Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 13. september 2016


Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 13. september 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Jeres virkelighed skal snart undergå en massiv forandring med hensyn til, hvordan den ser den stadigt skiftende verden. For længe siden, da Anunnakierne overtog denne planet, så de en lille gruppe af særlige mennesker, der var blevet ændret af atlanteanerne til deres egne selviske formål. Gennem de sidste næsten 13 årtusinder er disse mennesker blevet formet for at behage Anunnakiernes mange mørke ønsker. Denne proces havde næsten nået et point of no return, da Himlen formelt greb ind for omkring fire årtier siden. Himlen dekreterede, at vi skulle komme til dette solsystem og straks begynde en mission, der til sidst skulle munde ud i, at I vendte tilbage til jeres status som Galaktiske Mennesker. Det første, vi gjorde, var at kontakte Agarthanerne i den Indre Jord og deres samarbejdspartnere, de Opstegne Mestre. Disse indledende strejftog gav kun en meget kort skitse af, hvordan begivenhederne skulle sættes i scene i denne virkelighed. Vi talte så med de Opstegne Mestres primære samarbejdspartnere, de særlige åndelige Ældste og Kongelige, der var udpeget af vores oprindelige kontakter. Det tog os over et årti med konstante drøftelser at nå til en række aftaler. Disse drøftelser gjorde det muligt for os at iværksætte en række planer, der først nu bliver ført ud i livet.

Disse planer kræver, at jeres nuværende virkelighed væsentligt forandres. De største forandringer skyldes jeres øgede bevidsthed, som gør det muligt for jer at acceptere to vitale punkter. Det første punkt er, at I ikke er alene og det andet er, at jeres oprindelse ikke er af denne verden. I kom her som kolonister som Galaktiske Mennesker i guddommelig tjeneste for Gaia for med velsignelse at hjælpe Gaias forunderlige forskellige økosystemer. I blev ledt på afveje fra denne ædle vej af atlanteanerne og derefter af deres forbryderiske efterfølgere, Anunnakierne. Denne proces kastede jer ud i begrænset bevidsthed og gjorde det muligt for Anunnakierne at "lege" med jer lige siden. Vores første opgave var at se, hvordan Himlen og jeres åndelige guider arbejdede for at ændre denne afskyelige situation. Indtil nu er flere planer blevet præsenteret for os, der skal gå forud for vores landinger. Disse nødvendige ændringer skal hurtigt ændre de systemer, der i øjeblikket holder jer i en slags modbydelig trældom. Disse forandringer vil være i gang inden længe. Derefter kan forskellige nye forvaltninger forberede denne verden til vores meget tiltrængte ankomst.

De, der transformerer denne klode ønsker inderligt at gøre en ende på dette tyranniske styre, der har eksisteret i de to årtier, siden Anunnakierne tog afsted i midten af 1990'erne. Anunnakiernes håndlangere blev ved magten og nægtede på det kraftigste at tillade forandringerne. I stedet udtænkte de planer for at forlænge deres position ”på den grønne gren” i denne verden på Jordens overflade. Denne arrogance blev ikke besejret før end i den allersidste del af jeres år 2015. I øjeblikket handler det om at gennemføre en plan, der først blev vedtaget i starten af nærværende år. Som denne plan udfolder sig, iagttager vi, hvordan de, der repræsenterer Lyset, opererer i dette rige. De mørke håndlangeres grad af arrogance kan ikke overvurderes. Til trods for deres nederlag tvinger de Lyset til at opretholde denne virkelighed, som om intet har ændret sig. Men i virkeligheden er mørkets greb om dette rige reelt forbi. Aftaler, der er indgået med mange af deres regimer, peger på, at en række nye bestemmelser gør, at Lyset og dets nye bank- og monetære reformer bliver gældende i dette rige på Jordens overflade.

Disse forbløffende omstændigheder forbavser os. Dette middel til en begyndende transformation giver et forkert indtryk af, hvor hurtigt begivenheder udvikler sig for en gennemgribende forandring af denne verden. Et nyt system er på plads og klar til at forandre procedurerne i dette rige. I vores rige ville dette have været gjort for år siden. De, der har givet op, må trække sig tilbage og være villige til at acceptere at tage passende ansvar for det, de har gjort. Den nuværende globale skam bør bringes til ophør og der må styres helt efter den nye forvaltning. De mørke håndlangere kæmpede hårdt og indædt for at bevare magten og de tabte klart. Denne gigantiske kamp med at vente på, at det uundgåelige pludselig sker, har taget alt for lang tid efter vores mening. På trods af dette, sværger de, der kender jer, at denne aktuelle paradeforestilling er relevant, da en række vigtige beslutninger skulle træffes inden for visse nødvendige eksisterende rammer. Vi har derfor accepteret disse omstændigheder. Vi forventer, at disse begivenheder og finansieringer, der nu er sat i værk, vil manifestere sig på det valgte tidspunkt. Vi forventer endvidere, at disse tidsplaner vil blive opfyldt, så I alle stort kan nyde denne længe ventede triumf!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! I løbet af de seneste få årtier har I set jeres liv være holdt tilsyneladende i bero, mens de, der arbejder for Lyset, søgte at finde den bedste måde, hvorpå dette riges naturlige orden kunne genoprettes. For århundreder siden opdagede mørket, hvordan det kunne bruge dets søgen efter olie og andre naturressourcer som et middel til at forvrænge den måde, hvorpå denne klode tager sig af hendes protegéer. Dette pludselige behov for minedrift, fremstilling og udvinding ændrede i høj grad den måde, hvorpå alt fungerer. Gaia så pludselig stor uro begynde at opstå, idet vejret og tidevandet blev ledt om til en ny rytme. Vi Mestre så på i forfærdelse, da Gaias vejr- og vandrytmer, først langsomt, begyndte at følge nye mønstre. Dette var blot begyndelsen på et århundreder langt forsøg på at erobre dette rige og få hvert aspekt af riget til at bevæge sig, som Anunnakierne og dens håndlangere i den grad ønskede. Med velsignelse mislykkes denne gale omarrangering nu og den gamle orden skal om kort tid blive genoprettet. Dette var endnu et tegn på mørkets nederlag.

Den aktuelle tid, kære Hjerter, handler om at anvende jeres vidunderlige vision med sigte på jeres sande passioner. En stor overflod af økonomiske midler skal fordeles i de kommende måneder for at styrke jer. Se indad og beslut, hvilket projekt der inderligt driver jeres indre Sjæl og koncentrer jer derefter om det. Når disse ønskede midler kommer, så kast jer ud i det og begynd med godt humør at manifestere denne hellige drøm. Involver jer sammen med andre og gør det til en ægte fælles bestræbelse. Ud af dette udspringer en ny opfattelse af denne verden. Det skal være en verden, hvor alle smelter sammen til et større fællesskab af Kærlighed, Lys og gensidig omsorg! I er så tættere på at forstå det herlige rige, hvor I ønsker at hjælpe andre og glædes over indre resultater. Til dette formål skal I vokse i bevidsthed og i nåde.

Denne nye verden skal begynde en procedure, hvor menneskeheden vender tilbage til Himlen og til stjernerne. Den største glæde kommer af at hjælpe hinanden i Kærlighed og vise alle barmhjertighedens vidundere. Denne glæde er noget, som I alle har brug for at opleve. Vi Mestre nyder det mest, når selv de, der ikke kan lide hinanden, lærer, hvor meget bedre det er at Elske og tilgive hinanden. Vær derfor altid klar til det mirakel, der er tilgivelse. Hvert liv her er blot et springbræt til en bedre forståelse af kraften ved guddommelig nåde og de mirakler, som følger af at udvise guddommelig nåde. Det siges ofte, at nåde og barmhjertighed er visdommens to søjler. Brug jeres passioner til at bringe dette frem i jer selv og især i andre. Hvad der udfolder sig her, skal manifestere sig som både en gerning af nåde og barmhjertighed og glæden ved sand tilgivelse. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores rapporter. Overalt forbereder Gaia dette rige på Jordens overflade til en i sandhed glædelig overraskelse. Husk, at Himlen med stor iver rykker jer mod en herlig tilbagevenden til fuld bevidsthed! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge