Home > > Sheldan Nidle - 29. September 2015

Sheldan Nidle - 29. September 2015

12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle!) Verden fortsætter med stadig at gøre yderligere fremskridt. Vores jordiske allierede rykker elementerne til et nyt banksystem i position. Den mørke klike kan ikke længere stoppe det uundgåelige. De gamle familier i både Europa, Amerika og selvfølgelig Kina etablerer de endelige fonde, hvorfra et stort hav af penge vil flyde. De, der er blevet udpeget til både at stå for udbetalingerne og for sikkerheden, kender det rette guddommelige tidspunkt at færdiggøre deres specielle opgaver. På nuværende tidspunkt står kliken over for en række kriser, som blot er tegn på, at flowet er meget tæt på at ske. Tiden for enden for ??de modbydelige oligarker har tilsyneladende taget alt for lang tid om at ske. Vi nærmer os oktober måned i den gregorianske kalender. I Vesten er det traditionelt en tid med uhygge, hekse og spøgelser. Faktisk repræsenterer den det tidspunkt, hvor det mægtige Atlantis, jeres gamle hjem, sank i havet. Begivenheden fandt sted i starten af ??Zac (den hvide måned). Denne tid kaldes Allehelgen (Halloween - hellig aften), da Lysene (atlantiske væsner) tog afsted til deres nye hjem i Kentauren. Det er kun en forunderlig tilfældighed, at denne periode blev en tid, hvor I får jeres velsignelser!

Hvad der sker i jeres verden, er en massiv ændring af, hvordan virkeligheden fungerer. I tidligere tider var oligarkiet i stand til at afgøre, hvad der skulle ske og kunne sikre sig, at det blev gennemført som planlagt. Denne magt er nu blevet dem nægtet. En revolution mht. migrationen af ??folk, magt og penge har startet en overgang, der om kort tid vil kulminere, til en helt ny måde at gøre tingene på. Det påvirker ligeledes, hvordan de enorme pengesummer skal omfordeles i jeres verden. Omfordelingen vil i sidste ende forårsage, at klikens magtbase smuldrer og deres regeringer mislykkes. Resultatet af den hurtige globale overgang er, at velstand spredes samtidig med, at der sker ??en stor global omstilling af jeres nuværende globale valutaer. De endelige skridt omfatter guldbaserede valutaer og en ny måde, hvorpå jeres banker fungerer. De enorme ændringer vil bringe jer forvaltning, der er dedikeret til en tilbagevenden til ægte demokrati og til etableringen af ??et meget bredere begreb mht. "folkets magt". Det er en tilbagevenden til ægte forfatningsmæssig forvaltning.

Lige nu bliver I bombarderet med et væld af energier. Energierne hjælper yderligere Himlen med subtile justeringer af jeres fysiske, mentale og følelsesmæssige aspekter. Formålet med disse særlige justeringer er at gøre det lettere for jer at absorbere de nye energier, der langsomt hæver kroppens grundfrekvenser. Energierne må højnes, da forskellige nye komponenter skal tilføjes af vores lægehold. Det vil gøre det muligt for jer bedre at stabilisere jer, når I rammes af det lejlighedsvise store kvantum energier, der kommer fra den galaktiske kerne. De kommende ændringer vil yderligere ændre jer mht. en række nye grundopfattelser. Vores mentorer kræver, at I er åbne for en række realiteter med hensyn til jeres oprindelige "fald" fra fuld bevidsthed. Himlen ønsker, at I lærer, hvorfor disse enorme skift i bevidsthed opstod. Dengang var atlanteanerne desperate efter at få hjælp fra deres mørke allierede. De så, at en række andre "datter" kolonier var stærkt imod, hvad der var blevet gjort med Mu (Lemurien) og et oprør lurede.

De ændringer, der sker i jer, hæver jeres grundfrekvenser og gør jer mere bevidste om, hvordan mange af jeres livslange opfattelser gradvist ændrer sig. I bliver mere åbne med hensyn til den velvillige natur i forbindelse med kontakten fra den første flåde. Det vil også se på Amerikas rolle i et helt andet lys. Efter aksemagternes nederlag i 1945 antog det meste af verden en pro-amerikansk indstilling. Det har i høj grad flyttet sig og de fleste har nu et mere negativt syn. Trods de mange tragedier USA har stået over for, holder det stadig. Hvad der er ved at ske, vil i høj grad ændre denne stadigt voksende tro. Amerikas sande natur er ved at blive reddet fra oligarkiet. Hovedårsagen til denne ændring vil være NESARA og dens udbredelse over hele verden. En anden årsag er, at UFO tilsløringen officielt vil være slut. De amerikanske oligarkers imperium er forbi. Meningsløs krig er ovre! Alt, der vil være tilbage, er Kærlighed og Enhed med hele menneskeheden. En tid med fred og stor velstand ligger forude. Brug disse øjeblikke til at støtte Gaia og gør jer selv klar til fuld bevidsthed!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Lysets positive energier fortsætter med at strømme ved større og større niveauer! Himlens energier bliver pumpet mod os fra galaksens centrale kerne. Energierne styrker hver enkelt af jer. Brug de vidunderlige og velsignede kræfter til at skabe en kollektiv vision for frihed og velstand. Vær positive og glade, da disse kraftfulde energier er i stand til at bringe en herlig forvandling til denne virkelighed. Halleluja! Hver dag hæver energierne jeres bevidsthed. Den mørke klike kan føle, hvordan deres tidligere stærke energier, der blev brugt til at forhindre Lysets sejr, glider væk. Glæd jer og foren jer i en stor vision, som føjer jeres kraft til Lysets. Vær taknemmelige over den Almægtiges måder! I bliver givet en sti af Lys til jeres drømme. Vores partnere fortsætter med at give os kun positive budskaber. I er på en rejse mod mirakler, som I ikke har set før.

Hver del af jeres fysiske, følelsesmæssige og åndelige legemer bliver påvirket af den store tilstrømning af åndelig energi. Det er derfor, vi beder jer om at være positive. Slut jer til menneskehedens fællesskab og bed og/eller mediter dagligt. Visualiser det rige, som I ønsker. De åndelige øvelser vil gøre det muligt for det nye rige at accelerere manifestationen af riget. Velstand og frihed er begyndt at komme frem. Føl den vidunderlige, dog subtile vision og brug jeres evner til at hjælpe Gaia og os med at skabe det nye rige. I løbet af de kommende uger vil begivenheder langsomt dukke frem. De vil gøre det muligt for en ny virkelighed at holde fast i sin transformation og puffe jer ind i det nye guddommelige sted. Når I nærmer jer den magiske tid, vil I se begivenheder ske, som mørket længe har forsinket. Det vil være en tid med spænding og mirakler! Vær tålmodige og giv slip på frustrationer. En ny verden nærmer sig!

Velsignelser. Vær ét med det, der sker nu over hele den store blågrønne klode. En stille revolution af episke proportioner indtræffer. Dens guddommelige rødder begyndte i de små finansielle bankvirksomheder, der ligger spredt rundt i Afrika, Europa og Nord- og Sydamerika. Disse velsignede handlinger fandt sted inden for de seneste få årtier og skabte et selvorganiserende socialt og mediemæssigt netværk. Vi har set denne trang til at være fri vokse og afvente en giver til i stor grad at udvikle disse små netværk til et middel til hurtigt at ændre ansigtet af det meget udskældte aspekt af menneskeheden. Vi velsigner jer og nærer vores fælles visioner for at se jer have fremgang. Vi glæder os over, hvad der sker for at se den guddommelige vision lykkes. Det vil ske sammen med en særlig fremgang og hellig magi vil indtræffe. Ud af disse små, men højt motiverede institutioner, vil en mægtig eg vokse. Tro på mirakler, vær stærk og blomstr i den Almægtiges navn! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag gav vi jer flere nyheder om, hvad der stille finder sted i verden. Gaia venter jer og ved, at I vil gøre, hvad der er rigtigt med de hellige ressourcer. Det er tid til at omorganisere og omgøre de globale samfund. Vær tålmodige og vid, at en stor bølge af velstand vil blive jeres! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |