Home > > Mike Quinsey – 30. juni 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 30. juni 2017

Mike Quinsey

Tiden marcherer videre og fortsætter med at gå hurtigere på en sådan måde, at I ikke kan undlade at bemærke de forandringer, det medfører. I synes virkelig ikke at have tid til at gøre så meget, som I plejede at gøre førhen, dog finder I, at tiden, som I ser på jeres ure, absolut synes at være den samme. I virkeligheden gør I så meget, som I plejer, men der er en følelse af, at det haster, der giver det indtryk, at tiden er kort. Det er sammen med andre tegn en klar indikation af, at tiden går hurtigere, mens den tager jer med ind i den Nye Tidsalder. Så meget ændrer sig og meget lidt vil vende tilbage til det, det var før. Forandringerne er godt på vej, selvom I generelt vil finde det svært at pege på, hvor de sker. Meget af det gamle må fjernes, før det nye kan indføres, men ikke desto mindre er de, der har ansvaret for, at tingene skrider fremad, meget aktive og venter på det rette tidspunkt at præsentere det, de har forberedt.

Selv om den nye cyklus begyndte i 2012, var flere kilder allerede klar til at komme ud med deres bidrag til den Nye Tidsalder. De står standby og som tiden går, slutter flere mennesker sig til dem og sikrer, at når den rette tid kommer, hvor de kan komme frem, vil meget blive afsløret på meget kort tid. I mellemtiden er en grad af kaos uundgåelig, da folk normalt er utilbøjelige til at ændre deres vaner og acceptere nye måder, der "forstyrrer" deres hverdag. En ting, der er sikker, er, at det vil være umuligt at holde fremskridtet tilbage, da der allerede er gjort så mange fremskridt. Alt vil være meget acceptabelt, da det vil højne jeres livskvalitet og give jer rigelig tid til at forfølge jeres egne ønsker. Fred vil blive opnået på et niveau, der ikke tidligere er set og I vil virkelig vide, at I er rykket ind i den Nye Tidsalder.

Rådet til alle er at fortsætte med at højne jeres vibrationer og uanset hvad der sker med jer i fremtiden, vil I høste fordelene. Jeg nævner ofte jeres Guider, fordi de i en sådan tid spiller en vigtig rolle. Uden at krænke jeres frie vilje vil de gøre alt for at sikre, at I opnår maksimal succes. Forhåbentlig vil det betyde Opstigning for jer og det vil være hver eneste anstrengelse værd, I sætter ind for, at det lykkes for jer. Selvom I ikke er klar til at stige op, hvilket I ville kalde en fiasko, er der intet at være bekymret over, da I har lært meget, der vil tjene jer godt, ligegyldigt hvilken vej I tager. Det vil også betyde, at I, på grund af det I har opnået, får mindre at lære i fremtiden, da intet er spildt eller fjernet fra jer.

Husk, at I er den totale sum af de oplevelser, I har haft og brugt til noget godt. Hvis der er karma at rydde, vil jeres Guider sikre, at det er en del af jeres livsplan og også hjælpe jer med at håndtere det. I kan ikke tage uryddet karma med jer ind i de højere riger, så jo hurtigere I tager jer af det, jo bedre bliver det. I har sandsynligvis haft et stort antal liv i løbet af den sidste cyklus og hvis I nu føler jer klar og tryg til at tage et kvantespring fremad, vil det højst sandsynligt lykkes for jer. Et sikkert tegn på, at I er klar, er, når I kan se på alle andre sjæle og vide, at de er Ét med Jer. At I kan acceptere dem, som de er og uden hensyn til deres tro og husk, at Universel Kærlighed er nøglen til at gøre jer fri af de lavere vibrationer. Ingen kan forlange mere af jer, hvis I gør jeres bedste for at højne jeres vibrationer og ved at gøre det, vil det lykkes for jer til sidst. I vil allerede have rejst langt ad evolutionens vej og opnået meget gennem jeres oplevelser i jeres mange liv på Jorden.

Nu er det tid for, at mange afsløringer bliver gjort klar til offentliggørelse, da I, selvom I har fået nye fremskridt og teknologier i mange år, ikke er i nærheden af, hvor I skulle have været nu. Alt det skal imidlertid ændre sig, fordi I og Jorden råber på forandring, så Menneskeheden kan udvikle sig til et punkt, der letter livets byrder. Lige så vigtig er støtten til de folk, der er bedst egnede til at lede jer ind i en Ny Tidsalder og de er allerede kendt og venter på deres mulighed for at vise, hvad de kan gøre. Deres vision er at gøre det bedste for alle mennesker og rette op på den uret, der er begået af dem med en anden dagsorden. I skulle helt sikkert nu indse, at I effektivt er fanger i et åbent fængsel skabt af de Mørke, der har sikret sig, at I har lidt eller intet at sige om jeres fremtid. Der er imidlertid dem, der arbejder for forbedringer, der vil ændre jeres levemåde og gøre jer fri af trældommen. Planerne er fremskyndet og som altid er det den rette tid, der ventes på for at sikre, at, når Lysvæsner træder frem, er det sikkert at gøre det.

I tider med sådanne vidtrækkende forandringer er det nyttigt, hvis de, der har kendskab til den situation, der eksisterer nu, hjælper dem, der har været holdt i mørke, så de er klar over, at der snart er store og velkomne forandringer på vej. Folk generelt forstår ikke, hvad der foregår og hvorfor der er så meget kaos og ser ingen fremtid for dem selv. For meget information kan være svært for nogle at forstå, men et par ord, der antyder de positive forandringer, der venter forude, vil opløfte mange mennesker. De er trætte efter så mange år med sammenbrud og politisk uro og har brug for hjælp til at forstå, at der er håb og at fred vil komme, når tiden er inde. Måske vil den største opløftelse være at vide, at en verdenskrig ikke vil blive tilladt og vejen til permanent og varig fred er allerede blevet kortlagt. Der vil meget snart komme mange positive forandringer, som fører jer ind i den Nye Tidsalder med alle de fordele, der vil love et vidunderligt og lykkeligt liv.

Fra tid til anden er det nødvendigt at minde om, at alle sjæle er elsket af Gud og selv de, der i øjeblikket udfører negative handlinger. De oplever præcis det, de har brug for endelig at lære livets lektioner. Karma kan være kompleks og når I ser på det udefra, er det svært for jer at acceptere, at alle berørte simpelthen "spiller" deres rolle for at give dem de oplevelser, de har brug for at udvikle sig. På den måde vil alle involverede parter gøre fremskridt ved at lære af konsekvenserne af deres handlinger. Vær forvisset om, at I alle på et eller andet tidspunkt har oplevet begge sider af livet og når I højner jeres vibrationer, bliver behovet for sådanne lektioner mindre. De, der udfører negative handlinger, vil lære af deres fejl, men vil have brug for meget kærlighed og hjælp til at overvinde deres ekstreme følelser af vrede og had.

Kærlighed er den mest kraftfulde energi i Universet og opstegne Væsener er de sjæle, der har nået et niveau, hvor de fuldt ud kan udtrykke den i alle situationer. Det er også det ultimative mål for alle sjæle, mens de finder vej tilbage til Guddommen. I har et iboende drive, der driver jer stadig videre mod Lysets højere dimensioner og længslen efter at komme ”hjem” er en stærk trang, der hele tiden bliver stærkere og stærkere.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |