Home > > Sheldan Nidle - 7. juli 2015

Sheldan Nidle - 7. juli 2015

6 Lamat, 6 Kumku, 11 Ik

Selamat Jarin! (Sirisk for Velsignelser!) Jeres verden fortsætter med at bevæge sig fremad med hensyn til manifestationen af det nye finansielle system. Dette system vil reducere eller eliminere tyveri, der var almindeligt i det gamle system. Desuden skal der foretages flere justeringer, der gør hvidvaskning af penge praktisk talt umulig. Gennemsigtighed i alle former for transaktioner vil være dagens regel. De kommende uger forventer vi, at der sker et stort antal leverancer. Således nærmer tiden sig hurtigt for jer, hvor I modtager jeres velsignelser. Den storslåede overførsel af velstand vil hurtigt føre til klikens undergang og dens mange skjulte partnere. Således er ny regeringsførelse i NESARA regi ikke særlig langt væk. Disse kendsgerninger giver os mulighed for at vide, at vores tid for bekendtgørelser hurtigt nærmer sig. Det betyder også, at de Opstegne Mestres nødvendige lektioner nærmer sig. Mange af jer har ventet tålmodigt på den tid, der nu er over jer. Andre er lejlighedsvis bukket under for strabadserne ved denne forlængede ventetid. Under alle omstændigheder forbliv positiv og vær glad for det, der sker omkring jer. Tiden nærmer sig til omsider at give slip og begynde jeres mange projekter med at hjælpe menneskeheden!

For længe siden før de sidste to store årscykler begyndte, herskede Lemurien som velvillig forvalter af Gaia og hendes utallige økosystemer. Lemurien havde først spredt sig på planeten Gaia for at lindre og gøre energier, der styrede riget på overfladen, positive. Derefter gik disse dedikerede sjæle ind i Jorden og etablerede et indre globalt land, der på hendes sprog blev riget Agartha. Vores bosættere havde gjort Gaia til et paradis i den indre jord og på riget på overfladen fyldt med utallige dyre- og plantelivsformer. For omkring 300.000 år siden migrerede en gruppe af særlige bosættere hertil fra Plejaderne. Denne gruppe var de tilbageblevne af en hel sektion af oprørere, der var kommet til at tro, at det at være mægler mellem det mørke Anchara kontinuum og et antal grupper, der var imod dem, var et nyttigt middel til at sprede Lys i denne galakse. Denne tro blev dog noget perverteret, da de først var ankommet. Som med tidligere bosættere valgte de først et territorium på overfladen, hvor de kunne blive akklimatiseret til livet på Gaia. Denne første etape kom til at vare i en usædvanlig lang periode af næsten 250 tusind år.

På det tidspunkt var den første af de to sidste store galaktiske år gået. Lemurianerne vidste, hvad Himlen dekreterede, og havde til hensigt at udføre Himlens sidste fastsatte edikter. Atlanteanerne fornemmede, at en handling med at oprette to riger var nært forestående, en indre og en på overfladen. Den atlantiske skæbne var at regere den på overfladen. Anchara kontinuummet lagde vægt på at kontakte atlanteanerne og gradvist give dem mulighed for at tro på den retfærdighed, de havde arbejdet på. Gaia blev langsomt manøvreret ind i en position, der tvang hende til at sænke sine energier. Under det sidste atlantiske imperium for over 15.000 år siden begyndte en svøbe at brede sig ud over hele Gaias overflade. Ancharanerne satte scenariet op for opståelsen af ?? mennesket med begrænset bevidsthed såvel som den utidige afslutning på Atlantis og hendes allierede. Det skulle føre til befrielsen af ??disse særlige mennesker fra deres beskyttede tilholdssteder og til oprettelsen af ??en ny gruppe af overherrer, Anunnakierne. Den nye gruppe skulle våge over dem og opgive dem på det rigtige tidspunkt. Lyset skulle derefter vende tilbage og restituere disse mennesker til deres naturlige tilstand af fuld bevidsthed!

Vi gav jer denne korte historie, så I kan sætte den nuværende tid i det rette perspektiv. Hvad de allierede på Jorden gør, er, at afslutte en proces, der begyndte med, at håndlangerne nægtede at se Anunnakis afgang som et varsel om ting, der skal komme. Lyset har støttet dem, der ønskede at modsætte sig mørket siden afslutningen på ??Anden Verdenskrig. Sammen med de Opstegne Mestre og Agarthanerne hjalp vi denne gruppe af oplyste. Arbejdet i denne årtier lange kamp er nu klar til at bære frugt. Den kommende tid vil opleve opståelsen af ??et nyt finansielt system, ordentligt baserede valutaer og en række nye regeringer. Det er i sandhed kun begyndelsen. I vente er vores ankomst, mødet med jeres mentorer og modtagelsen af jeres Opstegne Mestres vise lektioner. Alt dette vil i sidste ende munde ud i den transformation, der vil ske i løbet af de tre dage, der bliver jer tildelt i Crystal Light Chamber (Krystallys Værelset). Som det gamle ordsprog siger, "det var de værste tider og de bedste tider." Glæd jer i tillidsfuld forventning om en yderst vidunderlig fremtid for denne verden, og for jer!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer og bringer jer mange velsignelser! I har hjulpet os meget ved de vidunderlige kollektive positive tanker, I dagligt har givet os. Vi er meget taknemmelige for denne yderst generøse buket af hengivenhed. Når I vokser i bevidsthed, lærer I, hvordan universet fungerer. Positiv hengivenhed, når den er rigtig fokuseret, hjælper med at fordrive mørket. Vi har brugt jeres velsignelser til at fokusere på den forandring, som dette rige har hårdt brug for. Sammen kan vi fortsætte med at udrede det mørke, der stadig præger dette rige. En af de ting vi i fællesskab har fokuseret på, er ændringen af det finansielle system. Jeres energier hjælper løbende, mens den mørke klikes system med global gæld fejler. Vores partnere er næsten færdige med at manifestere det. Det vil inden længe komme online. Denne ene begivenhed vil gøre det muligt at indføre ny regeringsførelse og at rekonstruere et meget svigagtigt sæt af internationale bankkarteller. Det kan i sig selv ændre verden!

Vi beder jer fortsat at se indad og være klar til at acceptere nogle nye paradigmer. Da vi først blev udødelige, lærte vi, hvad hver af os var positivt i stand til. I hver eneste sjæl banker et stort omsorgsfuldt "hjerte". Det er dette potentiale, vi taler om. Lige siden I blev født, har jeres virkelighed undladt at bede jer om at bruge disse skjulte potentialer. Vi anmoder jer inderligt om, at hver enkelt af jer udforsker disse skjulte evner og kollektivt bruger dem til at hjælpe menneskeheden. Når graden af ??bevidsthed vokser i jer, udforsk jeres nyfundne potentiale og lær, hvordan I bedst anvender den til at øge menneskehedens positive muligheder. I er en gruppe af inderligt omsorgsfulde personer. Udforsk i fællesskab, hvordan I bedst kan bruge jeres indre potentiale til at finde en hurtigere vej hen ad denne lange og snoede vej mod fuld bevidsthed. Lad os sammen vise Himlen, hvor alvorligt vi ønsker at påtage os dette nådige hverv.

I er en meget unik, elskværdig gruppe af kærlige mennesker. Alligevel er der stadig mange blandt jer, der ønsker at opsøge vold og fortsætte med de gamle, mørke måder. Igen her, brug jeres voksende bevidsthed til at sætte dem i jeres sinds hjerte og start en proces for at reformere dem. Lad os i fællesskab præsentere dem for en ny række ikke-voldelige og kærlige adfærdsmåder. Mirakler som disse har virket i fortiden og vi kan, ved seriøst at gøre det, transformere en lang række af disse mørke til Lys. Vær opmærksom på jeres evner og grib denne kraft til at udtrykke jeres kærlighed til Gaia og til hele menneskeheden. Det store reservoir af Kærlighed og tilgivelse kan bogstaveligt talt flytte bjerge! Således kan en meget omsorgsfuld menneskehed ændre sin aktuelle virkelighed og sætte scenen for ankomsten af ??vores åndelige og rum familier. Vi er derfor på randen af ??den nuværende "dårlige" tid og går ind i en virkelighed fyldt med Kærlighed, Lys og velstand. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores rapport om, hvad der virkelig sker omkring os. Tiden for den nye virkelighed er begyndt. Brug denne tid til at indånde dette vidunder og gør jer klar til ankomsten af ??dem, I ikke har oplevet i meget lang tid. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

< forrige besked | næste besked >


Share |