Home > > Sheldan Nidle - 15. november 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 15. november 2016

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer med gode nyheder om den seneste uges mærkværdigheder og vidundere. De amerikanske valg var blot de sidste krampetrækninger fra det gamle, men stadig fungerende USA, Inc. Resultaterne var en indikation af, hvor klar Amerika er til en ny virkelighed, NESARA Republikken. Der skal gradvist sættes gang i finansielle institutioner med indførelsen af nye, farverige amerikanske pengesedler. Disse vil være guldbaserede og skal tilkendegive det formelle kollaps af den ulovlige Federal Reserve (den amerikanske centralbank). Denne nye forvaltning bliver etableret for at slutte et gammelt system, der for måneder siden begyndte sit endelige fald ind i glemsel. Den nye Republik vil vække international jubel, idet al gæld falder væk og giver jer friheden og kontrollen til at starte forfra. I denne nye virkelighed skal I blomstre og have mulighed for at bruge jeres velstand til at opfylde jeres passion. Dette virkelighedsskift skal have den nødvendige overvågning for at sikre, at de, der kontrollerede jer, virkelig bliver isoleret fra jer. Disse kommende tider vil være en tid, hvor I igen kommer i kontakt med jeres åndelige familier og familier i rummet. De gamle frygt og tvivl inden i jer vil hurtigt forsvinde!

Det er vigtigt, at I bliver bevidste om de evner, som I nu besidder. En endeløs strøm af penge skal gøre det muligt for jer at gøre en ende på global fattigdom og med det bringe økonomiske problemer til ophør, hvilket har ført til had og splittelse, som blev udnyttet i årtusinder af Anunnakiernes håndlangere. I dette nye rige er I bestemt til at blomstre. De gamle opfattelser, som I længe nærede, skal forsvinde. I skal have et globalt forum, der skal fordrive jeres unødvendige frygt og tillade fred og samarbejde at blive jeres nye internationale normer. Denne tid skal også frigøre de opstegne Mestre til at lære jer mange ting om jeres gamle virkelighed, som vil blive transformeret til det, der går forud for jeres endelige transformation til Galaktiske Mennesker. Som vi har nævnt før, kræver denne komplekse operation for det første, at vores mentorer ankommer og for det andet, at I rejser til Agartha. Det er her, jeres personlige Krystal Lys Kamre befinder sig. Til den tid agter vi at byde jer velkommen til alle Galaktiske Menneskers riger. Derefter skal I på den guddommelige tjenestes vidunderlige måder lære, hvordan Himlen bruger os til at gøre enhver virkelighed så meget bedre for alle involverede.

I mellemtiden har vi arbejdet med vores Agarthanske brødre for at forberede en større omstrukturering af Gaias rige på Jordens overflade. I de seneste to årtier har vi samarbejdet med Gaias Åndelige Hierarkier for at forberede hendes 24 største tektoniske plader og talrige atmosfæriske lag, for at gøre hendes overflade klar til en større makeover. Dette omfatter en udvidelse af hendes overfladeareal med en 1/3 og en generel låsning af hendes overfladeplader, samt en stigning i hendes atmosfæriske oxygen til omkring 35%. Denne handling skal gøre det muligt for Gaias overflade fysisk at genforenes med hendes elementer i den Indre Jord. For første gang i næsten 13 årtusinder skal Gaia blive et forenet 5-D rige. Som I transformerer i jeres Krystal Kamre, således skal Gaia også forvandles og genopstå som hendes tidligere selv, en vidunderlig 5-D verden. I dette nye rige skal I perfektionere jeres nye galaktiske samfund og derefter overføre dem til Venus og Mars efter Jordens forbillede. Når alt er færdigt, skal I bo i et nyt, forenet rige, der skal blive jeres nye stjerne nation! Det skal blive en meget vigtig del af den Galaktiske Føderation!

Denne proces med at hæve jeres bevidsthed er baseret på guddommelige dekreter fra AEON. Disse befalede, at Himlen og dens guddommelige tjenere samledes og formulerede en plan om, at I vendte tilbage til jeres arv som galaktisk menneskehed. Det første skridt i denne proces var at begynde en generel opgradering af jeres bevidsthedsniveauer. Mørkets angreb på jeres Sol fremskyndede blot disse hellige befalinger. I begyndelsen af 1990'erne var vores første reaktion at sende en særlig S&E flåde (Videnskabs- og Udforskningsflåde) ind i jeres solsystem. Som nævnt i tidligere rapporter, stødte flåden på en hel del af modstand til at begynde med, hvilket blev afhjulpet ved udgangen af det første årti af vores dialoger. Siden da er vi begyndt at udvikle en større og større grad af tillid. Denne proces har nu resulteret i en generel plan, der skal føre os til vores fælles mål om en NESARA Republik. Det ventes, at efter et par måneder fra søsætningen af denne nye Republik kan vi begynde formelt at introducere os for jer. Derefter kan vi begynde at lande og lægge sidste hånd på arbejdet med at nå fuld bevidsthed.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Årets udgang er sædvanligvis en spændende tid for os. Vi betragter med glæde og hjælper i hemmelighed de forskellige religiøse højtideligheder, som på denne tid af året bemærkes mest herfra. Det er en lejlighed, hvor størstedelen af jeres energier er helliget disse højtideligheder. Vi husker, da vi som medmennesker med glæde deltog i disse hellige ritualer. Vi forstår deres fælles betydning og har til hensigt at informere jer om, hvad vi kollektivt ved. Mennesker forstår, hvordan jeres praksis af disse vitale kerneoverbevisninger støtter Gaias åndelige aspekter. Hvad, der i sandhed er interessant, er, hvordan disse overbevisninger kommer til at ændres, når vi får den særlige mulighed for at henvende os til jer. Efterhånden som I vokser i bevidsthed, har I brug for en dybere forklaring på den store betydning af disse sidste tider i dette gregorianske år. Det agter vi at gøre med nåde. Siden Atlantis’ sidste dage har denne sidste tid på året fremkaldt en erindring fra for længe siden om dette sunkne kontinent og dets uudslettelige arv.

Vi ønsker at takke jer for jeres positive visioner. I har gjort det muligt for dette rige på Jordens overflade at gå ind i en tid med justeringer, der kræves, før republikken formelt erklæres. Denne kommende tid er en tid, hvor mange af jer kan fortsætte med at foretage de ændringer, der om kort tid skal manifestere sig over hele denne klode. En potentiel massiv krig blev forhindret, kun fordi I var forholdsvis rolige med udsigten til en mulig katastrofe. Vi kan blot fortsætte med at takke jer for jeres affirmationer og for den fantastiske kraft i jeres fælles bønner og meditationer. Disse formidable energier skal yderligere hjælpe jer i jeres nemme overgang til ny forvaltning og yderst velkomne velstand. Gaia fryder sig med os over at se jeres vidunderlige kræfter vende tilbage skridt for skridt. I viser stolt, hvad Himlen altid har vidst var jeres fantastiske potentiale. Glæd jer over, at denne prægtige tidsalder manifesterer sig. I er i sandhed dens kraftfulde medskabere!

Lad os slutte med en inspirerende bøn om håb og nåde. I alle har bevæget jer gennem en periode med enorme frustrationer og knuste håb. Vi ankommer i denne tid med en intention for hver enkelt af jer, som I kan fokusere på. Gå ind i jer selv. Visualisér en bred flod af energi strømmende ned fra Himlen, der omslutter alt og fylder alle med en vibrerende, himmelsk glød. Se, at disse energier ændrer alt. Lad verden modtage disse energier og intensivere dem. Lad disse prægtige energier begynde hurtigt at opløse det gamle og så i alle et nyt sæt af himmelske overbevisninger. Se, hvordan livsenergier forvandler sig til en smuk lilla farve, der hurtigt øger Gaias grundvibrationer og forvandler dem til den mest betagende nuance af dyb lilla. Ud af denne glød accepterer verden måder, hvorpå alt had hurtigt transformeres til Kærlighed, Enhed og Velstand! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores rapport. Lad os se dette som en herlig afslutning på det, vi længe har forsøgt at fortælle jer. Tal om dette og vid, at mange vidunderlige begivenheder er klar til at manifestere sig! Brug denne tid til at visualisere alle disse elementer og lad os derefter, sammen, skabe en ny virkelighed for jeres rige på Jordens overflade, der længe har lidt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |