Home > > Sheldan Nidle - 30. juni 2015

Sheldan Nidle - 30. juni 2015

12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Vi kommer med nogle gode nyheder for alle! I de seneste måneder har en proces været i gang, som vil betyde, at vi finder ud af, hvordan vi bedst kan levere jeres velsignelser til jer. Efter afslutningen på ??Anden Verdenskrig genoptog den mørke klike sine uindskrænkede pengeleverancer i hele denne verden. Dette system blev stærkt ændret af USA i det seneste årti. Barrierer blev sat på plads, hvorved det amerikanske finansministerium og afdelingen for national sikkerhed (Homeland Security) kontrollerede strømmen af ??alle monetære udvekslinger. Det var dengang nødvendigt at udvikle en måde, hvorpå store valutasummer kunne overføres via dette system, indtil et nyere overførselssystem kunne fungere. Vi bruger nu vores internationale indflydelse til at gennemføre vores første testkørsel. Dette vil markere begyndelsen på en proces, der er beregnet til at tilvejebringe den midlertidige løsning, der er nødvendig. Derfor forventer vi, at nogle forbløffende nyheder vil blive kendt, når disse humanitære midler finder vej til de første modtagere. Dette vil være starten på en dominoeffekt, som vil gøre det muligt for en anden stor sum midler at blive overført til Nordamerika og til dem, der længe har ventet på deres velsignelser.

Denne proces bliver hjulpet af forøgelsen af ??nye udviklings- og investeringsbanker, der lover til sidst at afløse IMF og det byrdefulde "SWIFT" system. Dette sæt af udviklinger forventes om kort tid at føre til fremkomsten af ??ny regeringsførelse i Nordamerika og i hele verden. Denne proces vil også føre til en global ændring, der vil bringe jer en valuta, baseret på ædle metaller og forøgelsen af ??fred og verdensomspændende velstand. Dette vil blive fulgt af en global jubel, da gæld udryddes. Faktisk vil det nuværende system af gældsslaveri omsider ophøre og blive erstattet af en ny valutareserve, som værdisættes retfærdigt. Dette er et af ??mange skridt, der vil gøre det muligt for jeres verden at omfavne frihed og enden på årtiers lange UFO tilsløring. Denne proces vil også gøre det muligt for jer at få nogle værdifulde oplysninger fra jeres Opstegne Mestre og at afsløre eksistensen af jeres slægtninge i den indre Jord. Dette kan så gøre det muligt for os at begynde den sidste del af en kompleks operation, der har taget os over to årtier at fuldføre.

Da vi ankom i begyndelsen af ??1990'erne, troede vi først, at denne mission ville tage omkring et årti at fuldføre. Anunnaki forsikrede os, at deres tidligere håndlangere kunne se, at Himlen havde et begyndelsestidspunkt i begyndelsen af ??september 2001 som tidspunktet for et meget komplekst skift i regeringsførelse, som skulle begynde sammen med starten på en global velstand. Denne proces gik skævt, da den daværende amerikanske regering foretog et modangreb. Det ændrede vores tidsplan og forårsagede udstedelse af en hel række nye dekreter. Disse afskyelige slyngler havde vist sig at være fuldstændig upålidelige og var opsatte på at bruge deres resterende beføjelser til at forsinke både NESARA og omfordelingen af verdens rigdom. Vi satte sekundære scenarier op og begyndte at spørge vores allierede, hvor meget deres planer stadig omfattede kliken. Opslidningscyklen for disse slubberter blev sat i værk. Vi var prisgivet disse allierede og hvad Himlen ville dekretere med hensyn til vores første kontakt mission. Det har taget over et årti at nå til den nuværende position. Den mørke klike malede sig selv op i et hjørne. Enden for disse modbydelige slyngler er nært forestående.

I er nu på randen af den tid, hvor en række ting vil ske. Vores jordiske allierede afslutter projekter, der vil gøre revalueringen (RV) og den globale valuta omstilling (GCR) en afgjort sag. Desuden vil velstandspakkerne og bøde- og strafpengene blive frigivet, når det første sæt af tests med midlerne er færdige. Dette vil føre til ny regeringsførelse og tilbagevendelsen til ægte regeringsførelse efter loven, samt enden på ulovlige indkomstskatter. Det vil også signalere den formelle erklæring af ??gældsslaveri for ulovlig og inden for nogle måneder enden på hele det monetære system. Menneskeheden på overfladen er bestemt til at indstille sin afhængighed af landbrug og produktion. I den nærmeste fremtid vil Gaia igen få lov at blive et barn af Universet, som hun var, da jeres forfædre landede her for næsten 900 tusind år siden. I var fuldt bevidste, da atlantiderne på forræderisk vis ødelagde kontinentet Lemurien. Det skete ved starten af ??det Store Galaktiske År, der lige er endt. I det nye store galaktiske år vil I vende tilbage til fuld bevidsthed og der nå jeres skæbne med Himlens fulde og nådige velsignelser.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer i glæde! Det mørke, som så længe har kørt dette rige, er ved at forsvinde. Overalt vælter dem, der repræsenterer dem. Tiden med fiat penge slutter ved tilbagevendelsen til ??en global guldstandard. Denne operation gør det muligt for os at begynde at planlægge, hvornår vi kan begynde en række vigtige lektioner om religioner og moral. Dette rige har hårdt brug for at forstå den fælles baggrund for religion og hvordan man bedst heler sår fra formodede forskelle, der har gjort kaos til en regel. Vi har alle brug for at koncentrere os om Kærlighedens kraft og behovet for at helbrede vores formodede had. Tiden for krig er forbi. Det er en tid for fred og enhed! Når I går gennem ceremonien, der gør jer til en Opstegen Mester, finder I ud af, at I har brug for tid til at forstå nogle universelle sandheder. Vi kalder det en slags "træningslejr", hvor vi lærer om grundlaget for Kærlighed og Lys i denne verden. Denne undervisning tjener os godt, når vi udfører vores guddommelige tjenester.

Den måde, hvorpå I bliver præget i dette rige, skal vaskes væk og der skal lægges vægt på et nyt sæt fælles værdier. De lektioner, vi har til hensigt at lære jer, vil afspejle dette. Der er imidlertid mere, der skal forklares også. Menneskeheden har en stor indre Kærlighed til hinanden. Det er traditioner og erfarede begivenheder, der ændrer jer. Vi indser dette, når vi bevæger os fra kultur til kultur. Mange af jer har lært at modtage os på en bestemt måde. For andre er vi ligeledes helt ukendte. Vi er i guddommelig tjeneste og bruger jeres tro til at give jer eksempler, der bevæger jer mod Kærlighed og et mere positivt syn på livet. Denne tid er hård for jer, da der er en stor forandring undervejs. Vores tjeneste er at give jer håb og en måde at vende jeres liv mod Kærlighed. Det er den måde, hvorpå I bedre kan kende jeres fælles menneskehed. Livet handler om at bevæge sig mod Lyset og hjælpe mørket til at forsvinde fra denne verden.

Vores anstrengelser er baseret på det store bevidsthedsskift, som sker over hele verden. Dette skift gør det muligt for jer at se verden i et andet lys. De seneste to årtier har set begivenheder, som lover at hjælpe med at bringe den guddommelige plan til denne verden. De mørke har set på med stor bekymring, mens deres afskyelige planer hurtigt forsvinder. Tiden nærmer sig for et mere fornuftigt sæt interventioner. Disse vil give jer mulighed for at opleve jeres Enhed. Jeres øgede fokus og evne til at forestille jer en bedre verden gør, at denne overgang sker hurtigere og med en mindre grad af indre forvirring. Himlen og vi byder denne begivenhed yderst velkommen! Vores opgave er at guide jer til et bedre kendskab om denne bevidste vej, som I rejser på. Tiden nærmer sig nu for en stor afsløring. Det vil betyde genforening med jeres åndelige og rum familier. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med at informere jer om, hvad der sker med jer globalt. En tid med velstand og harmoni er under udvikling. Denne tid er dermed en ??overgangstid. Vær tålmodige og altid klar til at hjælpe dette nye sæt af realiteter til triumf og til at sætte scenen for en ny åndelig tidsalder. I vil møde grundlæggerne af jeres indre overbevisninger og lære meget, som kan bringe jeres sjæl fred! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad Det Være Så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |