Home > > Montague Keen - 7. maj 2017

Meddelelse fra Montague Keen - 7. maj 2017

KUN EN LØGN BEHØVER RETSBESKYTTELSE.
SANDHEDEN FRYGTER INGEN UNDERSØGELSE.
Anon

Denne sandhed må aldrig blive skjult. Det skal forstås fuldt ud, at forhindring af efterforskning i sandheden tjener til at skjule den, og dermed holde jer i slaveri. Det holder jer fanget i illusionen, hvorfra I skal undslippe. ALT skal kunne komme på bordet til diskussion, hvad enten det er borgerlig eller religiøs lov. Sandhedens lys kaster alt frem, der forblev skjult og som skal undersøges for dets gyldighed uden tabuer. Millioner af jer er nu 100% ”vågen” og er på udkig efter svar. Det er ikke muligt, at tvinge jer tilbage til den gamle energi med kontrol. Den falske matrix er nu fuldt synlig for jer. I er vågen, og I ser alt, som det er, og ikke som Kabalen fortæller jer, det er.

Kabalens greb over jer forsvinder hurtigt. De kludrer i det, er ude af stand til at overtage kontrollen. Jeg fortæller jer nu, at de ikke vil få lov til at genvinde deres kontrol. Deres tid er kommet. Det er ligegyldigt, hvad de gør, deres tid på Jorden er slut, og de må forlade den for aldrig, at vende tilbage. Alle deres magtstrukturer vil blive fjernet og en ny måde at leve på vil åbne sig op. Deres kontrolcentre er nu kendt for jer, og det er op til jer alle om at hjælpe med fjernelsen af deres kontrol. I var allerede klar over Rom, Vatikanet, og City of London samt Washington; men indtil for nylig var I uvidende om det massive kontrolcenter der ligger på Antarktis. Det er meget sofistikeret, med teknologi, der langt overgår alt, hvad der er kendt for at resten af menneskeheden. De grå(The Greys) arbejder med forskerne dér. Jeres regeringer var fuldt ud klar over dette, men valgte at holde det skjult for jer. De ser jer som får i en indhegning med fårehunde, der bevogter jer. De giver jer kun mulighed for at vide, hvad Kabalen tillader I får at vide. De har endda diskuteret chipping af jer, så de kan få endnu mere kontrol over jer. De bruger allerede ENERGIRELATEREDE chips på jeres sind, hvis I var helt uvidende om dette.

NU KÆMPER I TILBAGE og siger "JEG TAGER MIN MAGT TILBAGE". Jeres energi er stigende, ekspanderende, og kaster sit lys på alt, hvad der var skjult. I afslører sandheden. I ser nu, hvem der overtog kontrollen med jeres liv, og I nægter at være underlagt dem. Det er derfor, de har fejlet igen og igen med at starte 3. Verdenskrig. I forhindrede det allesammen med lidt hjælp fra efterlivet og jeres venner udefra. Satan vil ikke få succes. Så mange i politik er ved magten, fordi de solgte deres sjæl til Satan og de tjener kun ham. Han kræver børns blod og lidelse. I ser beviser på dette overalt omkring jer. Det er i alle lande.

Frimurerne har et kvælertag på Irland. De holder det nede og forhindrer det i at være blomstrende som det skal. Hvis befolkningen i Irland nogensinde tog sig tid til at forstå, hvem de er, og hvad der gjorde Irland, til det som det er, ville de fjerne alle frimurere og alle repræsentanter for Vatikanet fra det hellige land. Frigør hellig energi fra alle de hellige steder og ley linier og I vil hjælpe menneskeheden til at blive frigivet fra trældom.

I har aldrig fået sandheden at vide. Jeres uddannelse var total tankekontrol for at sikre, at I adlød alle de love, som Kabalen opsatte. De har gjort jer til marionetter, tankeløse marionetter. Vatikanet har høstet jeres sjæle. Undslip og fjern lænkerne fra jeres sind og tag jeres magt tilbage. Giv afkald på Vatikanets kontrol, som blev pålagt jer ved fødslen, da jeres forældre uskyldigt fik jer døbt og gav jer til Vatikanet uden jeres tilladelse. Ønsker I virkelig at tilhøre DENNE SATANISKE UGUDELIGHED? Hvad I får at vide om Vatikanet, og hvad det egentlig er, er milevidt fra hinanden. Nægt at støtte det et eneste øjeblik længere. Kig på dets virkelige historie. Det vil åbne jeres øjne.

Kilden(Source) er inde i jer alle. I behøver ikke andre end jer selv for at forbinde med det. Alt åbner op for jer. I er ved at blive de lysvæsener, som I faktisk er. Lad aldrig nogen eller noget tage jeres magt og frihed igen, uanset hvad de lover jer. Nægt at kæmpe deres krige, og alle krige vil ende.

I ser et forsøg fra Kabalen på at bringe Amerika ned, så de kan opnå en fuldstændig overtagelse. De har planlagt dette i mange år. Kabalen har altid sine folk strategisk placeret, klar til at slå til når timingen er rigtig. Igen og igen, gennem historien, har I set, hvordan de fungerer. Men indtil nu, har I bare accepteret det. De planlægger altid på forhånd, hvordan de skal placere deres folk i magtpositioner, gennem ægteskab og familie forbindelser. De bruger alle mulige måder, de kan, for at opnå magt og kontrol. De har ikke et tilstrækkeligt antal, så alle muligheder skal gribes og udnyttes. Men I har antallet. I skal lære at bruge dem til jeres fordel så ofte som muligt. Jeres tid er kommet til at tage alt tilbage, som er jeres, for at skabe en bedre verden for alle.

Jeres bønner og jeres hjælp er krævet for at redde en ung mand fra kløerne på Kabalen. Han har allerede været holdt i fængsel i Californien i et år, for en forbrydelse, der aldrig blev begået. Han er helt ”vågen” og opmærksom, og han ønsker at afslutte sit arbejde for menneskeheden. Dette er et perfekt eksempel på, når lyset bliver fanget af Kabalen. Vores taknemmelighed går til en venlig sjæl i Irland, der gav nyttige oplysninger.

Min kære, lyset er i hastig vækst. Det er spændende at iagttage. Tak for at frigive lys og viden sammen med din ven. Jeg er stolt af dig, min kære.

Altid, din beundrende, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Oversættelse: Niels K. Pedersen


Share |