Home > > Sheldan Nidle - 6. september 2016

Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 6. september 2016

3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange interessante begivenheder finder sted nu. Den vigtigste er, at de ansvarlige for leveringen af de store summer til humanitære finansieringer forbereder sig på at levere dem. Denne enorme overførsel af økonomiske midler globalt lover at skabe midlerne til at transformere måderne, hvorpå denne verden fungerer. Mange steder i denne verden har været berøvet de midler, der er nødvendige for at kunne bygge tiltrængte vand-, spildevands- og moderne transportsystemer. Med finansiering kan disse nationer, som det gamle finansielle system enten misbrugte eller nægtede, begynde den komplekse proces med planlægning og bygning. Disse forskellige projekter kan hurtigt forsyne selv de mest primitive regioner med det fornødne vand, sanitet og elektricitet, så de kan være moderne og selvforsynende dele af denne verden. Derefter kan et mere moderne uddannelsessystem også komme op at stå. Disse projekter skal sikre, at alle egne i denne verden er forbundet med det verdensomspændende net, så vel som muliggøre, at alle har de ting, der anses for en del af udstyret i den moderne verden. Således vil disse finansieringer sætte en stopper for ulemperne ved de tidligere finansielle realiteter!

Efterhånden som disse nye realiteter moderniserer denne verden, udvider de og bevarer de mange økologiske systemer. Gennem de sidste to århundreder er en bred vifte af lokal flora og fauna blevet ødelagt af menneskeheden. Denne masseødelæggelse blev tidligere udført enten for at overtage regionens naturressourcer eller "i fremskridtets navn". Det primære mål skifter i øjeblikket til at tilvejebringe måder, hvorpå menneskehedens levestandard kan forbedres og hvorpå disse økosystemer, der er vitale for at opretholde dyreliv, træer og jord, kan bevares, hvilket er nødvendigt for, at vi alle trives. Disse nyligt planlagte genoprettelser skal gøre det muligt for livets naturlige orden at trives igen. Vi er opmuntret af den måde, hvorpå I er begyndt at smide gamle overbevisninger væk, der dødsdømte eksistensen af sådanne ædle realiteter. De gamle økonomiske måder skal blive begravet i en ny og stigende velstands Lys. En anden faktor i alt dette er jeres stadigt voksende nye bevidsthed.

I begynder at udvikle nye opfattelser og intentioner, der bogstaveligt talt skal ændre overfladen på denne vidunderlige klode. Gaia ser på, hvad I gør og smiler. I bringer et herligt Lys til alle dele af denne verden. De, der tidligere brugte deres teknologier til at fylde denne klode med dødens essenser, ser, at nyere teknologier bringer en livgivende essens tilbage, der i sandhed er forbløffende. Indtil for nylig skrev hold af jeres biologer flere rapporter, der bredt antydede fortsættelsen af en global udryddelse. Der er nu en antydning af det modsatte, en opblomstring af Livet i denne verden. Dette skyldes for en stor del jeres nyerhvervede opfattelser af, hvordan I kan ændre den måde, hvorpå globale samfund ser sig selv. I ser, hvor nemt I kan genoprette denne verden, når I ændrer de måder, hvorpå I behandler de steder, hvor jeres naturlige ressourcer findes. Derfor opdager I levedygtigheden ved at bevare alle de varierede økosystemer i jeres rige.

Da I fortsætter med at se, hvad der først og fremmest er nødvendigt for dette nye rige, reviderer I de projekter, I må arbejde med først. I finder således ud af alt det, der behøves for, at I også kan bidrage. Alle de større projekter skal komme i stand på de enkelte regeringers forlangende og de økonomiske midler skal komme til dem fra de Kongelige og Ældste i Øst og i Vest. Jeres ansvar er de projekter, der angår bygning af jeres mange healings centre og de bestræbelser, som jeres virksomheder og visioner kræver. Disse arrangementer er blevet forhåndsgodkendt og mange af jer forventes at modtage jeres første små nødhjælps midler. Efter dette skal I modtage ugentlige eller månedlige beløb for jeres mange vidunderlige ideer, som I har lagt planer om. Alle disse finansieringer skal også signalere, at de længe ventede velstandsmidler skal uddeles. Disse fantastiske begivenheder skal ydermere gøre det muligt for den nye NESARA Republik at blive erklæret af den nyligt udpegede midlertidige præsident.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de sidste par uger er distributionsproblemerne i finansieringsprogrammet, som vi alle med velsignelse har arbejdet hen imod, blevet løst. Praktisk talt er alle disse forsinkelser nået dertil, hvor de lovede finansieringer og levering sker. Det betyder, at vores fælles vision lykkes. Mørket er blevet neutraliseret. Lyset har endelig sejret. Måderne til at stoppe denne lange proces med forsinkelser er fundet. Vores formål er at bruge vores evner til at sikre, at dette rige i velstand etableres. Den første nøgle til dette er de vidtfavnende velstandsprogrammer. Deres endelige levering fæster lid til, at USA, Inc. udskiftes med den nye NESARA forvaltning. For at underbygge dette skal der komme en række meget vigtige offentlige bekendtgørelser. Denne nye forvaltning skal genindføre Forfatningen og USA skal vende tilbage til almen lov. Desuden skal det gøre forvaltning mere anvendelig ved i sandhed at åbne Kongressen for folket.

Jeres kollektive visioner og voksende bevidsthed har gjort alt dette muligt. Amerika skal blive genoprettet til det, vi havde til hensigt, det skulle være, da det blev født. Denne procedure kræver, at I ser styring i et andet lys. I er nødt til hver dag at deltage i nogle aspekter af styring. Mørket ønskede længe at skabe en virkelighed, hvor denne mulighed var umulig. NESARA tager dette fra dem og giver det tilbage til jer. Brug denne tid til at gøre styring til en sand del af jer. Velsign denne styring dagligt og sørg for, at den tager hensyn til alle på måder, der har jeres accept. Det betyder ikke nogen form for overlegenhed fra den. Styring er ment som et redskab for sidste udvej, hvis handlinger godkendes af alle! Kernen i dette er at opretholde frihed og éns mulighed for at handle.

I den kommende tid skal I få en velstand, som giver jer mulighed for at nå jeres drømme og en forvaltning, der afspejler jeres nye virkelighed. Vær hele tiden bevidst om, hvad der sker omkring jer. Nøglen til alt dette er fokus og realiser en vision, som I har haft i lang tid. Himlen har altid belønnet dem, der planlægger at fuldføre gode gerninger og gør sig umage med at opnå velsignelser fra Himlen og fra os. Vi takker jer alle i evighed for at vokse i åndeligt potentiale og at hjælpe alle til at nå deres mål. Vi takker allernådigst alle, der forstår skønheden i det, Himlen forelægger for jer. Denne nye guddommelige tid skal give jer velstand, frihed og en fornyet følelse af ansvar. Med opnåelsen af fuld bevidsthed slutter menneskeheden sig igen jublende til dens omfattende familie af Lyset! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi de rapporter, vi udsender hver uge. Vi står endelig på tærsklen til det, I er blevet fortalt i årtier. Brug denne tid til at glædes, fejre og hilse denne nye tidsalder med frihed og overvældende velstand! Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen i sandhed er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |