Home > > Mike Quinsey – 23. juni 2017

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 23. juni 2017

Mike Quinsey

Begivenheder på Jorden tager mere og mere fart, idet ikke-ryddet karma baner sig vej ud og som I oplever det, ser det ud til at blive værre. Husk, at kun de, der har brug for at rydde karmisk gæld, er direkte involverede og det omfatter ofte dem, der betragtes som uskyldige tilskuere. Hvor usandsynligt det end ser ud for mange af jer, er alle involverede sjæle i stand til at rydde gammel karma, da de vil ønske at starte den nye cyklus med så lidt udestående som muligt. Husk altid, at de har før-fødsels-aftaler forud for inkarnationen, så intet, der sker, er tilfældigt eller sker ved et uheld.

Imidlertid kan nogle sjæle blive fanget i begivenheder, der efterlader dem med en oplevelse, der ikke var planlagt og det vil på en måde blive anført som kredit for dem. Med andre ord kan det resultere i en slags belønning. Det er naturligt, at I føler stor sympati for alle sjæle, der er fanget i karmiske situationer, da I naturligvis kan føle den sorg, der opleves. Hvis det er muligt, så send dem jeres kærlighed og healende energier for at hjælpe dem med at komme sig. Meget snart vil forholdene på Jorden i høj grad blive bedre, da de positive energetiske forandringer får fodfæste, så jeres oplevelser bliver mere acceptable og mindre foruroligende.

Tab aldrig det faktum af syne, at I lever i et samfund, hvor I har jeres frie vilje og det er grunden til, at begivenheder somme tider er uforudsigelige. Ikke desto mindre, hvor handlinger overvejes, der kan føre til uro og ikke skyldes karmiske grunde, vil Højere Væsner gøre deres bedste for at påvirke udfaldet uden at tilsidesætte jeres frie vilje. Det har dog været meget svært at guide jer og holde jer på en vej, der løfter jer ud af de lavere vibrationer. Menneskehedens sidste tre cyklusser er ulykkeligvis endt i fiasko, selv om det ville være sandt at sige, at jeres oplevelser har gjort det muligt for mange sjæle at højne deres vibrationer, mens andre er gledet tilbage.

Så det er med fuldstændig glæde og lykke, at vi ved, at jeres nuværende cyklus har nået det punkt, hvor Opstigning er sikret for mange, mange sjæle. Sjæle af Lyset har hjulpet med at bane vejen til den, mens en anden er åben, der fører sjæle til en ny Jord, hvor de vil fortsætte deres udvikling. Igen forsikrer jeg jer om, at I, hvis I ønsker det, altid vil være forbundet med de sjæle, som I har et kærlighedsbånd til. I de højere vibrationer opleves tiden ikke på samme måde som på Jorden og passerer så hurtigt, at I snart indser, at Alt er i Nuet. Det kan måske lyde så forskelligt fra det, I har været vant til på Jorden, men erkend, at I nok har brugt mere tid i de højere riger end på Jorden.

Mange sjæle spørger, hvad livet handler om og hvad formålet er og det umiddelbare svar er at opleve. I vender gradvist tilbage til de højere vibrationer og vil til sidst blive et Galaktisk Væsen, selv om det ligger ret langt væk i øjeblikket. Jeres umiddelbare mål om at hæve jer over Jordens duale energier er vigtigst og alle anstrengelser og ofre, I gør, er det værd. Der er ingen genveje og enhver sjæl har de samme muligheder for at stige op ved at hæve sig over Jordens negative energier. Det er en hård udfordring, når I er omgivet af mennesker, der lever et "normalt" liv uden øje for ægte forståelse.

I, så at sige, må beskytte jer selv fra negativitet, for eksempel ved at holde jeres aura intakt og på plads til hver en tid. Dette opnås gennem jeres tankes kraft, der faktisk er meget stærkere, end I forestiller jer. I jeres sinds øje se jeres aura som en kokon omkring jer og forudsat den ikke er beskadiget, er I beskyttet. Hvis I antager, at I kender jeres fremtrædende farve, skal I bruge den og se den som ren, lys og pletfri. Negative sjæle har sandsynligvis mørke og plumrede farver, der mangler lyset. Energierne mærkes af andre mennesker og er delvist ansvarlige for en følelse af kærlighed eller afsky i nogle af de mere ekstreme tilfælde. Dette forklarer delvist, hvorfor I føler jer mere rolige og afslappet sammen med nogle mennesker og ikke andre. Det betyder, at I instinktivt vil blive tiltrukket til nogle mennesker i modsætning til andre.

I har sikkert læst, at Jorden tilbyder flere muligheder for at udvikle sig end andre steder, fordi I sandsynligvis møder udfordringer hver dag i jeres liv. Udfordringer af største vigtighed vil naturligvis skille sig ud, da de ikke kun er trivielle. Så vær forsigtig med, hvordan I behandler jer selv og behandl alle andre, som I ønsker at blive behandlet. På denne måde vil I ikke gå meget forkert og vær generøse med jeres tid og hjælp, hvis det er muligt. Derved skabes og akkumuleres god karma af jer og det er meget lig jeres talemåde "den ene tjeneste er den anden værd". Men når I arbejder for belønning, er det klart anderledes, men hvis hensigten er at være hjælpsom, bliver det mere positivt. Det handler om at være hjælpsom, hvor I kan og selv nogle få venlige ord kan til tider opløfte en person.

Da I ikke kan vide, hvorfor en bestemt sjæl har valgt en bestemt type liv, følger det heraf, at alle bør respektere hinanden af den grund. Verden er et sted, der har mange forskellige overbevisninger og skikke, så disse bør forstås for, hvad de kan gøre for en sjæls evolution. Hver har lærdomme, der forsøger at gøre mennesker gudlignende, men er i nogle tilfælde blevet forvrænget, negativ og selvpromoverende. Dybest set er religion en disciplineret undervisning, der kræver lydighed og fokuserer på kærlighed og bøn. Men det var aldrig meningen at adskille folk fra hinanden eller forårsage de mange historiske krige, der er resulteret heraf. Ting vil ændre sig, når folks forståelse vokser og de ophører med at være så afhængige af organiseret religion.

Husk, at I er udødelige og I har al tid i verden eller hinsides, så vær ikke bekymret, hvis I føler, at I ikke har gjort det, I ville have ønsket at have gjort. Nogle gange fokuserer jeres livsplan på et bestemt aspekt af livet, som I har brug for at få mere erfaring med. Så vær forvisset om, at et liv aldrig er spildt, uanset hvilken type situation I befinder jer i og naturligvis vil jeres Guider altid arbejde sammen med jer. De har jeres bedste interesser på hjerte og ved, hvilke udfordringer I havde sat jer for, før I inkarnerede. Imidlertid kan I med jeres frie vilje også følge jeres egne interesser og få mange muligheder for at have det godt, men selvfølgelig ikke på bekostning af andre. Sport og lignende fritidssysler lærer jer at være hensynsfulde og spille ærligt spil.

Fremtiden er ikke så langt væk fra at frembringe de længe ventede forandringer og vid, at de involverede personer ikke er inaktive og fortsætter med at lægge planer for den. Problemet er stadig at finde et tidspunkt, hvor det er sikkert at stå åbent frem. Imidlertid kommer nyhederne langsomt, men sikkert ud og cirkulerer, så folk kan være forberedte. Dagene kommer nærmere, hvor I vil være i stand til at tale frit om sandheden om jeres udødelighed og religion vil blive revideret for at omfatte de nye sandheder, der skal afsløres. Det vil blive sådan, fordi mange sjæle vil foretrække at følge deres overbevisninger i denne tid.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |