Home > > Sheldan Nidle - 15. September 2015

Sheldan Nidle - 15. September 2015

11 Etznab, 11 Zip, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Vores allierede samles for at besejre den mørke klike. Operationen tager tilsyneladende længere tid end oprindeligt forventet. Den verden, som Anunnakierne har konceptualiseret, er fyldt med skjulte mentale fælder. Der er behov for en nyere konstruktion. Med Himlens godkendelse har vi fremsat en ny virkelighed, der er modelleret ud fra den, I alle kender og elsker! Denne virkelighed bliver nu manifesteret gennem Himlens mange dekreter. Det er en virkelighed, som Lyset til tider kan have svært ved fuldt ud at fatte. Ikke desto mindre fortsætter Lysets modige sjæle med at bevæge sig fremad. Mørket kontrollerede den gamle, grusomme virkelighed med en omhu, der tvang jer til i høj grad at imødekomme deres afskyelige ønsker. Mørket, den tavse leder, har stadig et vist greb i jer, men det er begyndt at svinde på grund af ønskerne fra Lysets ledelse. Det bliver erstattet af et dybt behov for at opfylde Lysets dekreter om en ny og mere retfærdig virkelighed. Ønskerne driver i øjeblikket de gamle familier til at færdiggøre dannelsen af ??en ny virkelighed, der grundigt isolerer den mørke klike fra dens tidligere undersåtter. Således er mørket i sidste ende dømt til at mislykkes, efterhånden som den nye virkelighed begynder at konkretisere sig.

Frem for alt er der brug for jeres hjertelige støtte til dette virkelighedsskift. En af de store resultater af denne ændring er en opståen af ??nye opfattelser om, hvordan det er meningen, at verdenen fungerer. Når I vokser op, bliver I konstant bombarderet fra jeres omgivelser, jeres forældre og venner til at handle eller reagere på en acceptabel måde. Denne kulturtilpasningsproces er i virkeligheden en "anden natur" for jer. I må nu lære et nyt sæt af parametre, der er designet til at udvide jeres syn på verden. Det er nødvendigt for virkelig at ændre den nuværende virkelighed. De kraftfulde nye opfattelser er den vigtigste nøgle på stien til fuld bevidsthed. Indtil nu har Himlen brugt jeres stigende bevidsthed til at tillade en subtil grad af forandring at snige sig ind i jeres virkelighed. Denne proces vil øges i tempo, når forskellige økonomiske midler bliver tilgængelige. Heraf vil nye bankregler, en global valuta revaluering og dannelsen af ??ædelmetal baserede valutaer i høj grad ændre jeres daglige virkelighed. Virkeligheden vil være centreret omkring personlig vækst, ydre fred og starten på den endelige vej mod fuld bevidsthed.

Efterhånden som I vokser i bevidsthed og begynder at få nye chakraer, så husk den farefulde rejse, der begyndte, da Anunnakierne ændrede spillet og tvang jer til at udholde næsten 13 tusind år med begrænset bevidsthed. Det terroriserede jer og førte til en række forordninger, som Anunnakierne gav jer. Mørket isolerede jer fra jeres brødre i den Indre Jord (Agartha) og prædikede et magtkoncept, der fik jer til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan Himlen ville besejre den mørke klike og dens mange håndlangere. Gruppen af håndlangere fik først en lang række beføjelser, som Anunnakierne langsomt redefinerede gennem flere årtusinder. Til sidst følte håndlangerne, at de var uovervindelige og trodsede deres tidligere herrers forordninger om at affinde sig med Lyset og tillade Himlen at afslutte mørkets lange dominans. I stedet skabte de mørke et scenarie, der forlængede deres onde narrestreger i yderligere tyve år. Men deres ugerninger gør, at de bliver isoleret fra jer. I er meget tæt på frihed og ny forvaltning, samt en utrolig æra af fred og frihed.

Den kommende tidsalder har taget længere tid at opnå. For længe siden fik mørket et meget specifikt carte blanche. Det særlige sæt af undtagelser skulle vare en relativ kort periode. På et særligt aftalt tidspunkt skulle Himlen genvinde sin Kærlige indflydelse på jer og på en meget detaljeret måde fuldende en måde at returnere jer til fuld bevidsthed. Det vil genoprette de evner, atlanteanerne havde taget fra jer. Processen skulle være centreret om et særligt levende krystalkammer. Faktisk vil Agarthanerne og os byde jer velkommen hjem. Processen vil tillade jer at huske jeres tidligere roller som oprørere i Atlantis. På den måde kan I bruge jeres evner til at slutte jer til Agarthanerne og skabe et unikt galaktisk samfund, der er bestemt til at sprede sig til de tre andre vandplaneter. Disse planeter vil igen vende tilbage til deres tidligere tilstand inden for dette særlige solsystem. Solsystemet vil blive en af ??de store samlingssteder for den Galaktiske Føderation og mange "galaktiske unioner", der nu består af over 20.000 nærliggende galakser.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! For årtusinder siden fik den mørke klike en tidsberammet dispensation fra Himlen. Denne afgørelse skulle forberede hver enkelt af os bedre til denne tid. Undervejs bad Himlen sin himmelske vogter at oprette en særlig gruppe, der elskværdigt skulle hjælpe de velsignede guddommelige værter. Vi blev gennem årene valgt til at udfylde de yderst hellige poster. Mens alle os på Jordplanet styrer mod en ny dag, er vi nødt til at hele tiden at være klar over, hvad der nu forventes af os. Vi Mestre er gået sammen for frit at guide jer på den sidste del af en sti, der begyndte med Anunnakiernes frasigelse og deres håndlangeres pludselige øgning, at den mørke klike kom til magten i midten af ??1990'erne. Siden da har de mange typer af åndelige, følelsesmæssige, mentale og fysiske forandringer virkelig grebet jer. Vores hellige opgave er at støtte, hjælpe og barmhjertigt guide jer hen ad den yderst glorværdige vej mod fuld bevidsthed. Efterhånden som den guddommelige vej folder sig ud, ser og føler I mere af vores særlige opsyn med jeres hellige sjæle! Denne opgave kræver af jer, at I forbliver positive og lægger enhver potentiel frustration til side. I har også brug for at fornemme de indre forandringer, der sker hver dag. Vi vil hjælpe jer i denne storslåede viden.

Den kommende tid vil være en tid, hvor mange næsten mirakuløse begivenheder pludselig vil manifestere sig. Se det som tegn på, at det tidligere mørke rige ændrer sig til det bedre. Jublen over gældsfriheden, den pludselige velstand og fremme af verdensfreden er himmelske tegn på det. Vær altid taknemmelig og gå ind i jer selv. Brug begivenhederne til at forene jeres drømme og opdag, hvad begivenhederne virkelig betyder for jer. Tak Himlen med denne indstilling og se efter en afklaring af, hvad det betyder for jer. Det er en tid til indre arbejde og til at gøre det rigtige. Foren jer i harmoni med jeres familie og venner. Hjælp hinanden og tag del i en udviklende harmoni. Lad denne energi vokse! I vil se store ting ændre jeres opfattelse af verdenen. Hjælp i bestræbelserne på at hjælpe menneskeheden og tillad Gaia at se, hvor vidunderlig dette udsnit af menneskeheden virkelig er! Det er en tid til glæde og til at opnå mange positive mål.

Slip først og fremmest jeres eksalterede forventning. Glid i stedet glide ind i en positiv, opmuntrende energi. Tiden med frustrationer er forbi. De fleste af jer har ventet gennem næsten et årti med uindfriede ønsker for, hvad der nu skabes omkring jer. Vær nådige og støt, hvad der sker. Vær i stand til at se alle i et yderst elskværdigt Lys. Brug jeres evne til at samarbejde med hinanden for globalt at signalere, at en ny tid omsider er kommet. Mørkets forsvinden skete på baggrund af rigtig manges uselviske anstrengelser. Anerkend dem ved at vise jeres indre påskønnelse af disse yderst modige gerninger. I er nu med dette store arbejde klar til at være i stand til at skabe en ny virkelighed. Tænk på dette ansvar på de mest positive og imødekommende måder. Vær i stand til at arbejde frivilligt og se med ægte hensigt, hvad der sker globalt. Vær en, hvis hensigter er at hjælpe og opfylde jeres fornemste drømme i glæde! Halleluja!

I dag har vi som før givet jer en generel opdatering af, hvad der sker på kloden. Vær klar til at modtage nyheder og begivenheder, som i første omgang kan forbløffe jer. Når først kliken er væk, vil nogle begivenheder indtræffe, som I aldrig før troede mulige. Vi står klar til at informere og forklare jer, hvad alt dette betyder! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |