Home > > Mike Quinsey – 18. november 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 18. november 2016

Mike Quinsey

Jorden og dens befolkning befinder sig i en tilstand af stor forandring og det sker i en sådan grad, at det næsten er umuligt at følge med. Men uanset hvilket syn I har på det, så husk, at forandringerne er nødvendige for at rykke Menneskeheden ind i den Nye Tidsalder. Der vil være meget utilfredshed, da så mange mennesker kun vil se effekten af, hvad der sker, uden at forstå de virkelige årsager. Det vil synes kaotisk, men den "drastiske omorganisering" af de gamle systemer er nødvendig for at gennemføre forandringer, der er nødvendige, hvis det skal genopfindes og passe til den Nye Tidsalder. Husk, at med tiden vil I gå ind i den Gyldne Tidsalder og meget arbejde skal gøres for at være klar. Der er et aspekt, der drejer sig om at "indhente" forandringer, der har været holdt tilbage og er afgørende for at bane vejen til den nye verden, der vil føre jer ind i de højere dimensioner. Derfor kan intet af de lavere vibrationer føres med og må droppes. Det samme ræsonnement gælder for alle sjæle og der vil komme et tidspunkt, hvor kun de, der er klar, kan stige op.

Mange vil bekymre sig om, hvad de skal gøre for at komme videre og være sikre på at stige op. Svaret er enkelt og hvis I bevarer jeres højere vibrationer og spreder kærlighed til alle uden undtagelse, har I absolut intet at frygte. Det kræver en viljestærk sjæl at holde sig centreret, når alt omkring jer befinder sig i en tilstand af forandring og når fremtiden ser usikker ud. Tro på jer selv og hold jer til jeres overbevisninger og som tiden går, vil I se fremtiden blive lysere. De gamle energier vil langsomt forsvinde og i deres sted vil der være en lys fremtid uden alle de gamle problemer. Væk vil være sjælene af en lav vibration og med dem deres planer om at styre jeres liv og fremtidige muligheder. Enden på deres tid var uundgåelig, da det først blev tydeligt, at uanset deres handlinger ville den Nye Tidsalder manifestere sig helt.

Som allerede antydet, vil de gavnlige ændringer tage tid, men når de begynder og jeres venten er overstået, vil I nyde at være til stede i denne tid og i nogle tilfælde tage del i dem. Jeres oplevelser vil helt sikkert være langt mere behagelige og alt det gode arbejde, der er gjort, vil gavne alle. Når valutarevalueringen finder sted, vil det også være opmuntrende at vide, at ligegyldigt hvilke projekter, der gennemføres, vil de være tilstrækkeligt finansierede. Vær forvisset om, at de sjæle, der skal håndtere massive økonomiske midler til udvikling og andre humanitære projekter, vil blive udpeget på baggrund af deres dedikation og troværdighed til gavn og glæde for Menneskeheden.

Det er kun naturligt, at de fleste mennesker ønsker at kende de præcise datoer for vigtige begivenheder, der længe har været forudsagt. Men fra de højere dimensioner, hvor alt er i nuet, er det ofte vanskeligt at fortolke dem i forhold til jeres eksistens i 3. dimension. Der er også så meget omskiftelighed involveret og forskellige veje kan følges. Det er derfor, I altid opfordres til at holde jeres fokus på det, I ønsker. Som I må vide nu, kræver det kun et relativt lille antal mennesker, for at forandringer sker. Så hold fødderne på jorden og jeres håb og aspirationer på deres højeste og til sidst vil I høste frugterne af jeres beslutsomhed og vedholdenhed. I er så tæt på at modtage, hvad I har drømt om i årtusinder af tid og I har fortjent det.

Det er få af de virkelige nyheder, der når jer gennem de sædvanlige kilder, der stadig er stærkt kontrollerede. Men internettet er stadig jeres bedste kilde til information og pålidelige nyheder er næsten sikre på at blive rapporteret af mere end en kilde. Alligevel er det svært at finde links til alle nyhederne, da nogle anses for at være for hemmelige til almen offentliggørelse. I skulle dog alligevel være i stand til at få et rimeligt billede af, hvad der sker rundt omkring i verden. Jeres største hindringer for sandheden er de falske rapporter, der sendes ud for bevidst at forvirre jer. Så vær forsigtige med, hvad I accepterer som sandfærdigt og hvis I er intuitive, kan I muligvis identificere artikler eller nyheder, der bærer de lavere vibrationer.

Vær forvisset om, at der foregår meget bag kulisserne og mange sjæle er dedikeret til at sikre, at Lyset vinder kampen mellem de positive og negative kræfter. Selv om det blev forudsagt, var resultatet aldrig sikkert og var afhængig af de af jer af Lyset, der gjorde jeres del for at sikre, det manifesterede sig. I skal lykønskes for at holde stand gennem mange års usikkerhed og for aldrig at vakle, ligegyldigt hvad der skete på Jorden. Jeres belønninger vil være mange med sikkerhed for, at I vil stige op og glæde jer over at blive løftet op i de højere dimensioner. I vil have været en del af sejren for Lyset, som vil blive fejret i mange år fremover. Men der er stadig arbejde at gøre, da de mørke meget snart vil være ude af stand til at påvirke eller kontrollere fremtidige begivenheder.

Nu, hvor tingene har udviklet sig så godt, kan alle Lysarbejdere være mere åbne omkring deres arbejde og hjælpe andre til at forstå, hvad der sker på Jorden. Mange vil blive forvirrede og bekymrede for fremtiden og har brug for at blive beroliget omkring udfaldet af begivenheder, der i øjeblikket finder sted på Jorden. Fremtiden vil ligge langt ud over de fleste folks forventninger, da forandringerne fuldstændig vil ændre samfundet til uigenkendelighed, til et samfund, der er integreret og i stand til at opfylde og dække alle menneskers behov.

For tiden vil tingene udvikle sig, indtil et bestemt resultat er nået, der vil gøre det muligt for menneskeheden at komme videre og begynde at etablere den nye Republik og den nye Tidsalder. De folk, der kan skabe det, er allerede på Jorden og helt forberedte og klar til at udføre deres arbejde. Det vil begynde i små etaper, men skride hurtigt frem, når tilstrækkelige midler lægges i det. Disse midler vil komme gennem GESARA og massiv finansiering vil være mulig. Det skulle være en af de tidlige udviklinger, der vil blive gjort, så snart planlægningen er blevet tilstrækkeligt forberedt. Nogle af projekterne vil være massive og dække folkets mest akutte behov.

Eftervirkningerne af det amerikanske valg mærkes stadig og mangler at udspille sig og har rystet så mange mennesker ud af deres døs. Med det er mange afsløringer kommet op til overfladen og har afsløret de mørkes aktiviteter. Spørgsmålet er: vil I reagere ved at bringe Lyset ind eller tillade, at jeres frihed yderligere udhules. Tiden er moden til handling, hvis I skal fjerne truslerne mod selve jeres eksistens. Modstanden mod dem vokser og det er ikke for tidligt, da de havde til formål at skabe en eneste regering, som skulle være under deres kontrol. Hele sandheden om deres aktiviteter vil dog komme ud og folk vil være fuldstændig chokerede over det, de hører.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |