Home > > Sheldan Nidle - 13. december 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 13. december 2016

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Begivenheder skrider fremad. Det vigtigste af RV (Revaluering) udbetalingen er nu på plads. Det betyder, at leveringerne af velstandsmidlerne er meget tæt på faktisk at ske. Vi forventer, at denne proces i sidste ende fører til den formelle bekendtgørelse af NESARA og den nye Amerikanske Republik. Denne række af operationer skal følge en bestemt rækkefølge og en række fælles juridiske beslutninger skal sikre, at det udføres hurtigt og effektivt. Således forventer vi, at flere handlinger skal følge efter hinanden, så denne nye virkelighed kan blive manifesteret på en ordentlig måde. Disse handlinger skal hurtigt følges op af fuld afsløring af vores godvillige eksistens! Til den tid, som nævnt tidligere, skal vi udsende en kort oversigt over mulige handlinger, der skal føre til en mulig tid for masselandinger. Hver af disse begivenheder er knyttet til hinanden. En lang række møder med de forskellige fraktioner er mundet ud i en meget kompleks tidsplan. Denne proces har bragt forskellige teams sammen, der hjælper os med at komme videre! Derfor beder vi om jeres tålmodighed, mens disse fælles tidsplaner udmønter sig.

Hele processen med at forandre dette planetariske samfund har været meget mere kompliceret end først antaget. Dette rige blev oprindeligt udtænkt af Anunnakierne som et land, der havde en grundlæggende tro på, at magthaverne var uovervindelige. Således så den nuværende gruppe af håndlangere sig selv som Væsener, der kunne overvinde alt, der kunne reducere eller gøre en ende på deres magt. Et yderst arrogant sæt af overbevisninger blev præget i alles psyke. En af de mange grunde til, at vi havde svært ved at hjælpe vores partnere i Lyset, var disse vanvittige kerneopfattelser. Denne tro viger nu, idet Himlen, dag efter dag, retter stråler af positive og bevidstgørende energier mod menneskeheden. Vi har set på, mens det lykkedes for vores jordiske partnere at ændre denne negative tro og begyndte en række store anholdelser af denne globale gruppe af håndlangere. Formålet med denne operation er at sikre, at fremgang fører direkte til GESARA til gavn for denne verden, der har lidt så længe. Skridt for skridt bliver dette faktisk tilfældet!

Disse begivenheder er en del af et større projekt, der skal danne grundlaget for det rige, hvor vi agter at lande, når den guddommelige tid er inde. Dette er en fortsættelse af en operation, som vi, med de Opstegne Mestre, ønsker at fuldføre i en meget nær fremtid. Gaias folk er midt i en stadigt voksende serie af befolknings cyklusser. Vores ansvar er at sikre, at de mest kritiske aspekter på denne klode får de nødvendige midler til at opstille en række vigtige mål. Disse omfatter frisk vand, elektrificering og et moderne kloaksystem. Vi er forfærdede over, at det meste af denne planet ikke har midlerne til at have forbindelse til internettet og til at leve om natten i et elektrificeret miljø. Disse primitive forhold må der hurtigt rettes op på. Der er nok energi og penge i denne verden til hurtigt at ændre dette. Disse problemer, sammen med et stigende behov for at kunne læse og skrive, vil der blive taget hånd om af vore jordiske samarbejdspartnere.

Himlen skabte først hele dette projekt for længe siden, da de højtideligt henvendte sig til de Opstegne Mestre. De dekreterede, at den nye virkelighed, der skulle befri menneskeheden på Jordens overflade, skulle blive kendt for dens uendelige velstand, ledsaget af opnåelse af jeres længe ventede frihed. Menneskeheden skulle igen opnå den enkeltes suverænitet, som de mistede gennem Anunnakiernes ulovlige proklamationer og dermed skulle der på guddommelig vis rettes op på den frygtelige uret. Det skulle være de Opstegne Mestres primære opgave at overvåge og hjælpe menneskeheden i henhold til flere regler, der blev udarbejdet til denne opgave af Himlen. Disse regler blev fulgt, såvel som ediktet, for at sørge for de nødvendige midler til at skabe sådan en enorm velstand. Desuden skulle et særligt team oprettes, som på legal vis skulle vælte Anunnakiernes håndlangere, når det blev påkrævet. Nu, hvor denne opgave er fuldført, er I klar til at feste på frugterne af denne mægtige indsats. Disse projekter blev endvidere støttet af vores ankomst som befalet af Himlen. De næste skridt skal gøre fuldendelsen mulig af de begivenheder, der udgør denne særlige operation og forbereder os til første kontakt.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne næste periode i jeres åndelige udvikling udelukker mørkets tilbagevenden til nogen form for magt. Himlens velsignede Administrationer forudbestemte deres nederlag. Dette er en guddommelig proces, som I i sandhed kan fejre. Vær virkelig klar over, hvad der sker og anvend jeres ekstraordinære visionære evner på dette vitale emne. Himlen har orkestreret en proces, der er ganske guddommelig. Kig på denne nuværende virkelighed som en klog måde at kontrollere, hvem der er ved roret til de ekstraordinære forandringer, der skal følge. For tretten årtusinder siden overtog mørket ledelsen af denne virkelighed og skabte en verden, der var rædselsvækkende for hele menneskeheden på dens overflade. Det er vigtigt, at alle, der er imod disse forandringer, viser deres sande ansigt og føjes til den allerede lange liste på dem, der gudsbenådet skal isoleres fra jer. Derfor er dette velsignede scenario klar til at afsløre, hvem der støtter, eller ikke støtter, den nye Republik!

Vi beder blot om, at I bærer over med dette og forbereder jer til en kommende herlig bekendtgørelse. Himlen ønsker ikke, at nogen fortsat lider. Når denne proces er afsluttet, agter vi fuldt ud at indføre ægte amerikansk forvaltning og sætte en stopper for den mørke farce, der begyndte for næsten 150 år siden. Da den oprindelige Forfatning først blev proklameret, manglede den Tillægget om den enkeltes rettigheder (Bill of Rights). Da den blev tilføjet, blev dette forvaltningssystem lovligt proklameret. Det samme gælder nu. Kun de velsignede NESARA dokumenter skal være legale. Hav tålmodighed og vid i jeres hjerter, hvad der skal ske inden længe. Slut jer sammen og vær opmærksom på, hvad der sker og brug jeres energi til at sætte os i stand til at triumfere! De, der nu så arrogant paraderer omkring, skal isoleres af vores hellige samarbejdspartnere! Denne operation er allerede begyndt! Vær tålmodige og tillad det at manifestere sig og at transformere denne virkelighed.

Husk, I kære, at denne virkelighed resolut bryder med mørket og bringer Lyset ind. Denne operation kræver en række "falske flag" for at sikre det foretagende, at alle dele af det gamle oligarki med succes fanges og fuldstændig isoleres fra jer. Denne proces behøvede et middel til at tillade dem, der var i sikkerhed under deres meget omtalte klipper, at komme ud og klart afsløre sig for vores samarbejdspartnere. Denne operation tager lidt længere tid end først anslået. Vær tålmodige, I velsignede! Hele denne proces skal snart ændres af en række vigtige bekendtgørelser. Så kan den nye forvaltning give sig til kende og denne virkelighed kan i sandhed blive transformeret til det bedre. Denne guddommelige operation bringer alle frem, som blev begravet så dybt, at udvalgte afsøgninger foretaget af vores samarbejdspartnere ikke kunne finde dem. Tiden, vi på guddommelig vis agter at manifestere, er ganske nær. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapport. Vi har gennemgået, hvad der udvikler sig på denne smukke blågrønne klode og ser, hvordan det lykkes for Lysets kræfter at nå deres store sejr. Meget udfolder sig, der skal transformere denne verden til det bedre. Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |