Home > > Sheldan Nidle - 12. maj 2015

Sheldan Nidle - 12. maj 2015

2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! (Siriansk for Hjertelig Velkommen!) Vi kommer nu med flere oplysninger om, hvad der sker over hele jeres verden. På nuværende tidspunkt rapporterer disse udvalg, der har til opgave at frembringe forskellige komponenter, der skal fortrænge den mørke klike fra magten, om succes i udførelsen af ??deres opgaver. Da vi først ankom en masse for mere end to årtier siden, var denne verden stadig under fuld kontrol af Anunnakierne og deres mørke håndlangere. Disse forskellige grupper havde også Ancharanernes store ressourcer til deres rådighed. I midten af ??det første årti var Ancharanerne og Anunnakierne taget afsted. Håndlangerne var pludselig revet fra hinanden. På grund af disse frygtelige omstændigheder kom deres første svar. Deres stedfortrædere stjal ganske enkelt det amerikanske valg i 2000, skabte 9/11 og begyndte krigene i Irak og Afghanistan. Det var deres højdepunkt. Siden da begyndte deres magt at falme og nu er den praktisk talt væk. Vores forskellige jordiske allierede er næsten klar til at vippe dem af pinden, som de har siddet på længe. Om kort tid vil I se dette og når I gør det, vær opmærksom på, hvor lang tid processen tog. Disse modige personer og grupper, der nu gør dette, er virkelig globale helte for alle.

Disse aktiviteter vil først blive kendt, når de endelige aktioner er fuldført. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt af jer er klar over, hvad der sker "bag scenen." I de seneste par måneder er den amerikanske centralbanks evne til at operere med fuld immunitet ophørt. Ligeledes er den amerikanske centralbanks pengeseddel (dollaren) kommet under et omfattende angreb, som er begyndt at underminere den. Disse sedler skal udskiftes i den nærmeste fremtid med særlige amerikanske Treasury sedler. Verdens finanssystem, som skal erstatte det nuværende korrupte system, bevæger sig hastigt på plads i verdens centralbanker. Dette nye monetære system vil være en, hvor en række nationale reserver globalt vil erstatte dollaren. Dette vil ske efter opskrivning af en række centrale valutaer, hvilket igen vil tvinge en global monetær nulstilling til at finde sted. Disse ting sker i øjeblikket og er næsten klar til at blive annonceret. Disse nye valutaer vil passe sammen med et globalt behov for at finansiere udvikling af ??infrastrukturen og oprettelse af nye styreformer og velstand på verdensplan.

Disse talrige ændringer i jeres globale samfund er blot det første skridt i at anvende jeres voksende bevidsthed i jeres ekspanderende virkelighed. De fleste af jer blev født ind i en virkelighed, hvor kun få besad pengene og magten til at bøje virkeligheden for deres vilje. Denne form for magt må være noget, der er den medfødte ret for alle. Alle de valuta- og banktransformationer, som I dagligt hører om, peger virkelig på, at den nuværende virkelighed i realiteten er forvrænget. Som gruppe har I brug for et middel til at rette op på denne abnorme forvrængning og vende denne virkelighed til et punkt, hvor ægte global forandring kan ske. Det er, hvad vores jordiske allierede nu er i færd med at gøre. Når først dette sker, kan I virkelig hurtigt begynde at ændre selve karakteren af, hvordan denne virkelighed fungerer. På det tidspunkt kan vi og andre fuldt bevidste væsener gribe ind og give jer en måde at vende tilbage til jeres familier i Himlen og i stjernerne. Denne proces indebærer naturligvis, at de, der nu "hersker", bliver frataget deres rigdomme og magtstilling over jer.

I denne nye verden vil I fuldføre jeres forvandling i bevidsthed. Det er en verden uden penge, banker eller behovet for at se op til nogen anden for jeres retning i livet. I vil blive guidet i jeres indre af jeres samvittighed (jeres himmelske guider) og af den visdom, som I får ved blot at leve jeres liv med andre. Denne kollektive visdom styres i vores virkelighed af de Fire Fællesskabs Love. Disse love vejleder os til konstant at overvåge, hvordan vi interagerer med andre og hvordan vi vokser organisk. Vi finder glæde i at guide vores liv på en vej, som understreger vores guddommelige tjeneste for hinanden og giver os en klog metode til kollektivt at løse ethvert problem, vores samfund muligvis støder på. Flydende ledelse er, hvordan hver enkelt af vore samfund kan mødes og i fællesskab tjene Lyset. Det hædrer os alle og tillader os frit at se hinanden i et sandt og ærefuldt Lys. Derfor lever hver af os vores levetid med midlerne til at ære Himlen og se os selv, som andre gør. Vi lærer præcis, hvordan vi på samme tid er både enkeltpersoner og et stort sammenflettet kollektiv.

Vær Velsignede! Vi er jeres Opstegne Mestre! For længe siden blev vi udpeget af Himlen til gradvist at lede menneskeheden på overfladen tilbage til fuld bevidsthed. Himlen oplyste, at denne proces ville tage langt over ti årtusinder at gennemføre. I starten var vort antal lille. Ved indgangen til den moderne æra talte vi mindre end hundrede. I løbet af de sidste årtusinder voksede dette tal til langt over 10.000. Vi kommer sammen som en gruppe i guddommelig tjeneste for at bruge vores evner til at hjælpe, opmuntre og velsigne jer. Vi har altid været under den guddommelige vejledning af en jordisk himmelsk Administration, hvis hovedformål er at velsigne og hjælpe menneskeheden på overfladen. Himlen dekreterede, at denne mission ville accelerere kraftigt, når Gaia nærmede sig tiden for jeres hellige transformation tilbage til fuld bevidsthed. Indtil da ville vi være jeres velsignede tjenere og være i stand til nænsomt at levere jer midlerne til trofast at fortsætte jeres vej mod Lyset.

Denne tjeneste fortsætter, mens vi med kærlighed og lys opmuntrer jer og vejleder jer mod jeres guddommelige skæbne. Mørket var, indtil det endelig ændrede sig i midten af ??sidste årti i det 20. århundrede, fast besluttet på at slukke de dele i jer, der gør denne transformation mulig. Det var vores anstrengelser på jeres vegne, der forhindrede mørket i at koste jeres menneskehed endnu et stort antal ofre. Vi priser hver af jer for jeres styrke og tålmodighed med i høj grad at hjælpe os med denne opgave. Sammen skal vi nu besejre mørket og genforenes med vores familie både inden i Gaia og i Himlen og i denne galakse. Vi er taknemmelige over for vores rumfamilie for deres tjeneste i denne sag og for den husly, som Agartha giver os. Denne tid er en, vi alle har ventet på. Vi skal gøre en ende på hukommelsestabet og adskillelsen, som blev påført os af mørket og dets jordiske allierede.

I går ind i en tid, hvor en positiv holdning og meget tankevækkende tålmodighed er en stor velsignelse. Se dagligt indad og føl de ændringer, som Himlen giver jer. Disse er forberedelser til, hvad jeres krop og sjæl har brug for at omfavne, når denne virkelighed forvandler sig ind i Lyset. Disse ændringer er en del af det, der i øjeblikket fører til nye realiteter. Disse er de indledende skridt til en sand tilbagevenden til vores tidligere roller som fysiske Engle. Menneskeheden ankommer således dagligt til vores dør som led i denne mest velsignede proces. Tiden for et stort møde og fest kommer tættere på for hver dag. Vi velsigner jer for at lade jeres vidunder skinne igennem. Vi er en menneskerace, der blev "udmattede" af atlantiderne og nu vil vi rejse os i triumf fra katastrofer, der blev påført os ved mørkets afskyelige bestræbelser. Halleluja! Halleluja!

Sammen har vi nået selve randen af ??en ny dag! Vi beder jer om at være positive og at indse, hvor tæt I er på enden af ??en meget tragisk virkelighed. Vi beder jer tage dette budskab og bruge jeres indre kraft til at gøre denne mest vidunderlige virkelighed manifest og manifester nu! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! og Vær i Glæde!)
Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen

Vil du gerne kommentere denne besked? Besøg vores forum! Hvis du er den første til at kommentere, er du velkommen til at klikke på "New Thread" (efter du har sikret dig, at du er registreret og selvfølgelig har logget ind) og til at kopiere denne kanalisering der.

Worldwide Visualisering for et Gennembrud – Vær gerne med!


Share |