Home > > Mike Quinsey – 23. september 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 23. september 2016

Mike Quinsey

Overalt i verden er der konfrontationer og kampe, idet de mørke Kræfter forsøger at dæmme op for de tab, de oplever. Det vil ikke være til nogen nytte, da deres magt bliver brudt ned og de mister kontrollen over udfaldet af begivenheder. Deres dage er talte, da deres ledere ikke længere er i stand til at beordre deres tilhængere til at opnå det resultat, de havde planlagt. Den tid, hvor de ikke har magt og indflydelse, er i sigte og der er ikke noget, de kan gøre for at ændre udfaldet. Når I ser det udefra, har I ikke mulighed for at kende de sande fakta, da så mange ting sker på samme tid. Men de, der arbejder for at gøre en ende på fjendtligheder og for fred i verden, er placeret, hvor de kan påvirke det, der sker, og endnu vigtigere, udfaldet.

Der er et godt stykke vej at gå endnu, før det bliver tydeligt, at store forandringer er på vej, men når først de begynder, vil tingene hurtigt ændre sig. Alt det, I er blevet lovet, vil manifestere sig på relativt kort tid, da forberedelserne allerede er gjort. Trøsten ved at skulle vente så længe på handling vil være, at mange flere sjæle vil være vågnet til sandheden. Lyskvotienten er steget og en betydelig stigning i vibrationer har fundet sted. I er uangribelige og intet vil ændre udfaldet, hvilket er at se de af Lyset stige op. Endelig vil I påbegynde den rejse, der fører jer tilbage til der, I kom fra og I har altid vidst det underbevidst, idet I kendte resultatet, da I valgte at lade jer droppe ned i de lavere dimensioner for at opleve adskillelse.

Når I er vendt tilbage til de højere niveauer, vil I have et herligt liv foran jer. Som et Galaktisk Væsen kan I frit vælge jeres næste oplevelse, men med henblik på at fortsætte jeres igangværende udvikling. På alle stadier er der altid hjælp til, at I kan beslutte, hvad der er jeres bedste muligheder, men det endelige valg er op til jer. Efter at have fået mere erfaring i de lavere dimensioner, er I vokset som sjæl og vil være så meget desto større på grund af det. Faktisk har jeres udviklingshastighed været hurtigere, end hvis I var blevet i de højere vibrationer.

Bevar fokus inden for jeres egen energi og I vil være i stand til at nyde de forandringer, der umiddelbart ligger forude. Jeres samfunds og jeres livs transformation vil være mirakuløs, hovedsagelig fordi det vil ændre de måder, der er nødvendige for at løfte jer op. Under normale omstændigheder ville sådanne forandringer tage lang tid om at manifestere sig, men det meste af det hårde arbejde har allerede fundet sted. Meget venter jer, der lige nu blot er ud af syne, såsom Lysbyer, der vil forbavse jer med hensyn til deres pragt. Som I allerede har fået at vide, er den første så nær på at manifestere sig og vil blive efterfulgt af mange flere.

Intet sker uden at have et bestemt formål, så når der sker noget for en person eller grupper af sjæle, skulle det være muligt at forstå årsagen. På den måde vil oplevelsen have værdi og hvis det er for at rydde karma, skulle I være i stand til at forstå formålet. Alt, hvad der sker, er af betydning på en eller anden måde, selv om det ikke står klart for jer. En lektion lært gennem faktiske erfaringer er bestemt til at have en indvirkning på jer og vil næsten helt sikkert ikke blive glemt. Så når I har en nødvendig oplevelse, så prøv at forstå grundene bag det. På den måde vil I kun behøve at gå gennem lektionen en gang. Hvad evolution angår, ville liv være meningsløs, hvis ikke det gav jer mulighed for at udvikle jer.

Når I nu er på nippet til at lære så meget om jeres egen evolution, er det vigtigt, at I noterer jer jeres oplevelser. En lært lektion vil ikke nødvendigvis blive præsenteret for jer igen, så sørg for, at når I bliver testet, at I tager udfordringen alvorligt. Hvis I ikke gør det, vil den næsten helt sikkert komme igen. I bliver ikke testet over jeres evner, så I kan forvente at komme sejrende ud på den anden side. I har måske venner eller slægtninge, der ikke synes at have nogen store udfordringer i deres liv, men forstå, at I til dels vælger, hvor hurtigt I gør fremskridt. Da vi befinder os i de sidste tider, er det kun naturligt, at de sjæle, som er tæt på at gøre det færdigt, vil ønske at prøve og slette eventuelt resterende karma, som de har, for at kunne stige op nu.

Universet er fuld af liv og det, der eksisterer i de højere dimensioner, kan ikke ses af jer. Men for det tilfælde at sådanne livsformer ønsker at blive set, vil de sænke deres vibrationer og har gjort det med det formål at besøge jeres Jord. Mere avancerede sjæle vil også antage en fysisk krop, hvis der er brug for dem til at udføre en opgave på Jorden. Dimensionerne flyder sammen på steder og når det sker, kan I se "syner" af de højere Væsener og sådanne syner kaldes undertiden indbildning. De "usynlige" befinder sig også det samme sted som jer, men nogle gange vil folk kortvarigt se dem, før de forsvinder igen.

Mange mennesker går igennem en udfordrende tid, i forsøget på at leve deres liv på den bedst mulige måde og undgå at blive fanget i negative problemer. De, det lykkes for, gør det ved at fokusere på alt det, som er positivt og at leve i en energi af kærlighed til alle mennesker. Det er svært, når I står over for fjendtlige mennesker eller situationer, men så længe I kan være centreret i jeres egen energi, vil I klare jer. Hver gang det lykkes for jer, styrker I jeres egen position og vokser til et punkt, hvor I ikke længere re-agerer på negativitet omkring jer. Det kan lyde svært, men vær forvisset om, at det er en sindstilstand, som I kan opnå og I bliver upåvirket ved at være Kærlighed i Aktion.

I vil opdage, at folk vil føle sig afslappet og opløftet af jeres højere energier og vil spekulere på, hvordan I har opnået det. Hele jeres måde og levevis vil tiltrække andre, der måske kommer til jer for at få råd og ønsker at lære jeres hemmelighed. Der er ingen grund til, hvorfor I ikke skulle fortælle dem det og opmuntre dem til at følge jeres eksempel. At vise Universel Kærlighed i alle situationer er det, de vil forsøge at nå og det er lettere sagt end gjort, men det må starte et eller andet sted på et tidspunkt. Alle sjæle vil på et eller andet tidspunkt stå over for en sådan udfordring og hvis de er forpligtet til succes, er der ingen grund til, at de ikke skulle kunne opnå det.

Gør jeres bedste, selvom I til tider fejler, da det er bedre at have prøvet end slet ikke at have prøvet. Al erfaring udvikler jer, selvom I føler, at I ikke udvikler jer. I har også jeres trofaste Guider, der ledsager og opfordrer jer til at fortsætte, ved hånden. De ved, at jeres indsats vil blive belønnet, når tid er og at det vil lykkes for jer, så vær positive og hav tillid til jeres evner.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |