Home > > Sheldan Nidle - 7. marts 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 7. marts 2017

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Alt går særdeles godt. Mørket bliver rystet i dets grundvold, da det er ganske tydeligt, at dets formodede sejr hurtigt er ved at forsvinde. Den mørke klike raser forgæves for på en eller anden måde at holde på det, der stadig er sikkert. Det er som en pludselig spray af syre, der uventet blev tilsat blandingen. USA, Inc. er ved at gå i opløsning, da det bliver krystalklart, at den nye NESARA Republik igen befinder sig i verdens horisont. Den mørke klike kan nu se den uundgåelige skrift på væggen. Dens gamle måder er færdige og den gamle garde afventer nu sin længe forsinkede straf. Den sande Forfatning med mange tiltrængte ændringer vil snart gøre sit indtog og Kongressen og resten af det mørke regime vil gå i stykker. De nye politikker i de jure regeringen skal snart blive en normal dagligdags begivenhed. Denne klode har længe ventet på det, der hurtigt er ved at ske. Dette projekt er et projekt, som Lyset længe har ventet på. I skal snart modtage jeres frihed og opleve begyndelsen på jeres velstand.

Denne proces krævede en omhyggelig og forsigtig tilgang. Mørket var blevet lullet ind i en tro på, at på en eller anden måde ville dets galskab finde en måde at fortsætte på. Vores styrker blev guidet af en gruppe af dejlige og dedikerede personer, hvis magi snart vil blive rost af denne klode. Hvad de gjorde var i sandhed mirakuløst. Det er ikke let at vælte et finansielt og politisk system, som har været grundfæstet i mere end to årtusinder. Dette system befinder sig nu i den sidste fase med at blive skiftet ud. Lysets soldater gennemførte en i sandhed fantastisk begivenhed. Vi må rose deres indsats så vel som deres store tålmodighed. Vi skal snart se jer foretage et yderst vidunderligt spring fremad i bevidsthed. Det vil gøre det muligt for jer at rykke et kæmpe skridt nærmere mod kontakt. Det er dette faktum ved jeres indsats, der glæder os. I har været i stand til at skabe et scenarie, der gør ikke kun skabelsen af en ny virkelighed mulig, men også at skitsere, hvordan I vil skabe denne jeres nye verden. Dette rige skal få de nødvendige midler til at forberede en ny og himmelsk epoke.

Forandringsprocessen var længe undervejs. Det centrale spørgsmål var den sidste proklamation, der var nødvendig for at kunne inddrage håndlangerne og deres venner. Det var fortsættelsen af den gamle virkelighed, som i starten forvirrede Lysets krigere. Bekymringen var, at denne strategi var baseret på troen på, at mørket havde vundet dets lille, men alligevel betydelige sejr. Mørket slugte dette som fakta og begyndte at bruge cheferne i USA, Inc. som grundlag for at genopbygge deres besejrede parti. Faktisk var sandheden i alt dette, at USA, Inc. ikke var et faktum. Den var død og på det rigtige tidspunkt skulle den kastes i historiens store skraldespand. Denne sandhed bliver nu et faktum, efterhånden som de nye pengesedler og RV er i gang med at blive rullet ud. Som håbet fører denne proces til massearrestationer og til ny NESARA forvaltning, der nu skal fødes. Amerika var klar til at føre verden til en stille revolution. Dette skal muliggøre manifestationen af en verden, der længe har været lovet af Himlen. Dette mirakel er nu undervejs og skal føre til jeres frihed og velstand.

Efterhånden som dette skrider fremad, skal I se mange nødvendige forandringer. Disse forandringer vil muliggøre, at jeres bevidsthed bliver ved med at udvikle sig og jeres skridt mod fuld bevidsthed øges. Det er denne proces, der skal være nøglen til dannelsen af jeres nye virkelighed. Vi er fuldt ud klar over, hvordan alt dette udspiller sig. Vi er klar over, at afsløring er noget, der må tages hånd om. De gamle regeringer forsvarede kraftigt den mærkelige overbevisning, at ufoer ikke eksisterer. Det vil nu blive afvist og sandheden om, at I ikke er alene, må afsløres for jer. Der skal også være en række bekendtgørelser, der gør det muligt for os at henvende os direkte til jer. Med disse henvendelser agter vi at forklare, hvem vi virkelig er og hvorfor Himlen bad os om at skabe et overvågningssystem, for at vi bedre kunne forberede jer til fuld bevidsthed. I har brug for en række måder at afklare de tidligere liv, I oplevede i begrænset bevidsthed. Denne proces er afgørende for at hjælpe jer med at tilpasse jer de fysiske forandringer, som I om kort tid vil opleve.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag for at hjælpe jer med bedre at forstå, hvad der nu sker med jer. Gennem det seneste halvanden årti har I undergået en række subtile forandringer, som vi generelt kalder Opstigningssymptomer. Disse forandringer bevirket af Himlen er en af de mange måder, hvorpå jeres krop, sind og Ånd bliver gjort klar til en stor bevidsthedsmæssig forandring. Disse forandringer skal om kort tid nå et punkt, hvor dybere forklaringer er i orden. Vores række af vigtige lektioner er derefter nødvendig. Dannelsen af ny forvaltning vil imødekomme dette. Vi forventer, at når I er udstyret med sandhederne bag jeres tidligere historie, kan I være bedre forberedte til at acceptere, hvorfor det er tid for enorme forandringer af denne virkelighed. I skal pludselig lære om Agartha og hvorfor I først kom hertil for omkring 900.000 år siden. Glemte erindringer vil blive gendannet og blive forklaret.

Kære Hjerter, vi ved, at denne visdom kun er begyndelsen til at lære om jer selv som et folk og som Gaias menneskelige vogtere. Denne proces må drøftes med jeres mentorer, da I har brug for viden om, hvordan dette fandt sted i første omgang. Hvad der venter, er en prægtig periode, der kan hjælpe jer med at vise jer jeres sande forhold til Gaia og hendes bemærkelsesværdige økosystemer. Jeres positive hensigter og dybe støtte til denne guddommelige proces gør alt dette muligt. I har på forunderlig vis ændret den måde, hvorpå I reagerer på den mørke klikes manipulationer. Disse ændringer har gjort det muligt for os at tage mange nødvendige skridt fremad. Vi takker alle for det, I opnår. Denne vækst er endnu et tegn på, hvorfor Himlen besluttede, at en guddommelig proces nu var mulig. Dette bringer os frem til nutiden. Det er sandelig en tid til, at velsignede begivenheder kan ske!

Det er en tid, hvor menneskeheden igen forbinder sig med det Guddommelige for at genetablere sit hellige og prægtige formål. Når I igen bliver fuldt bevidste, kan I tage alt dette ind, i én forunderlig guddommelig bevægelse. I skal derefter se, hvorfor Himlen omhyggeligt trak os frem og skabte en særlig kerne af Væsener for at Elske og hjælpe jer. Med denne nye bevidsthed skal vores mission på guddommelig vis omorganiseres. Vi skal være overvågere af missioner dekreteret af Himlen. Denne proces er noget, som I skal blive intenst bevidst om. Denne proces skal ske, når vores nye galaktiske samfund dannes og leves. Hvordan alt dette vil fungere, er noget, som vi skal dele med jer, sammen med jeres mentorer. Disse kommende tider skal bringe os stor glæde. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål. Det betyder, at vi fuldt ud kan tilpasse en række nye formål for at reformere ikke kun jer, men Himlens og Gaias helhed! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter. Vi står på tærsklen til en forandring, som vil påvirke ikke kun disse rapporter, men også hvordan I forholder jer til en række nye udviklinger. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |