Home > > Sheldan Nidle - 8. november 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 8. november 2016

1 Ik, 5 Xul, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig velkommen!) Meget udfolder sig stadig, mens Republikken arbejder på at stabilisere sin retsstilling i forhold til aftaler underskrevet og ratificeret i klimaaftalen fra Paris 2015. Denne aftale tillod en ny finansiel og monetær politik at træde i kraft. Den er nu blevet underskrevet af over 209 suveræne nationer. Den nye verden, som vi har beskrevet i de seneste budskaber, er faktisk i gang med at blive født. Dette nye rige har taget lang tid om at manifestere sig. Når I ser på menneskehedens kollektive potentiale, ser I et resultat, der konsekvent blev benægtet af Anunnakiernes håndlangere. Denne benægtelse kan ikke længere tolereres. Med NESARAs ord er vi en meget kostbar og suveræn gruppe af menneskeheden. Mere passende forvaltning og en mulighed for at nå jeres potentiale er en del af et stort system af rettigheder, som I får af Skaberen. De kan ikke længere nægtes jer. Således skal I om kort tid komme i besiddelse af ressourcer, hvormed I kan nå jeres inderste drømme. Brug disse gaver til at forandre jeres virkelighed på Jordens overflade til de mest dyrebare forhåbninger, som kun kan munde ud i en virkelig bemærkelsesværdig virkelighed. Gør os alle stolte over det, I bliver til!

Dette koncept for forandring går hånd i hånd med behovet for at anerkende den globale bevidstheds stadigt øgede niveau. Jeres verden er i gang med en massiv forandring af den måde, den fungerer på. Gennem de seneste seks årtusinder blev Anunnakiernes autoritære adfærd ikke bestridt. I de sidste fire årtier begyndte dette at ændre sig. Magthaverne ignorerede i starten det store "folkets oprør" i Østeuropa. De viste dette foragt gennem uforsonlighed fra pengemaskiner drevet af håndlangerne i Vesten. Dette var deres forsøg på gradvist på en eller anden måde at bringe denne verden tilbage til det, den havde været før. Dette mod-kup fra de rige og magtfulde i Vesten var til at begynde med en succes; men i det sidste årti af det 20. århundrede begyndte denne arrogante tilgang at gå i opløsning. Den underudviklede del af verden begyndte at se en mulighed hurtigt udvikle sig for at reformere det affældige finansielle system, der bibeholdt tingenes tilstand. Resultatet var de langsomme tiltag til det, der senere skulle blive kaldt "BRICS oprøret". Dette tilsyneladende umulige træk begyndte at vinde momentum i 2010'erne. Det er dette oprør, der i øjeblikket forårsager det monolitiske pro-Vest systems vaklen. Vi balancerer på tærsklen til en lang række vidunderlige begivenheder som følge af denne serie af sammenfaldende begivenheder.

Rundt omkring i denne verden søger mange nationale ledere at udrydde korruption, kammerateri og et generelt onde, der har begrænset det massive skift, dette globale samfund har brug for at overleve. Dette skyldes for en stor del en længsel efter tiltrængte forandringer. Til at ledsage det er den pludselige timing fra Ånden til at gøre ressourcer tilgængelige, der i stor grad kan muliggøre, at en sådan transformation frit kan finde sted. Det er denne fantastiske kombination, der gør en glorværdig revolution mulig. De Opstegne Mestre havde gennem lang tid fået besked på at samle og skjule penge i næsten ubegribelige mængder. Alle, der havde set dette, forstod, at disse ressourcer skulle være nådestødet for begivenheder, der skulle gøre dette samfund fri af Anunnakiernes og deres globale håndlangeres despotiske tøjler. Denne proces begyndte for alvor i begyndelsen af det gregorianske år 2013. Fra da af kom en slags sneboldeffekt i spil, der resulterede i dannelsen af flere grupper, der manifesterede et nyt politisk, monetært og finansielt rige.

Dette nye rige skulle have centrum i Amerika. Mestrene havde fra starten erkendt den ultimative betydning af de overbevisninger, Amerika blev grundlagt på. Disse kerneoverbevisninger blev langsomt opgivet i perioden mellem Borgerkrigen og Anden Verdenskrig. Amerika fremstod som et land, der havde lidt lighed med det, Jefferson og Saint Germain proklamerede i 1776. I stedet var det blevet en vildledt nation, under mørkets og dets sørgelige, arrogante håndlangeres indflydelse. Denne nation gjorde sig til talsmand for platheder og havde på mange måder mistet det, det var startet med. Flere uhensigtsmæssige bevægelser gjorde kun dette onde værre. Hvad der var brug for, var en måde at bringe fornuft tilbage i spil på en eller anden måde. Også denne bevægelse begyndte med folkets smerte. En bevægelse opstået af en landmands krav i slutningen af 1990'erne førte til dannelsen af det, der til sidst skulle blive til NESARA. Denne oplysning skulle ikke rigtig blive hørt før midten af 2010'erne. Nu står vi ved en korsvej, der skal bemyndige en vidunderlig global bevægelse at redde dette land og denne verden.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Dette er en imponerende tid i jeres historie. Dette er en episk kamp, der skal gøre manifestationen af NESARA og dannelsen af ny forvaltning mulig. Det er også en tid, hvor vores mission vil ændre sig. Gennem de seneste tre årtusinder har vi med medfølelse arbejdet på at sørge for nåde og barmhjertighed for de undertrykte og underkuede i dette rige. Vi har beroliget og trøstet og opmuntret mange og givet store håb og stor venlighed for at gøre det muligt for menneskeheden stadig at bevæge sig fremad, til trods for tidernes enorme sorg og fortvivlelse. Vi skal gøre mere og begynde at undervise og gøre jer klar til de første skridt på jeres vej til Opstigningen. Denne operation skal tvinge mørket til hurtigt at forføje sig og Lyset til at muliggøre en ny, mere bevidst virkelighed. Jeres naturlige skaberevner og støtte for dette nye rige skal blive genindført! Vi hilser dette velkommen som det tidspunkt, hvor vi igen frit kan gå blandt jer. Halleluja! Halleluja!

Historien om menneskets begrænsede bevidsthed indeholder mange skyklapper, som atlanteanerne påtvang jer som en del af deres ondsindede eksperiment. Disse begrænsninger blev skabt, så I potentielt kunne blive deres rædselsvækkende legetøj. Dette ophørte, da Atlantis pludselig forsvandt for næsten 13.000 år siden. Vi mennesker blev efterladt i en frygtelig knibe, da de basale midler til overlevelse aldrig indgik i det ”træningsprogram”, vi fik. Mange af os havde bevaret en vis grad af forbindelse til Himlen og begyndte hurtigt at bruge denne mulighed for at hjælpe hinanden. Således begyndte vi Mestre vores lange rejse for at hjælpe menneskeheden gennem meget mørke dage. Til sidst sendte Himlen særlige Engle til os for at evaluere vores hjælp og inden længe blev vi igen tilknyttet vores himmelske Søsterskabs og Broderskabs Råd. Det var den ydmyge begyndelse på vores særlige jordiske missioner.

I al den tid har vi været en union af gensidig påskønnelse. Himlen ønsker oprigtigt, at I skal vide, at dette er tiden, hvor jeres rejse gennem begrænset bevidsthed nærmer sig sin afslutning. Mange gange har vi fortalt jer om jeres skæbne. Jeres familie i rummet sidder over jer som jeres primære beskyttere. Vi sidder blandt jer som det åndelige element, der sikrer, at Himlens storslåede plan fuldt ud implementeres. Under jer er der den Indre Jord (Agartha), hvor vi finder både næring og tilflugt. Sammen er vi alle dem, der søger, og skal finde, et nyt rige fri af de byrder, som mørket og dets glubske håndlangere lagde på vores skuldre. Disse tyranniske grupper skal blive fejet væk af Lysets kombinerede energier. Lyset hilser jer velkommen og anerkender nådigt denne nye æra med en genforenet menneskehed, der dvæler i vidunderlige tider, der skal bringe jer Lys, Kærlighed og fuld bevidsthed!

I dag talte vi igen om tilstanden i dette rige på Jordens overflade. Vi beder jer bruge jeres positive og ubegrænsede energi til, at denne nye tidsalder oprinder. Tiden nærmer sig for et fantastisk mirakel, der vil gøre jer fri til helt at favne jeres umådelige potentiale. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |