Home > > Sheldan Nidle - 16. juni 2015

Sheldan Nidle - 16. juni 2015

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! (Sirisk for Højt Elskede Sjæle) Rundt omkring i verden finder en transformation af hidtil uset omfang sted. Anunnakis håndlangere fjernes fra magten i både verdens regeringer og dens finansielle system. Denne fantastiske proces indledes med en række massearrestationer og de pludselige tilbagetrædelser af nøglefigurer inden for det globale banksystem. Det sker for at afhjælpe en proces, der over de sidste to årtier har efterladt denne verdens finansielle system i kaos. De personer, der har tjent uhyrligt på en lang række af ulovligheder, vil om kort tid komme til at betale klækkeligt for deres forsøg på permanent at holde jeres verden i et enormt magtgreb, der for alvor begyndte med den pludselige afrejse af deres tidligere overherrer, Anunnakierne. Disse tidligere mørke herrer havde besluttet at slutte sig til Lyset i massevis og være en positiv del af den nye alliance skabt af erklæringerne fra Anchara kontinuummet for at skabe en ny galaktisk fred. Dette gjorde det muligt for Lyset omsider at danne en koalition og realisere Ærkeenglen Michaels gamle profetier.

Denne himmelske alliance får her på Gaia hjælp fra vores store flådes styrker, som er bemandet med en gruppe af Væsener, der er dedikeret til at gøre det muligt at danne et rige, der kan gøre menneskeheden på overfladen fri. Denne gruppe oplevede til at begynde med et stort tilbageslag, da den amerikanske klike pludselig slog til i jeres gregorianske år 2001. DEW eksplosioner og en altfortærende brand ødelagde de to tårne ??på nedre Manhattan. Denne skamløse begivenhed forårsagede midlertidigt et tilbageslag for dem, som var klar til formelt at bekendtgøre NESARA. Denne lovgivning skulle gøre det muligt for en ny regeringsførelse at jage mørket fra magten. Ikke desto mindre mislykkedes krigene og en mørk sammensværgelse om at overtage klodens monetære system i sidste ende og Lysets koalition begyndte at samles og arrangere en måde at gøre en ende på de beføjelser, som den amerikanske klike så ulovligt havde lagt deres hånd på. Vi står nu på nippet til en "stille revolutions" succes, der gør en yderst tiltrængt valutaomstilling mulig. Disse nye finansielle systemer vil jage den mørke klike ud og hurtigt gøre en ende på gældsslaveriet på denne klode og skabe en verdensomspændende velstand.

Dette sæt af juridiske procedurer har gjort, at Gaias samfund netop nu står over for ??et nyt verdensomspændende direktiv. Et flertal af mindre regeringer og det internationale retssystem isolerer hurtigt den faktiske amerikanske styring. Dette bringer dollarsedlens lange regeringstid til ophør og vil bevirke den amerikanske centralbanks kollaps og USAs tilbagevenden til en ikke-imperialistisk udenrigspolitik. Disse nye omstændigheder vil bane vejen for global fred og harmoni. Dette vil blive skabt af den globale strøm af penge til utallige humanitære projekter. Disse projekter vil gøre det muligt for denne verden også at introducere talrige innovationer, som med held vil give jer instrumenterne til at løse det verdensomspændende behov for vand, el, infrastruktur og nyt alternativt medicinsk udstyr. Disse projekter vil også give jer midler til at udrydde fattigdom og bibringe dette rige nådesfyldt velstand. Det er denne globale harmoni, der vil være baggrunden for vores formelle ankomst. Da vil I mødes med jeres mange mentorer.

Vores ankomst vil falde sammen med de mange budskaber, der skal leveres til jer af jeres Opstegne Mestre. Derudover vil I lære af de mange Agarthanere som nu bor iblandt jer. De vil lade jer vide, hvem de er og vil give jer en række meddelelser, der skal fortælle jer om den Indre Jords vidundere. Efter disse utrolige skelsættende begivenheder vil I have en langt bedre forståelse af jeres sande oprindelse og historie, som i virkeligheden går tilbage til bosættelsen af Lemurien for mere end 900.000 år siden. Disse kendsgerninger vil være en forløber for ting, I vil lære af jeres mentorer. Vi ønsker, at I finder ud af mere om, hvad atlantiderne gjorde og hvordan der vil blive rettet på det af Agarthanerne og af os. I har derfor meget at lære og fordøje. I vil også bevæge jer væk fra penge og hen imod et samfund baseret på overflod og jeres indre sæt af ansvarsområder. Disse anskuelser vil føre jer tilbage til fuld bevidsthed og en komplet genforening med jeres åndelige og rum familier. Det vil også føre jer tilbage på vejen mod at realisere jeres virkelig prægtige skæbne!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! På nuværende tidspunkt gennemgår verden en velsignet transformation! De, der længe har spredt deres unikke form for mørke, kommer til enden af tovet. For længe siden dekreterede Himlen, at denne udvidede Sjælsnat ville komme til en ende, når I begyndte at gå ind i det gregorianske 21. århundredes indflydelser. På dette tidspunkt, som lovet, har Himlens kræfter indledt strategier, som om meget kort tid vil skabe en ny verden fyldt med fred og velstand. Vi Opstegne Mestre kan nu begynde at se forskellige tegn på himlen og i vandet. Disse hellige tegn viser vejen til denne nye verden. Vi takker allernådigst Himlen for redning, som fuldt ud vil genoprette forbindelsen til jer og som Himlen gav til os for at våge over og omhyggeligt guide jer på jeres vej mod fuld bevidsthed. Vores næste række af pålagte opgaver omfatter at give jer et stort antal globale lektioner. Disse lektioner vil være en del af, hvad der vil gøre jer bevidste om, hvem I virkelig er.

Når I vokser i bevidsthed, bliver I let meget mere bevidste om jeres forhold til det åndelige. Denne forbindelse er en, der giver jer næring, som den giver os. Se på denne voksende lyksalighed som et tegn på, at den store lidelse, I har måttet udholde, bliver forvandlet. Disse fysiske og til tider livstruende virkeligheder er noget, vi nu kan begynde at lindre. Således kan vi Opstegne Mestre bruge vores evner til at bringe jer barmhjertige energier til at transformere dette dybe, mørke rige. Himlen giver os visse åndelige elementer nu for at sikre successen for dem, der har holdt med Lyset. Den mørke klikes dage er talte. En ny verden fødes. Dem, der ved, hvor man skal se, kan se, hvor dem, der søger en vej ud af dette mørke, vinder og dem, der længe har kørt dette rige, fejler. Se indad og virkelig føl det!

Det er sandelig interessante tider. Denne verden har udviklet sig således, at ekstreme niveauer af verdensomspændende undertrykkelse og slaveri langsomt forsvinder. Derfor kan vi se, hvordan vore velsignelser og hver og én af jeres gør deres virkning hurtigere og klarere. De, der har modsat sig disse ændringer, kan omsider se, hvordan deres beføjelser hurtigt falmer. Tiden nærmer sig, hvor jeres åndelige kræfter vil være i stand til at manifestere og åbent bruge vores energier til at hjælpe vores allierede med at lykkes med deres bestræbelser. Himlen øger endda tilsynekomsten af Engle på Jordplanet. Vi har fået flere rapporter om disse Engle, der hjælper til i vores bedrifter. Stigningen af ??Ånd er endnu et tegn på, hvordan lyset transformerer dette rige til det bedre. Tiderne for Lysets længe profeterede triumf på Jordplanet er nært forestående.

I dag har vi fortsat vores ugentlige budskab. Vær klar og i stand til at informere jeres naboer om de store begivenheder, når de finder sted. Vores budskaber giver indsigt i, hvad der sker omkring jer. Brug disse til at informere andre og vid, at tiden for velstand er meget, meget nær! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |