad der måtte være nødvendigt for Din sikkerhed.

På nogle måder er forholdene lidt anderledes nu, end hvad de har været med nogle liv, som I har levet, som alle kom med en livs plan og i det store ville I have gennemført det i overensstemmelse hermed. Da Jeres overgang også var en del af planen, tro det eller ej var I også enige om den måde, I skulle afslutte hvert liv og også hvornår. I den forbindelse er dette liv også planlagt, og medmindre Du forkorter det ved at tage Dit eget liv, hvilket er meget Utilrådeligt, vil Du enten "gå" før Opstigningen, være med i Opstigningen, eller flytte til en anden planet for at fortsætte Dine 3D-oplevelser. Uanset hvad Du planlagde ville det have været med Dine bedste interesser for øje, og hvis det er Din fremtid, kan Du stige op fra de åndelige verdener. Så forstå og accepter, alt du vil opleve i overensstemmelse med Dine behov, og nøglen til det, er fremskridt, med din udvikling for øje.

I har et sjov ordsprog om at blive kørt igennem en vridemaskine, men det er ikke, hvad livet handler om, eller er ønsket for Jer. Gud gav Jer fri vilje, og Du er den, der skaber den sti, Du følger. Det er op til Dig, om det er let eller svært, men mennesker har en vane med at tage den hårde rute hjem. dog betyder det, at I er ved at lære en lang række af lektioner, som skal hjælpe Jer i det lange løb. Hvis vi må sige det på denne måde, er det ikke en synd at have begået en fejl, da hele idéen med at opleve dualitet er til at tage udfordringen op. Der er selvfølgelig ikke "synd" som sådan, og I er bestemt ikke født ind i det. Det ville være mere korrekt at sige, at I kommer med karma, og det giver Jer mulighed for at overvinde de "fejl" I har lavet. Det er derfor Gud ikke griber ind og blander sig med den frie vilje, som Gud har givet Jer.

Når I er Opsteget vil I have et forhøjet niveau af bevidsthed, og som væsenener af ??lys vil bevæge sig langt ud over fristelser fra de lavere vibrationer. I virkeligheden vil de ikke længere interesserer Jer, og I vil søge tilfredshed og resultater på et meget højere vibrationsniveau. Jeres sanser vil blive øget, og glæden ved de højere dimensioner vil mere end kompensere for noget indbildt tab. Faktisk vil Jeres tanker have flyttet sig til et højere plateau alligevel, og Jeres oplevelser af dualitet forsvinder i baggrunden. Så forsøg ikke at klamre Jer til Jeres nuværende dimension medmindre naturligvis I ikke føler Jer klar til at Opstige. Det er Jeres beslutning, og I vælger, hvor og hvordan Jeres næste liv vil blive oplevet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, og den Galaktiske Føderation af Lys, og vi ser, at mange lande i Vesten anlægger sagsanlæg mod korruption inden for den finansielle sektor. Vi kan også konstatere, at flere af dem gennemfører dybere undersøgelser for at se, hvor langt kræften har spredt sig. Dette kan kun gøre godt, og fremskynder det tidspunkt, hvor andre i myndighed som inden for politik kommer til at stå til regnskab for deres gerninger. Forblive stærk med Dit lys, og vide, at I løbende bliver overøst med kærlighed fra mange kilder.


Tak SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: MetteShare |