Home > > Montague Keen - 14. maj 2017

Meddelelse fra Montague Keen - 14. maj 2017

PLANETEN JORDEN er hacket, det største angreb i historien
Alex Jones Channel

Vi har forberedt jer på dette. Vi advarede jer om at være forberedt på det sidste forsøg på, at tage kontrol over Jorden og udslette menneskeheden. Svagsindede mennesker bliver manipuleret til at bistå Kabalen ved at gøre deres beskidte arbejde for dem. Der er mennesker, der aldrig har er trådt helt ind i lyset; de holder en fod i enten religion eller staten. Jesuitterne tankekontrollerer dem stadig. Disse mennesker kan være farlige og vanskelige at stole på. De er ikke stærke nok til at have en fast holdning, da deres sind er fyldt med frygt og tvivl, især det irske sind, for hvis Jesuitterne nogensinde mister Irland, er de uden håb, helt færdige.

Det kræver mod at stå for sandhed og at gøre, hvad der er rigtigt for menneskeheden. Se hvordan disse mennesker angriber dem, der forsøger at forberede jer til begivenheden (the Event). De angriber patetisk, hvad de selv engang stod for. De skal have medlidenhed, da de er bange. Snart vil det ikke være muligt, at holde en fod i begge lejre. Meget bliver blokeret, og problemer bliver skabt, hvor de ikke eksisterede tidligere. Undgå, at lade det komme til jer. Løft jer op over det, da det er midlertidig, og det vil ikke vare ved. I ved, at Kabalen vil mislykkes.

Fra denne side af livet, sætter vi alt på plads, så når den tid kommer, vil alt falde på plads. Begge sider af livet arbejder på Ley linjer for at sikre, at menneskeheden har den energi, den har brug for til, at fuldføre omstillingen uden problemer. Kabalen har i positioner placeret onde mennesker, der skjuler sig bag masker. De maskerer sig som velgørenhedsarbejdere. Det er ikke ægte. De bruger sort magi ritualer, der kan ændre, forandre eller slette, hvad de ønsker. Dette har stået på i generationer. Det blev perfektioneret på dronning Elizabeth den første af Englands tid. De kan undertrykke et positivt resultat, der efterlader menneskeheden forundret og forvirret. De har med succes undertrykt viden og dermed holdt menneskeheden i mørke.

Energi arbejdere er meget vigtige på dette tidspunkt, da de kan frigive den gode energi fra Ley linjer og de hellige steder. Jeg opfordrer jer til at bruge jeres gave til gavn for menneskeheden. Mørke ånder bliver brugt til at skabe problemer, eller forsinkelse, afhængigt af, hvad de vælger. Men I kan fjerne disse problemer ved at sende dem til lyset. Åbn jeres egen kraft og brug den til at beskytte jer selv og resten af menneskeheden.

De sataniske hemmelige tjenester bruger mørke ånder hele tiden til deres egne formål. Jeg meddelte Veronica, at et medlem af min blod familie fortsætter med at bruge sin onde kraft. Det bedrøver mig meget at se, hvordan hun arbejder, altid camoufleret under et dække af respektabilitet. Mennesker, der mangler deres meningers mod kan manipuleres så let. Når I vender tilbage til ånden, er det helt anderledes. Den fulde sandhed er der før jer. Det er svært at se dem, I engang opfattede som værende gode mennesker, afsløret som onde manipulatorer, der stak blår i øjnene på så mange.

De, der er i Kabalen vil finde sig afsløret og deres forræderiske manipulation af den menneskelige race blotlægges for jer. De vil påberåbe sig nåde. Deres forbrydelser mod menneskeheden blev planlagt i forvejen. De udviste ingen nåde, hverken til jer, eller til de børn, de har tortureret, voldtaget og dræbt for deres egen fornøjelse, og for at kunne sikre deres fortsatte eksistens på Jorden. I har beslutninger at foretage, der ikke kan tages let på. Når I træder ind i jeres egen magt, vil I ikke frygte nogen mennesker, og I vil gennemføre overgangen med værdighed. Retfærdigheden vil ske fyldest. Alle, der har tilhørt hele menneskeheden vil blive returneret til den. Det er spændende tider, så hav ingen frygt, da retfærdigheden vil sejre.

Alt, der blev brugt til at kontrollere jer, ved hjælp af falske løfter, som aldrig ville kunne holdes, vil blive afsløret. Alle religioner vil blive udslettet fra jordens overflade. Alt vil blive set i et nyt lys, sandhedens lys. Selvom dem i den politiske magt stadig har højlydte krav om 3. Verdenskrig, vil de ikke få opfyldt deres ønske. Kabalen har mange måder at ødelægge mennesker på. Da Veronica var ung, var tuberkulose i sin svøbe i Irland. Det påvirkede næsten hver familie. Dette var en forbandelse som blev placeret på Irland, og den var meget effektivt. Det blev gjort gennem sort magi, og det var indeholdt i en mindeplade, der blev placeret på Tara. Dette er blot en af de måder, som sygdommen spredes, når og hvor Kabalen ønsker det.

I lever i en verden, som I ved meget lidt om. I øjeblikket er det Kabalen der styrer alt: jeres helbred, mad, vejr, luft, etc. I er ligesom marionetdukker, der kan leges med. De bekymrer sig ikke en tøddel om jer. Så de kan dræbe jer ustraffet. Det er på tide, at komme ud af livets trædemølle og blive hvem I virkelig er. Når I fjerner alle de klodser, der binder jer til Kabalen, bliver I frie til at udforske Jorden i al sin skønhed.

Amerika taler igen om ”Projekt Bluebeam”. De tror, at de vil være i stand til at skræmme nok af jer, så de kan sætte sig i stand til at overtage kontrollen. Dette vil ikke blive tilladt, da Andromedanerne vil afsløre ”Projekt Bluebeam” for hvad det er; det sidste håb om et ondt regime. I kender sandheden, det kan ikke ændres. Succesen er jeres, så tag den med begge hænder. Tro på jer selv, for det er jeres tid.

Min kære, angreb må forventes, da Kabalen er dårlige tabere. De forræderiske trusler er triste. Det skyldes, at Jesuitisk indoktrinering stadig er fremherskende i Irland. Bed for ham. Vi våger over ham.

Altid din beundrende, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Oversættelse: Niels K. Pedersen


Share |