Home > > Mike Quinsey – 30. september 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 30. september 2016

Mike Quinsey

Hver dag rykker begivenheder et skridt nærmere på at blive annonceret og når situationen er positiv og de højere Væsener er tilfredse med, at det er sikkert at gøre det, vil de gå videre uden tøven. Spændingen vokser i de højere dimensioner, idet I nærmer jer en betydningsfuld tid, der længe har været ventet og det er sikkert, at et stort skridt fremad snart vil blive taget, hvilket har potentiale til at ske om blot ganske få dage. Bliv dog ikke skuffet, hvis der ikke sker noget som antydet, da enhver forsinkelse vil have været med en meget god grund. Uanset forsinkelser er faktum, at intet vil have ændret sig og de forandringer, I forventede, vil stadig manifestere sig. Der er en tid og et sted for alle ting og det er i jeres interesse, at de væsentligste beslutninger træffes af dem, der har et samlet overblik og forståelse af, hvad der sker på Jorden.

Omfanget af, hvad der sker, ligger ud over jeres fulde forståelse, men vid, at I har det privilegium at være dem, der direkte oplever sådan en vidunderlig tid. Faktisk er I dem, der er blevet valgt til at stige op i jeres fysiske kroppe og det vil være en enestående begivenhed. Gør jer det klart, at på et vist niveau vil det "gamle" jordiske legeme ændre sig til et legeme, der er af en meget højere vibration. En behagelig overraskelse vil være, at I faktisk ikke kan bringe noget mindre end den fuldkomne version af jeres krop med, fri for alle de brister og defekter, der er forbundet med de gamle jordiske vibrationer. Forvent dog ikke for meget for hurtigt og alt vil komme i rette tid for jeres Opstigning. Glæd jer over jeres vision for den nye Jord, fri for alle begrænsninger og modstand fra dem, der kun tjener sig Selv. Vær centreret og positiv og bliv ikke vildledt af, hvad der sker omkring jer. I kan stå midt i al uroen som et strålende Lys, der vil løfte andre op.

Illuminati skaber deres egen undergang, men vil aldrig holde op med at prøve at nå deres ambition om at regere hele verden. Intet ville afholde dem fra at gøre det og som et såret dyr er de mest farlige, når deres position er truet. Vær forvisset om, at ligegyldigt hvad de gør, vil være til ingen nytte, da deres dage er talte og nederlag stirrer dem ind i ansigtet. Det er ikke underligt, at der sker så meget på én gang, men ud af kaos kommer de mest opmuntrende tegn, der klart vil signalere en Ny Tidsalders manifestation. I af Lyset er på vej op og vil snart nå niveauet for forandring, hvor I lader de gamle energier bag jer for stedse og nyder frugterne af jeres fremskridt.

Når I stiger op, vil I ikke have brug for nogen af jeres "ejendele", da alt det, I sandsynligvis får brug for, allerede findes i de højere dimensioner. Ligeledes vil I have kraften til at skabe det, I har brug for, da tankens kraft vil gøre det muligt for jer at få præcis det, I ønsker. Tankesættet vil ændre sig og da I kan "tænke" jeres behov til eksistens, vil der ikke være behov for at akkumulere rigdom. Penge vil allerede være afskaffet, da de ikke længere vil være nødvendige. Mange andre velkomne forandringer vil finde sted, når den Nye Tidsalder implementeres helt.

Hver af jer blev udvalgt til at være til stede i så vigtig en tid, da alle har noget at tilbyde, som vil hjælpe med til at manifestere de nye energier. I er gamle sjæle, der har haft så mange inkarnationer og har udviklet jer så fint, at I potentielt er parat til at stige op. I har lært alt det, de lavere vibrationer har at tilbyde, idet I er blevet grundigt testet i dualitetens flammer, og har været i stand til at overvinde de mange udfordringer, I er stødt på. Det er tid for jeres belønning, idet I lader de lavere vibrationer bag jer og går ind de højere vibrationers lyksalighed og glæde.

Bare forestil jer, hvor spændende det bliver at møde andre Racer, der har ventet på en sådan mulighed for at møde jer, idet de tidligere har fået instrukser om ikke at gribe ind i jeres evolution. Der er andre, der simpelthen bare er interesseret i at blive venner med jer og at dele deres avancerede viden med jer. Der er også dem, der har fulgt jeres udvikling og ser, at I snart skal stige op med Moder Jord. De af de lavere vibrationer vil også bevæge sig videre og fortsætte deres udvikling som før. Fremtiden vil være fuld af overraskelser og I vil møde gamle venner, der er tæt på jer, og som næsten ikke kan vente med at se jer igen. Livet for jer kan være svært lige nu, men mist ikke modet, da det for dem, der læser disse budskaber, næsten er sikkert, at I er godt på vej til Opstigning.

Sandheden om alle ting venter jer og vil blive givet på rette tid. Meget af jeres historie, som I forstår den, er langt fra sandheden og er forsætligt fordrejet af dem, der ønskede at kontrollere jer. Men efterhånden som vibrationerne højnes, bliver det sværere for dem at skjule deres motiver og sandheden bag deres handlinger bliver mere synlig. I er store Væsener, der holdes nede i mange henseender og det betyder, at jeres liv har været berøvet fremskridt, der i høj grad ville have højnet jeres livskvalitet. Men fortvivl ikke, da alle ting vil komme til jer i en meget nær fremtid. Bag mange af de oplevelser, I har haft, er Væsener, der leder begivenhederne på Jorden. Selvom de negative også fører deres livsplan ud i livet, er resultatet, at I på hele den vej, I rejser ad, bliver præsenteret for udfordringer, der hjælper jeres udvikling. Det sker nogle gange hurtigt og rasende stærkt, men hvis I kan finde jeres vej gennem det, vil I udvikle jer meget hurtigere. Uanset hvad der sker, er det hele en del af Guds plan for at føre jer tilbage til den Guddommelige Kilde.

Der er så mange penge, der venter på at blive distribueret, at der vil komme et tidspunkt, hvor ingen bliver nødt til at leve i fattigdom. De vil være baseret på ædle metaller og bevare sin værdi. Men da I fortsætter med at stige op, vil de til sidst være unødvendige og vil ikke på nogen måde påvirke jeres livskvalitet negativt. Lev Kærligheden og Elsk Livet (Live Love and Love Life) og det vil være en utrolig oplevelse, ulig nogen I tidligere har haft. Første prioritet er at dække behovene hos dem, der bor under umenneskelige forhold på grund af langvarige krige og konflikter og naturligvis vil der blive taget hånd om kilden til deres problemer først.

Når I ser jer tilbage og ser omkring jer, vil det være indlysende, at forandringerne har taget fart og ud af dem kommer en mere acceptabel måde at leve på. Det vil medføre splittelse mellem dem, der hilser forandring velkommen og dem, der hænger fast i fortiden og ikke kan give slip. Men forandringerne kan ikke holdes tilbage, da den Nye Tidsalder er godt i gang og snart vil I se beviser på det. Det I har ventet på, er i sigte og offentliggørelser om det vil snart ske. Skønne tider venter forude og I vil opdage, at ventetiden har været det hele værd.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |