Home > > Sheldan Nidle - 30. januar 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 30. januar 2018

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vær Æret. Der sker meget. Det nye år begynder med mange forsøg fra klikens side på at bremse jeres lovede velstand ved at opdigte en krig. I dag vil vi diskutere arten af vores plan om at besejre den mørke klike. Vores strategier, der indeholder mange lag, har høstet mange succeser og forvirret kliken. De er desperate, og hvert træk, de gør, strammer kun yderligere løkken om deres hals. Vores plan har tvunget kliken til at opgive mange af de stillinger, den holdt ved slutningen af sidste år. Det har også forårsaget, at den har mistet mange af deres medlemmer ved endnu ikke-bekendtgjorte arrestationer. Denne plan gør, at vi er meget tæt på succes mht. global velstand. Den blev udtænkt af os, sammen med mange af de opstegne mestre, herunder St. Germain, og vores jordiske allierede. Vores mål er at indføre den nye republik i USA og GESARA på verdensplan på en sikker og effektiv måde.

Som nævnt i tidligere meddelelser er atomkrig ikke en mulighed. For mange år siden anså Himlen det for nødvendigt, at vi skulle forpurre ethvert forsøg på nukleare angreb. I mellemtiden betød al denne aktivitet, at offentligheden fik kendskab til det amerikanske hemmelige rumprogram, hvilket forårsagede, at et af dets elementer 'blev skurke' og samarbejdede tæt med os. Disse alliancer forhindrer den mørke klike i yderligere at forsinke RV-GCR (Revaluering af valutaerne-Global valutaomstilling) og andre velstandsprogrammer. Denne Lysets sejr tjener til at understrege den mørke klikes og dens mange hemmelige elementers kommende død. Den fremhæver også, hvorfor I er meget tættere på det, som vi alle længe har ventet på.

Selv om den mørke klike fortsætter med at bruge gamle, ”gennemprøvede” metoder til at fastholde verden i kaos og frygt, viser deres infleksibilitet og arrogance deres svaghed. Vi i den Galaktiske Føderation bruger flydende gruppedynamik til at løse problemer, hvilket gør os i stand til at være fleksible over for det, der sker for hver ny dag. Ironisk nok skærper vores fleksibilitet og flydende dynamik faktisk mørkets ihærdighed.

Sandelig, vi balancerer nu på tærsklen til en stor sejr. Den mørke klikes sidste panikskabende forsøg får en ende. Den længe ventede sejr for jeres velstand er nær. Derfor gør vi os klar til at fordele de økonomiske midler, I har brug for at transformere jeres planet og etablere den nye Republik, gøre en ende på USA, Inc og vigtigst af alt implementere NESARA/GESARA. Vær tålmodige og vid dybt i jeres hjerter, at undere, der vil skabe global frihed, nærmer sig.

Vær hilset! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer nu for at tale om den fantastiske interaktion mellem Lysarbejdere og vores samlede samarbejdspartnere. En af de mere bemærkelsesværdige hændelser er at være vidne til øgede interaktioner mellem Lyset, jer og Lysets forskellige samarbejdspartnere. Vi ved, at Lysarbejdere er frustrerede over de konstante forsinkelser, de bliver udsat for, mens vi sætter fælder op for at fjerne jeres fjender i den mørke Klike. Denne strategi når et vigtigt crescendo, der skal føre til enden på mørkets magt.

Lysarbejdere opdager, at deres fælles kraft svækker mørkets greb i denne virkelighed. Vi hjælper jer med at opdage Lysets subtile måder. Disse blide energier overbeviser nu kollektiver af Lys om deres kraft. Ethvert forsøg på manipulation fra mørkets side bliver forpurret af tiltagende længsler hos Lysarbejdere. I lærer, hvordan mørket og Lyset integreres for at skabe et større Lys, hvilket er visdom.

Vores fælles Lys Kræfter rykker os alle væk fra mørkets ondsindede veje og mod Lysets godsindede avenuer gennem guddommelig Kærlighed. Mørkets dagsorden er at holde Jordens folk i en evig ring af frustrationer. Lysets plan er at etablere dens egen naturlige flow ved at hæve frekvenserne i og omkring Jorden og i alle hendes Væsener. En syntese, der har potentiale til at besejre mørket og dets skændige måder, vinder momentum. Nu er I i stand til at trænge gennem illusionens slør.

I dag fortsatte vi vores ugentlige meddelelser for at informere jer om, hvad der sker over hele kloden. Vores familier i Rummet og i den Indre Jord sørger for grundlaget til den store række af forandringer, der i øjeblikket er undervejs. Vi takker alle, som så nådigt hjælper os alle med denne mission for at transformere menneskeheden. Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |