Home > > Sheldan Nidle - 14. marts 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 14. marts 2017

10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Hændelser skrider ikke så hurtigt fremad som planlagt. Vi beder jer udvise jeres største tålmodighed for at minimere graden af frustration. Den galaktiske Føderations samarbejdspartnere arbejder dagligt for at sikre, at alt udfolder sig så tæt på de rigtige datoer, som det er guddommeligt muligt. Himlen forsikrer os om, at alle de skridt, der er nødvendige for at bringe RV og NESARA Republikken i stand, bliver taget. Vi får konstant at vide, at en særlig kompensation, der meget snart skal gøre arrestationen og isoleringen af den mørke klikes håndlangere mulig, er i kraft. Vi nærmer os også et punkt, hvor Himlen måske autoriserer en Landing før tid for at sikre, at alle Himlens dekreter bliver udført i overensstemmelse med planen. Den grad af forsinkelse, der nu forekommer i jeres verden på Jordens overflade, hører ingen steder hjemme. Hele den infrastruktur, der kræves for at gennemføre en række guddommelige dekreter, er usædvanligt kompliceret. Det er muligvis nødvendigt med en form for guddommelig indgriben for at det bliver muligt, at en række vigtige erklæringer virkelig gennemføres. Vi står parate til at gøre det, når Himlen dekreterer det. Vi skal tale til jer i næste uge, når vi vurderer, at nogle vidunderlige fremskridt faktisk er mulige. Indtil da tjekker vi ud.

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |