Home > > Sheldan Nidle - 6. december 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 6. december 2016

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Processen med at besejre kliken er ikke let. De brugte snedigt det seneste valg til at genindføre deres dominans. Det gode ved det er, at deres store glidebane mod den nuværende valgte administration har gjort det nemt at forberede de aktuelle anholdelses scenarier. I mellemtiden fortsætter strategien med at fordele den enorme mængde økonomiske midler med at skride fremad! På nuværende tidspunkt er indførelsen af jeres nye banksystem på plads. De gamle banker har afsløret, hvordan de agtede at genopbygge deres pengekister i et sidste forsøg på at vende tilbage til en dominerende position. Denne yderst lumske strategi fejler. De Ældste og deres kongelige modstykker har nu travlt med at arrestere dem, der så heftigt ønskede at "lave numre med os!" Det har gjort det muligt for vores partnere at overtage en række amerikanske hovedbanker og deres modstykker i Europa. Vi forventer, at de første distributioner gøres klar til at ske og den første del af den enorme rigdom kan gives til mange, der så længe har ventet på at modtage deres lovede penge. Resten af denne komplicerede procedure skrider ligeledes gradvist frem mod sin spændende afslutning. Fremtiden er lys for Lyset og dets mange samarbejdspartnere. Vær tålmodige! Det bedste skal komme!

Det er vigtigt, at I virkelig erkender, at den nuværende situation, som I er vidne til, kun er en finte. NESARA Republikken vil om kort tid blive erklæret og uhyre summer har været lagt til side til alle valutaomstillingerne og til de lovede velstandsmidler. Brug denne hellige tid til med guddommelighed at gøre jeres sind klar til det, der skal ske. I er bestemt til at modtage økonomiske midler, som kun betød, at I midlertidigt vænnede jer til den magt og terror, som penge symboliserede i dette rige. Den øgede bevidsthed i jer skal se ud over disse overbevisninger og på kort tid er forskellige indretninger, såsom vores trans-materie-processor, bestemt til at gøre penge forældet. Ikke desto mindre er folk nødt til at gå gennem en periode, hvor de kan gøre deres sind fri af overbevisende og latterlige overbevisninger om penge og rigdom. Penge blev opfundet af Anunnakierne for længe siden for at understrege forskellen mellem jer og deres håndlangere. Denne øvelse skal gøre jer fri af de løgne og misforståelser, som I længe har troet på om rigdom. Gør, hvad I virkelig ønsker og I vil lære nogle grundlæggende sandheder om netop dette emne.

Jeres rige har længe lidt under falske opdelinger, som rigdom og magt har forårsaget. Det har skabt klasseskel og udviklet det vanvittige begreb om privilegier. Den nuværende øvelse i rigdomsfordelingen er et eksempel herpå. Lige nu bliver jeres bevidsthed højnet i et travlt tempo som en optakt til flere Opstignings protokoller. Disse himmelske procedurer er nødvendige for foreløbige forandringer for at forandre jer på det rette tidspunkt med de større forandringer, der skal ske i jeres Krystal Lys Kammer, i sigte. Dette projekt sker i mange faser. For det første må I kollektivt opleve en generel fremgang for at forstå, hvordan disse midler hurtigt kan forvandle denne verden. For det andet må I opleve den generelle lyksalighed skabt af denne proces. Endelig må I erkende, hvor kraftfulde og storslåede I er som en indbyrdes forbundet gruppe. Denne proces skal åbne jer for at være modtagelige over for nye opfattelser af hinanden, som gør det muligt for dette rige at fungere på en helt ny måde. I styrker jeres verden til at blive et sandt globalt foretagende! Det er denne nye opfattelse, der gør jer frie til med lethed at acceptere hinanden!

Det er på dette punkt, at jeres frihed, velstand og ny forvaltning forenes og giver os mulighed for forsigtigt at gribe ind. Vores mentorer skal derefter se, hvor godt I hver især har gjort det. Det næste trin er at bruge jeres nye selverkendelse til at begynde at udvikle et nyt indre dossier for jer selv. Jeres erfaringer skal evalueres ud fra jeres egne perspektiver og i lyset af jeres nu kendte tidligere historie fra Atlantis til i dag. Sammen skal I og jeres mentor beslutte, hvordan denne samling af data passer sammen. Denne proces skal skabe en profil, der endelig giver jer mulighed for at få "det store billede" af, hvordan I passer ind. Det vil sige at forstå, hvordan jeres indre opfattelser koncist passer sammen med dette nyligt reformerede rige. Det er en proces, der kræver dyb udforskning og ærlig evaluering, hvilket er grunden til, at I bliver så nøje undersøgt hver nat af vores lægehold. Dette er de fysiske data, der skal kombineres med de åndelige data, som I og jeres mentor stykker sammen. Denne proces kræver et fælles indre arbejde efterfulgt af et fundamentalt overblik over, hvordan det passer ind i kollektivet. Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Den verden, der omgiver jer, forandrer sig hurtigt. Himlen flytter enorme mængder af hellig ild ind i Gaia planet. Denne energi transformerer de livsområder, der omgiver jer. Disse energier påvirker til gengæld, hvordan jeres indre aurafelter fungerer. Disse guddommelige glimt af energi forbereder jer til bevidst at ændre jeres opfattelser af, hvordan dette globale samfund fungerer. Denne proces skal give jer mulighed for inden længe at se gyldigheden af omdannelsen af den gamle de facto regering til de jure NESARA regeringen. Denne ændring er planlagt til at ske snart og kan give denne nye regering mulighed for formelt at bekendtgøre virkeligheden af riget i den Indre Jord, Agartha, så vel som den formelle afsløring om jeres galaktiske familie. Disse rækker af handlinger skal også sætte gang i den formelle dannelse af det nye globale banksystem og de nye penge udstedt heraf. Disse velsignede handlinger er et resultat af de store visioner, som I har haft. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Det, jeres drømme og visioner har foranlediget, bliver på en positiv måde reflekteret tilbage til jer gennem en række af himmelske handlinger. De, der har arbejdet ihærdigt på at manifestere dette, begyndte med de enorme summer af penge skabt af vores med-Mestre. Dette skal hurtigt efterfølges af de herlige frugter, som lovet jer gennem NESARA. Himlen ønsker at gøre jer fri af de onde, der arrogant driver denne i øjeblikket ulovlige amerikanske regering og dens mange allierede. Denne udtalte korruption skal der lægges låg på gennem den formelle dannelse af NESARA Republikken og et nyt og mere retfærdigt banksystem. Med velsignelse har vores hellige samarbejdspartnere skaffet et middel til at give sådan en betydningsfuld forandring mulighed for at materialisere sig. Brug denne frihed og velstand til at gøre jeres drømme og jeres stræben efter indre glæde mulig. Slip al frygt og bekymringer, der på en eller anden måde stadig omgiver jer. Lad denne nye tid definere, hvem I virkelig er!

I dette nye rige skal I omsider bryde fri af de fabrikerede begrænsninger, der blev jer indprentet første gang af Anunnakierne og derefter af deres håndlangere. Disse lakajer skal arresteres og isoleres fra jer. Lad jeres Hjerters kraft og vejen angivet af Ånden være jeres Sjæls guide. Forén jer og skab en helt ny virkelighed baseret på indre samarbejde. Samarbejde, der skaber en verden, der transformerer had og splid til åndelig enhed og fører jer tilbage til den utrolige Ånd og Kærlighed, som er i Hjertet i alle mennesker. Det er dette hellige samfund, som vi Mestre langsomt har konstrueret, siden vores Søster- og Broderskaber først fik bemyndigelse hertil af AEON. Vi er opmuntret af nogle af begivenhederne i denne tid. Det er en tid, hvor en helt ny verden kan bygges, der sætter scenen for jeres opstigning fra planetariske mennesker til galaktiske og Spirituelle Mennesker! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapporter. Nogle af jer tror, at det, vi siger, er hypotetisk. I stedet skildrer vores ord et land, som nu fødes på udvalgte steder på denne enorme klode. Det er til dette løfte, vi med glæde dedikerer disse rapporter. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |