Home > > Mike Quinsey – 25. november 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 25. november 2016

Mike Quinsey

De mørke og deres kohorter foreslår at sætte gang i ét sidste stort forsøg på at genvinde tabt terræn, ved at fake (simulere) et extraterrestrisk angreb på jer. Det ville være meget realistisk og I ville se Rumfartøjer og Væsener, der præcis ligner dem, I er fortrolige med. Nogle rumskibe ville kun være hologrammer og se helt normale ud, I advares derfor om deres hensigter, så frygt kan mindskes eller forhindres mest muligt. At skabe frygt er målet med en sådan begivenhed og det er, som I ville kalde det, "deres sidste kast med terningerne" og kunne let narre dem, der ikke er forberedte eller er dårligt informeret. Hvis det nogensinde kommer til at ske, kan de af jer, der sidder inde med denne viden, være uvurderlige for Menneskeheden ved at hjælpe til at forhindre massehysteri.

Vær dog forvisset om, at ingen handlinger vil få lov til at komme ud af kontrol og Lysets Styrker står standby, men af karmiske grunde kan de ikke direkte blande sig i sådanne hændelser og forhindre dem i at ske. Det vil være den eneste gang, I måtte skulle konfronteres med en sådan situation. Det ville være et stort wake-up-call for dem, der ubevidst har opgivet deres frihed og har tilladt de mørke at have frie hænder til at udføre deres plan om verdensherredømme.

På lang sigt vil begivenhederne skride frem, som I tidligere er blevet underrettet om, så husk, at Lyset altid vil sejre over de mørke. Selv på nuværende tidspunkt bliver de fjernet og placeret, hvor de ikke længere kan forårsage stor skade på jer. Krigen mellem mørket og Lyset om kontrol over Jorden er bestemt til snart at blive bragt til en afslutning. Udfaldet har altid været forudsigeligt, selvom de mørke i øjeblikket synes at have overtaget. Men tingene kan ikke tages for givet og der er brug for de af Lyset til at fokusere på det rigtige udfald.

I har mange hjælpere omkring jer ud over jeres Guider, så selvom I måske er uvidende om deres tilstedeværelse, ved de meget om jer og vil sikre, at I følger jeres livsplan. Når I mediterer eller beder en bøn, kan de komme tæt på jer og så ideer i jeres sind. Meget af jeres arbejde udføres under jeres "ud af kroppen" aktiviteter, når I sover. I husker måske nogle af jeres oplevelser, men normalt kan I ikke huske detaljerne. I kan for eksempel mødes med andre Lysvæsener og tilrettelægge aspekter af jeres arbejde på forhånd. Undertiden kan det synes, som om I kæmper en ensom kamp, men vær forvisset om, at det er langt fra sandheden.

I er en del af historien, der ofte vil blive betragtet som et vigtigt vendepunkt i Menneskehedens udvikling på dens vej tilbage til Lyset. Det store eksperiment begyndte for æoner af tid siden og I vil næsten helt sikkert have haft mange, mange liv på Jorden. Hvad angår Opstigning, der skal finde sted i de flestes nuværende levetid, er der mange andre sjæle, der følger jeres fremskridt, så jeres oplevelser kan bruges til gavn for andre, der vil følge efter. Det ser måske ikke ud som om, I alle er store sjæle, fordi jeres vågne bevidsthed er begrænset til jeres oplevelser på Jorden. I har ringe eller ingen erindring om jeres sande selv og det er med vilje indrettet sådan, så I helt kan koncentrere jer om jeres udvikling. Det ville i modsat fald være nemt for jer at blive afledt fra jeres livsplan.

Intet, der har betydning for jeres liv, sker tilfældigt, så vær forvisset om, at selvom I har den frie vilje, vil I altid føle jer foranlediget til at følge den evolutionære vej, I planlagde, før I inkarnerede. Selv begivenheder, som I ville have foretrukket ikke at have oplevet, er alle en del af jeres livsplan, hvilket I vil finde ud af, når I vender tilbage til de højere dimensioner og gennemgår jeres liv på Jorden. Normalt ville I blive tiltrukket af mennesker, hvis energi er meget lig jeres, men når det er bestemt af karmiske årsager, at I møder en sjæl, som skal spille en rolle i jeres liv, kan denne sjæl have helt andre vibrationer end jeres. Dette sker ofte, når par finder sammen, når der synes at være en uundgåelig energi involveret i deres tiltrækning til hinanden. Selv hvis I laver fejl i denne forbindelse og et forhold ikke er bestemt til at være, vil forbindelsen ikke vare særlig længe, men ingen erfaring uanset arten er ikke uden gavn for jeres liv.

I skal vide, at ikke alle situationer er, som de ser ud, da de nogle gange bruges til at hjælpe med at skabe noget andet. For eksempel skulle Trumps sejr forhindre Hillary Clinton i at vinde, selvom valget var beregnet til med valgfusk at falde ud til hendes fordel. Trump forventes derfor at træde tilbage meget snart og Paul Ryan, der er den fungerende Præsident for Republikken, vil sidde som den midlertidige Præsident, indtil nyvalg kan finde sted og det er meget sandsynligt, at han så vil gå videre til at blive den tiltrædende Præsident. Dette skulle overbevise jer om, at I ikke kæmper en ensom kamp mod de mørke. Så uanset hvad der sker, så vid, at resultatet vil sikre, at Lyset vil blive vinderen.

En vigtig faktor i de begivenheder, der finder sted, er Moder Jords behov, idet hun må gøre sig klar til Opstigning, da der ikke kan blive tale om, at forandringerne blive afblæst eller forsinkede. I kosmisk skala må visse begivenheder ske på et præcist tidspunkt og så at sige – vil Moder Jord fremtvinge hændelsen, om nødvendigt. I skulle nu være i stand til at forstå, hvorfor Opstigning helt sikkert vil finde sted. I skulle nu have tilstrækkelige oplysninger til at forstå, hvad der venter forude, selv om det nøjagtige tidspunkt er vanskeligt at forudsige. I vil føle jer meget mere trygge, når de mørke ikke længere er i stand til at blande sig i jeres evolution. Det vil give så meget, der har været holdt tilbage, mulighed for at fortsætte uden forsinkelse.

På trods af det generelle indtryk af, hvad der foregår på Jorden, forløber alt i virkeligheden godt. Der er ingen grund til, at I har tvivl i jeres sind og vid, at alle af de højere kræfter vil sikre, at kommende begivenheder medfører så få problemer som muligt. Men det er forståeligt, at Moder Jord vil "ryste" nogle landområder, da hun også gør sig klar til Opstigning. Nogle store forandringer er uundgåelige og sandelig nødvendige for at bringe den nye Jord i eksistens. Jeres rejse har været lang og udfordrende, men I vil have lært meget, der vil have enorm værdi for dem, der følger efter jer.

Hold jeres blik rettet mod vejen forude og vid, at uanset hvad I ser, er alt godt. Det er ikke kun den kommende afslutning på jeres oplevelser, men også for mange, der har fulgt jer med stor interesse. I har været succesrige, hvor andre har fejlet og fortjener al mulig hyldest, I møder på jeres vej. Men der er ingen unåde forbundet med at skulle opleve mere i de lavere dimensioner og I vil faktisk være så meget desto stærkere på grund af det. Nogle af jer vil melde jer frivilligt til at vende tilbage til den 3. dimension for at hjælpe andre gennem deres næste serie af erfaringer. I vil opdage, at når I stiger op gennem vibrationerne, er tjeneste for andre målet for mange sjæle.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |