Home > > Sheldan Nidle - 16. januar 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 16. januar 2018

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Vi kommer tilbage. De aktuelle begivenheder er opmuntrende og fortsætter med at varsle den mørke klikes nederlag. Den vigtige pointe er at forstå, hvad dette nederlag virkelig ville betyde. Mørket vakler, mens det kollapser i kølvandet på dets uundgåelige nederlag. Derfor er vi ekstatiske og indser, at dette kun er begyndelsen på mange givende begivenheder, der skal komme. Vi erkender, hvad denne proces virkelig betyder for alle jer, der arbejder i Lyset. Vi forventer, efter at have indledt vores næste træk, at præsentere jer for jeres længe søgte sejr i velstandens og frihedens navn. Vi har nu udtænkt en særlig strategi for at se, at dette faktisk udføres. Mørket kan ikke længere stole på magt som dets hovedfundament. Indtil nu forstår mørket endnu ikke fuldt ud vores hensigt. Vi er fast besluttede på at opnå den sejr, som deres nederlag indebærer. Det er ikke nemt at lave en virkelighed om, der er over 13.000 år gammel. Vi beder om, at Lysarbejdere fortsætter med at udvise den tålmodighed, I har vist til nu. En vigtig begivenhed forventes at ske i de kommende uger, så vær forberedte. Mørket indser, hvor tæt det virkelig er på deres fald.

Mørket fortsætter med at anvende enhver list, det kan for at forsinke det uundgåelige. De længe forsinkede velstandspakker bliver gjort klar til frigivelse. Den Galaktiske Føderations og vores jordiske allieredes manøvrer har gjort det muligt for os at overvinde visse forhindringer. Når alt er på plads, så vær forberedte på den pludselige indførelse af RV, GCR, NESARA/GESARA, sammen med resten af jeres lovede velstand. En række uoverensstemmelser i banksystemet er for øjeblikket til vores fordel. Vi bruger deres eget system til at overliste dem. Disse "bankregler" skal gøre det muligt for det længe lovede Lysarbejde virkelig at ske. Vi forudser klart en strøm af befriende aktiviteter, når denne uoverensstemmelse er løst. Den hemmelige krig inden for banksystemet bliver bragt i orden. Denne ændring skal resultere i enden på USA, Inc. og indførelse af den retfærdige og ubestridelige Republik i USA. Vi forventer, at alt dette udfolder sig i de kommende uger. Vær forberedte på at være vidne til disse i sandhed ekstraordinære begivenheder.

Disse udsigter skal forandre hele jeres verdens virkelighed. Vi afventer ivrigt udfoldelsen af vores planer og nogle hjertegribende bekendtgørelser. Disse afsløringer vil sandelig forandre alt. De vil gøre det muligt for NESARA at blive realiseret i hele verden (GESARA). Tiden for jeres befrielse er nært forestående. Når alt er på plads, forventer vi en række TV-udsendelser for at præcisere dens betydning for hver mand, kvinde og barn. Inden for en måned efter Bekendtgørelserne begynder en blid afsløring. Vi beder om hjælp til at oplyse dem, der vil være i frygt, når de hører om vores eksistens. Afsløring vil forandre alt - fra religion til videnskab, historien og teknologier.

Vi lever i en tid, hvor den nukleare trussel kan blive deaktiveret, og hvor opnåelse af den nye bevidsthed udforskes i dens fulde potentiale. Vær ikke bange for nukleare trusler, for Himlen gjorde dem ubrugelige for årtier siden. Vi er glade for at se, at I og jeres verden bliver befriet og igen bydes velkommen i det Galaktiske Samfund.

Vær hilset! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer velvidende, at jeres verden nu befinder sig midt i overgangstiden. Det kaos, I er vidne til, er simpelthen afslutningen på mørkets stærke greb i jer. Lad os udforske en vision om, hvad der er i vente for jer i jeres nye virkelighed. Vi er her for at understøtte denne overgang og for at vise jer, hvad det betyder, og hvordan I skal finde vej gennem forandringerne. Jeres virkelighed undergår nu et kolossalt stort skifte, der af mange går ubemærket hen. Føl, hvordan disse forandringer påvirker jer dagligt. Brug jeres skelneevne, for de udfolder sig hurtigt og fortsætter med at gøre det. Energier er i arbejde, som kan ændre jeres opfattelser af denne virkelighed. Ånden føler jeres ekspanderende, kærlige natur og ser med glæde disse blide forandringer transformere enhver del af jer.

Skabelse arbejder på mange niveauer. Den er subtil og forandrer blidt den virkelighed, som er Jer. Det er på disse yderst små planer, at ånden er mest effektiv. Ved brug af åndens værktøjer forandrer vi jeres nuværende virkelighed ved at gøre jer mere bevidste om verden og om dem, der søger at finde en bedre vej til uendeligheden. At arbejde mellem disse lag skaber åndens måde, hvilket gør det muligt for jer blidt at rykke ind i en ny bevidsthed. Denne nye form for bevidsthed understreger, hvor subtilt disse forandringer påvirker alt.

Ånden er designet til at skabe skønhed og undren over de enkle ting i livet. Husk, hvordan ånden arbejder for at skabe glæde og kærlighed, for det er i disse, at vi kan arbejde mest effektivt. Vi er her for at hjælpe jer på jeres rejse hjem. Bed os om hjælp: Vi venter kærligt på jeres bønner. Dette er en holdindsats. Når vi arbejder sammen, er vi Sejrrige!

Idag talte vi om de begivenheder, der snart skal transformere jeres verden. Velsign os alle, og lad disse guddommeligt foreskrevne begivenheder manifestere sig. En tid med undere er forestående! Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelige Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |