Home > > Sheldan Nidle - 6. oktober 2015

Sheldan Nidle - 6. oktober 2015

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Forskellige positive faktorer forenes for at sikre, at jeres velsignelser vil blive modtaget af jer snarest. Vores jordiske allierede har aftalt en tidsplan, som nu er i gang. Som vi sagde sidste gang, er en stor bevægelse af midler til ekstremt sikre depoter afsluttet. Det næste skridt er at se til, at disse midler kan placeres sikkert i distributionscentrene. Vores samarbejdspartnere rapporterer, at foranstaltningerne næsten er færdige. Det er vores allieredes hensigt, at I tager disse midler i besiddelse så hurtigt som muligt. Derfor er tiden for de forskellige ulovlige regimer ved at være slut. Således er de, der længe har gjort det beskidte arbejde for deres chefer, for størstedelen i husarrest. Store anholdelser vil blive offentligt, når slynglerne sikkert kan overføres til særlige midlertidige områder. Lederne af det onde bureaukrati bestående af bankfolk og modbydelige forretningsfolk vil blive arresteret, når ny forvaltning er klar til at træde frem på scenen. Indtil da har vi begrænset deres tidligere ubegrænsede magt. De mørkes dage og deres afskyelige manipulation med jer er dybest set ovre! Forude venter jer dage fyldt med meget mirakuløse nyheder!

Denne serie af opgaver forventes også at lukke et globalt psykisk netværk af særligt uddannede unge med stærke psykiske evner, som blev sat i kraft i 1950'erne og 60'erne. Deres managere har gennem årtier skabt særlige vilkår, hvor dem med de rette mentale profiler har gjort en lang række af forfærdelige og afskyelige forbrydelser mulige. Netværket fremlægger også særlige forslag for subtilt at kontrollere og manipulere alle. Det forfærdelige netværk vil blive "lukket ned", når de oligarki-kontrollerede regimer ikke er mere. Som I kan se, fortsatte den mørke klike mange af de idéer, som blev givet til dem af deres tidligere herrer, Anunnakierne. På nuværende tidspunkt har vi begrænset virkningerne af dette program og en række andre, som bliver brugt af mørket til at blande sig og forstyrre jeres daglige liv. Vi kan ikke helt eliminere dem endnu, da livet for dem, der udøver de nedrige gerninger, er i konstant fare. Vores hensigt er at "skaffe" en række af sådanne programmer "af vejen", når det rigtige tidspunkt viser sig.

I er på en vej, som hurtigt vil føre til højere og højere bevidsthed. Undervejs vil I opgive skikke og opfattelser, der ikke længere gælder for jer eller jeres samfund. Det er disse ændringer, der vil vise, hvor I er på vej hen. Da de Atlantiske eksperimenter sænkede jeres bevidsthedsniveau, tilegnede I jer visse skikke på grundlag af de forslag, som I fik af Anunnakierne. Disse mange skikke skal smides væk og nye skal blive normen. For eksempel vil ulighederne mellem mænd og kvinder forsvinde. Jeres samfund vil indføre skikke, som på mange måder afspejler vores egne. Andre vil være begyndelsen på metoder, som nøje ligner det galaktiske samfunds. Når vi lander, agter vores mentorer at vise jer, hvordan jeres nye overbevisninger udviklede sig, efterhånden som jeres bevidsthed udviklede sig. Denne udvikling er noget, vi generelt forventede. Jeres gamle skikke er baseret på jeres frygt og visse kontrollerede overbevisninger. Nu kan I gå ud over dette. Jeres mentorer ønsker at tale med jer og forklare den naturlige proces, når I vender tilbage til den, I engang var.

Transformationsprocessen vil forberede jer til at tage en masse data ind, som jeres mentorer vil forklare. Denne proces kan ofte være forvirrende. En række menneskelige samfund i andre verdener har oplevet transformationsprocessen. Hvad der gør jeres så unik, er, at I faldt fra fuld bevidsthed til begrænset bevidsthed. Vi har hjulpet en række samfund til at nå deres fulde potentiale. Vi bruger disse tider som en indlæringskurve for at måle, hvad der nu sker med jer. Ingen menneskegruppe har nogensinde gjort, hvad I gør. I hele galaksen befinder samfund sig på forskellige stadier i opfyldelsen af deres bevidsthedspotentiale. Normalt tager processen hundreder af tusinder af år med uafbrudt fremgang. I har endnu ikke været i stand til at skabe samfund, der er i stand til det tiltrængte sæt af forudsætninger. Således vil I blive skubbet fremad af os ved anvendelse af en bestemt variant af krystal Lysværelser, som kan bringe jer fra denne forarmede tilstand til fuld bevidsthed. Operationen tillades ved Himlens hellige dekreter. Tiden for jeres genfødsel kommer!

Velsignelser, kære Hjerter! Vi er jeres Opstegne Mestre! Himlens dimHekreter gør deres virkning, efterhånden som de mange bølger af energi og vores medarbejderes arbejde virkelig er fuldstændige. Der er en timing effekt, hvilket sinker, hvordan de forskellige midler og nye regler mødes og skaber et nyt velstående finansielt system. I lyset af det har vi et par forslag. For det første, lær at være gode ved jer selv. I er i virkeligheden ved at udvikle en ny version af jer selv. Den åndeligt bevidste er i stand til at være mere intuitiv og bevidst være bedre i stand til at opfatte de åndelige riger. Brug jeres fritid til at hvile, meditere og generelt komme mere i kontakt med jeres indre selv. For det andet, lær at spille på en lettere og mere bevidst måde. I bliver mere bevidste om riget på forskellige måder. Slap af og lær at bruge jeres opdagelser til at styrke mere positive udsigter. Mødes og bliv bedre i stand til at forestille jer, hvad I virkelig ønsker. Disse korte øvelser kan hjælpe jer til at erkende over for Ånden, hvordan I er vokset!

Det er klogt at lære at dele jeres yderst positive nye bevidstheder med hinanden. Åndelig viden handler om at dele jeres glæder med hinanden. Vi mennesker elsker at være i fællesskaber. Vi Mestre mødes ofte for netop at gøre det. Vi beder og synger sammen for at hjælpe vores globale menneskelige fællesskab. Processen kommer naturligt til os. Efterhånden som I vokser i bevidsthed, begynder I ligeledes at se kraften ved positiv og guddommelig handling i fællesskab. Hvad det kan udrette, er virkelig forbløffende! Når I praktiserer det over tid, kan I også opdage dets herlige kraft. Det efterlader jer i glæde at hjælpe en anden og viser dem en vej at vokse. De guddommelige venlighedshandlinger er yderst tilfredsstillende. Når I gør det til en fast vane, lærer I, hvordan handlingerne virkelig rører det Guddommelige! Vær en, der følger sit hjerte og praktiser kærlighedsvejen!

Hjertets vej er det guddommeliges og det helliges vej! Det er Himlens energi, der flyder dybt inde i jer! Når I først gå ud over jeres magiske ritual, går I til en særlig Mester, hvis kærlige opgave er at lære jer, hvad Himlen sådan ønsker, I skal gøre. Når først I mestrer det, vænner I jer hurtigt til jeres hellige pligter. De bliver hurtigt naturlige for jer, så I med succes befinder jer på jeres vej. Vi Mestre mødes ofte og fortæller vores vidunderlige historier om, hvordan vi efter mange livstider på Jorden fik en stor tildeling. Det blev opnået gennem en række eksemplariske livstider. Optagelsesceremonien var virkelig herlig. Det, i vores tanker, er for at afspejle, hvad I vil gå igennem i Krystal Lysværelserne. Vær derfor kloge og følg jeres hjerter mod en virkelig positiv og yderst vidunderlig oplevelse!

I dag gennemgik vi mere af, hvad der sker omkring jer. Riget nærmer sig hurtigt det punkt, hvor det vil gå gennem de første af mange bevidsthedsstadier. Efterhånden som I passerer gennem hver enkel med succes, så fryd jer! Vid, at I er stadig tættere på fuld bevidsthed og jeres eget galaktiske samfund. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen




Share |