Home > > Sheldan Nidle - 3. maj 2016

Sheldan Nidle - 3. maj 2016

6 Manik, 0 Moan, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På nuværende tidspunkt går den kritiske overførsel af midler langsommere med henblik på omhyggeligt at beskytte den gennem nye sikkerhedsprotokoller. De kinesiske gamle familier er bekymrede, da en række hændelser indtræffer, der truer den fortsatte strøm af midler. Den mørke klike gør alt for at forstyrre dette øgede flow. Angrebet på SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kombineret med en generel stigning i antallet af vitale "hackerangreb" i overførslerne bringer midlertidigt den overordnede sikkerhed i fare. Af disse grunde gav processen anledning til, at de gamle familier forlangte, at overførslen af disse midler foregik i et langsommere tempo. Dette ophold skulle kun vare i 48 timer og blev hurtigt sat i gang igen. Det menes, at denne forholdsregel førte til flere positive nye modtræk, hvor eventuelle midler, der på eller anden måde gik tabt i løbet af dette korte ophold, igen blev opsnappet. Disse foranstaltninger gjorde, at problemer blev løst med nye strategier, som gjorde det muligt for disse midler at blive overført fra sted til sted på en meget sikrere måde. Eventuelle problemer bliver således hurtigt løst og overvundet!

Vi gør os i øjeblikket klar til at uddele velstandsmidlerne til de, der var heldige nok til at lytte til rapporterne om disse midler i midten af ??1990'erne. Disse leverancer skal modtages af dem, der for det meste opgav tanken om, at det nogensinde ville ske. Bush’ familiesyndikat stjal uden videre de fleste af disse midler i perioden mellem slutningen af ??1990'erne og begyndelsen af ??2000'erne. Disse midler blev inddrevet for over ti år siden og danner grundlag for nogle af de anklager, der skal rejses mod dette grove syndikat. Vi venter med at foretage disse meget specielle anholdelser, indtil flere forskellige anklager er blevet fuldt ud dokumenteret og handlet på. Dette forbrydersyndikat er vokset i det seneste halve årti. Det lader til, at praktisk talt alle amerikanske præsidenter i de seneste tre årtier har haft deres hænder nede i denne enorme kagedåse. Udbredelsen af korruption og direkte tyveri mættede alle grene af den enhed, som vi kalder "USA Inc." Denne enhed må absolut fjernes, så hurtigt som vi er i stand til at opstøve alle dens mistænkte. Enden for dette regime er nær!

I øjeblikket forandrer dette rige sig langsomt. Den mørke klike mener fejlagtigt, at dens udbedringer mht. denne virkelighed kan holde. Intet er længere fra sandheden! Små revner i rum-tid kontinuummet dukker op overalt. Himlen forstår, at denne virkelighed kun kan forvandle sig så hurtigt, som den er i stand til. Kanterne af denne virkelighed er som et stort net fanget i turbulensen af en stor orkan. Dette net kan kun holde, indtil det ikke længere er i stand til at udføre sine opgaver. Det er, hvad der hurtigt sker med de energistrukturer, der udgør denne virkeligheds livskræfter. Den eneste mulighed er at transformere sig til en langt mindre tæt struktur. Den højere virkelighed tvinger menneskeheden på Jordens overflade til at blive mindre og mindre tætte og det udmønter sig i højere og højere former for bevidsthed. De mørkes svage indblanding kan ikke fortsætte meget længere pga. den himmelske reaktion på de aktuelle forhold. Naturen afskyr vakuum. Alt, hvad der gøres for at forsøge at forhindre energiers naturlige strøm, er dømt til at mislykkes. Inderst inde indser den mørke klike nu dette faktum og belaver sig i øjeblikket på det uundgåelige.

Vi kan se, hvor tæt vores jordiske allierede er på deres endelige altomfattende sejr. Som netop nævnt, er der en naturlig og ret himmelsk kraft på arbejde her. Vores operationer støtter helt igennem denne kraft og vi forventer at se overbevisende forvarsler på denne virkningsfulde kraft. Himlen ved, hvor stærkt det, som virkelig sker, er. Når først jeres grundlæggende opfattelser af denne storslåede sandhed bliver normen, er det umuligt at vende tilbage til et meget lavere energibegreb i denne virkelighed. I realiteten er denne virkelighed blevet ført ad en ensrettet vej til en nyere, meget mindre tæt normalitet. Disse ændringer påvirker alle aspekter af forandring. Mørkets modbydelige planer er uanvendelige. Alle livsformer kan fornemme, hvordan denne højere energi forandrer jer og alt i denne virkelighed. De gamle måder er borte og et nyt sæt af regler for bevidstheden tager over. Det ændrer måden, hvorpå denne virkelighed rent faktisk virker og gør dette for det meste på et mikroskopisk niveau. I som et bevidst Væsen bliver bevidste om disse ændringer og jeres indre overbevisninger ændrer sig hurtigt. I realiteten står I nu på tærsklen til, hvad der kan kaldes "noget vidunderligt".

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de seneste par måneder har vores forskellige samarbejdspartnere afsluttet de endelige procedurer for at bringe jer jeres velsignelser. Disse operationer blev hjulpet på vej af flittige juridiske manøvrer fra flere vigtige frivillige, der har opdaget, hvordan de med held lægger sig i vejen for den mørke klikes legioner. Derfor kan vi meddele jer, at flere nøgleleverancer snarest kan gennemføres. Vi er ligeledes velsignede med Himlens hemmelig handlinger. De mest hellige Væsener har sat scenen for en række mirakuløse begivenheder, der hurtigt skal ændre, hvordan denne nuværende virkelighed fungerer. Hver virkelighed styres af et sæt regler, der kan ændres, når Himlen vurderer det. Det er nu i gang. Himlen skaber på guddommelig vis en ny eller "overgangs" virkelighed for os. Mens det foregår, kan vi forvente, at mørkets kraft aftager og Lysets kraft øges. Vi takker Himlen for denne velsignede dispensation. Halleluja! Halleluja!

Denne ændring i energier hænger sammen med et vigtigt sæt af velsignede processer. Jeres tæthedsgrad bliver mindre og nye chakraer bliver tilføjet. Disse forskellige procedurer udvirket af Himlen rykker jeres bevidsthed opad og tilføjer nye chakraer til jeres kroppe. Da Atlantis’ største videnskabsmænd for næsten 15.000 år siden begik deres afskyelige handling, rykkede de jer i al hemmelighed lavere ned i bevidsthed og øgede kroppens samlede tæthedsgrad. Himlen, som nævnt, vender nu dette modbydelige eksperiment. Under Anunnakiernes efterfølgende herredømme blev I givet falske overbevisninger, der forklarede disse ændringer som en naturlig handling. Det er langt fra Sandheden! Vores mission er at bruge vores barmhjertighed og nåde til at beskytte jer og også forberede jer til et yderst afgørende behov for lektioner om sandheden fra os. Vi har arbejdet på dette i de sidste 3.000 år! Vi takker Himlen for deres hjælp med at gennemføre ??denne yderst guddommelige mission!

Gaia har de sidste 13 tusinde år levet med to adskilte virkeligheder. Med de sidste transformationer, der fører til jeres opstigning, kan Gaia igen vende denne klode til én virkelighed. Den nye virkelighed skal spejle den Indre Jord og rejse to firmamenter i hendes nye atmosfære. Disse handlinger skal bringe hende og hendes søsterverdener tilbage til, hvor de var, da Atlantis først faldt. Denne fantastiske, uberørte verden skal blive kernen i et virkeligt vidunderligt solsystem. Det nye solsystem skal indeholde 12 hovedplaneter og en yderst pragtfuld central sol! I skal være denne yderst smukke nye stjernenations vogtere. Vores fælles fokus og daglige bønner, samt vores fælles meditationer, skal være med til at gøre alt dette muligt. Himlen skal give os alle en hellig pligt til at hjælpe resten af ??denne galakse i dens endelige transformation til Lys. Denne guddommelige handling skal afspejle, hvad der skal gøres i de utallige galakser omkring os! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter til jer. Mange fantastiske begivenheder er ganske tæt på en yderst utrolig afslutning for alle. Himlen udfører en særlig guddommelig plan, som I og jeg er en yderst vidunderlig del af. Lad os arbejde på vores egen måde for denne yderst glorværdige nye virkelighed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |