Home > > Sheldan Nidle - 8. September 2015

Sheldan Nidle - 8. September 2015

4 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! (Sirisk for Velsignelser) Verden fortsætter med langsomt at ændre sig. Transformationen er bestemt til at fjerne de sidste rester af den mørke klike fra jeres liv. Gennem dette årtusinde steg mørket til et højdepunkt med hændelsen ??den 9/11 og er siden fadet ud lidt efter lidt. Vores allierede møder modigt dette modbydelige slim og tvinger det til at trække sig tilbage. Vi er yderst taknemmelige for deres engagement i kampen for frihed og for deres omhu med lovligt at skabe midlerne til vores fælles succes. De gamle familier bifalder ligeledes deres mægtige indsats. Der blev underskrevet en række aftaler, som derefter blev brugt af vores modige partnere til at skubbe de afskyelige skurke tilbage til den glemsel, de virkelig fortjener! De utilfredse har ulogisk skilt sig af med mængden af ??ædle metaller, der er nødvendige for at holde os fra livet og har viet deres strategier til at starte en eller anden form for en global storbrand. Det samme kan siges om, hvordan de satte deres lid til en række ulovlige økonomiske aktiviteter for på en eller anden måde at omgå vores indsats. Alle disse værdiløse rævestreger har bragt os til selve kanten af ??succes. Deres fortsatte fejl er årsagen til deres uundgåelige forsvinden.

Jeres verden ændrer sig hurtigt. Det seneste årti er et årti, hvor Himlen og dens mange medicinske hjælpere kom langvejs fra for at hjælpe jer til en ny virkelighed. Mens transformationen sker, har Gaia også beredt sig på en massiv række af ændringer af hendes rige på overfladen. Oprindeligt havde Gaia tre store kontinenter på hendes oceaner. Hvert kontinent var dronning over en af ??hendes oceaner. Der var Mu i Stillehavet, Atlantis i Atlanterhavet og Store Sri Langka i det indiske ocean. Alle disse tre kontinenter sank mellem begyndelsen af ??det sidste store Jord år og for omkring 13 årtusinder siden. Disse store tragedier er et glemt minde. De skal findes i sagn og myter, der tegner jeres historie. Hver af dem er en stor tanke, som alle i jeres verden vagt husker. De, der nu studerer verdens oceaner bemærker kun, at resterne af dem hæver sig. Mange kan derfor sige, at en genopdukken af ?disse gamle lande ikke er fjern. Når vi studerer jeres historie og får beretninger fra Agarthanerne, ser det ud til, at denne række af begivenheder er en stor del af det, Gaia i øjeblikket planlægger.

Vi er tilbøjelige til at se på hele denne proces i henseende til, hvornår vores landing bliver mulig. På nuværende tidspunkt skaber en række begivenheder lovende muligheder, der kan hjælpe os med at sætte en mulig dato på det. Først må I være i en position, hvor jeres øgede bevidsthed kan give jer mulighed for at acceptere vores ankomst. Scenariet er naturligvis knyttet til den formelle proklamation af en ny forvaltningsmåde, især for USA. Det nuværende siddende regime er inderligt imod vores ankomst og enden på den årtier lange UFO tilsløring. Den kommende undergang af det ulovlige regime kan bane vejen for, at et sæt af dybe sandheder endelig kan trænge igennem. Disse sandheder er: Vi er velvillige, vi er virkelige og vi agter fuldt ud at hjælpe jer med at vende tilbage til fuld bevidsthed. Først når graden af ??denne fjendtlighed er fjernet, kan den nuværende tilstand ændres. Vi har lavet en række aftaler med vores jordiske allierede, der forstår sandhederne og oprigtigt ønsker at indføre en ny og meget humanitær virkelighed. De Lys-orienterede væsener har rigdommen og ressourcerne til på storslået vis at genskabe jeres verden på overfladen. Denne drøm er meget tæt på at blive en realitet!

Som I kan se, har Himlen og hendes allierede travlt med at gøre denne virkelighed klar til en massiv forandring. Hver dag overvåger vi, hvordan jeres smukke blå klode forandrer sig. Når I observerer, hvordan naturen reagerer på mørkets dystre planer, ser I også, at mange i jeres verden laver en plan for at besejre mørket og korrigere, hvad det ønsker at opnå. Jeres fremtid er bestemt til at være en, hvor riget hurtigt går fra sin nuværende usunde form til en helt anden. Dette rige er et, hvor den siddende amerikanske regering træder tilbage og NESARA deklareres. Vi har haft forhandlinger med mange, der arbejder hen imod dette yderst ædle resultat. Alle disse drøftelser har kun haft et grundlæggende mål. Det er, hvordan vi sammen kan skabe en rig, fri og velstående ny verden. Derpå vil jeres naturlige rettigheder være dominerende og regeringen er bestemt til at være "af, for og med" folket. I det lys kan I nemt med vores og himlens hjælp gå ind i en verden fyldt med fuldt bevidste Væsener. Det er dette gyldne rige, der skal genforene jer med hele den galaktiske menneskehed.

Velsignelser, Vi er jeres Opstegne Mestre! Verdenen ændrer sig i henhold til vores Moders, Gaias, ønsker. Hun leder en transformation, der vil se jeres spirituelle udtryk stige til nye højder. Som I vokser i bevidsthed, bliver I mere bevidste om, hvordan klodens energier bliver mere og mere tætte. Med det mener vi, at I bliver bedre i stand til at med jeres indre øje at se, hvordan virkeligheden er under forandring. Væksten har afspejlet jeres opmærksomhed på økologi og behovet for at sørge for ren luft, vand og jord. Teknologier, der længe har været undertrykt, kan hurtigt bevæge sig mod succes. Det afgørende element er den store spirituelle kraft, I besidder. Når vi lærer at tænke positivt på en kollektiv måde og erhverver midler til at lægge gamle lærte fordomme fra os, forbereder vi os selv til en tid, hvor vores evner til positive sociale handlinger kan bringe os sammen i harmoni. Det er vores mål, så vi virkelig kan hjælpe Gaia i hendes kommende ændringer.

Behovet for ændringer ligger i luften. For længe siden bad Himlen os alle om at berede menneskeheden på overfladen til, hvad der i øjeblikket sker. I føler ændringerne i jeres krop og sind, som er starten på jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Denne storslåede proces er der blevet skrevet om i de sidste par årtier. Nu befinder I jer midt i disse mange guddommelige ændringer. En af de ting, vi gør dagligt, er at hjælpe med at lægge en dæmper på nogle af de ændringer, som kan ændre jeres daglige rytme, der holder jer i balance. Det gøres for at hjælpe den Galaktiske Føderations lægehold og for at forberede jer til, hvad der er brug for næst, mens I driver jer selv mod jeres guddommelige mål for sundhed, rigdom og frihed. Vi sørger for nødvendig vejledning og gør det muligt for jer at genvinde resterne af den frihed og Vilje, I mistede ved undergangen af det gamle Atlantis.

Hvordan vi åndeligt rådgiver jer, ændrer sig, efterhånden som jeres globale bevidsthedsniveau ændrer sig. Alt det er en integreret del af en større række af opfattelser, der ændrer, hvordan I ser verdenen. Kort sagt har det globale samfund brug for at revidere, hvordan det handler, hvad det tror og vigtigst af alt hvordan vi ser hinanden. De store skift er et resultat af alle de fysiske og psykiske ændringer, I i øjeblikket går igennem. Vores position er at formidle til jer, hvordan Ånden i sin bredeste forstand ser det. Gamle måder dør ud og nye bliver født. I dette miljø er I nødt til bedre at forstå, hvad alt det betyder og indlede starten på en ny, mere inkluderende måde at se det sande "flow" i den evigt skiftende verden. Vi Mestre ser vores rolle på en ny måde og ønsker at formidle det til jer. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi som altid givet jer vores budskab. Det er et budskab om, hvordan verdenen er under forandring og ændrer sig til det bedre! I er på nippet til at møde jeres Åndelige Familier i den indre Jord og jeres Åndelige Galaktiske familier. Det er en tid, hvor I vil accelerere en evolutionær essens, som I ikke har følt i mange årtusinder! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |