Home > > Sheldan Nidle - 17. april 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 17. april 2018

Selamat Balik. (Hjertelig Velkommen). Lad os kaste et blik på, hvad der sker rundt omkring i jeres verden. Mørkets ubøjelige arrogance, som ikke tillader dem at se jeres nye og voksende virkelighed i øjnene, gør det muligt for Lyset yderligere at trænge ind bag dem. Det gør det muligt for Lyset at slutte sig sammen i nye og bedre koalitioner, hvilket også tillader velstand at bryde ud af de uendelige forsinkelser forårsaget af mørket. Den Galaktiske Føderation intensiverer sin indtrængning gennem de tiltagende fejl i den mørke cabales (The Cabal) gamle strategier. Den Galaktiske Føderation har omgrupperet en række forsvarsflåder og placeret dem tættere på Jorden. Disse styrker har konstant besejret mørket, når som helst det valgte at holde fast i dets position med magt og kamp. Situationen når nu det kritiske punkt, hvor mørket ikke længere kan vælge at yde modstand. Det forsøger desperat at finde nogle kneb, der vil fungere effektivt mod Lyset. Cabalen mister skibe og personel, et dilemma, hvor deres fornemmelse af magt har haft sine omkostninger.

Således forsøger mørket at afsløre en ny strategi for dets kampe for at give dem mulighed for at bevare kontrollen. Det skaber ligeledes alvorlige tab i mørkets defensive og offensive styrker. De indser, at de ikke længere kan fastholde deres kontrol og blive ved med at forsinke jeres udvikling. Lyset går i gang med en rensningsoperation for at rydde vejen for den uundgåelige sejr. Det forekommer os, at den længe ventede uddeling af den lovede velstand kommer tættere på at blive realiseret for hvert minut hver eneste dag. Lysets styrker indfletter en ny tilgang, der viser sig at være ret succesfuld. Den strategi vil til sidst bringe mange nye udviklinger ... valutarevalueringen, guldbaserede penge, GCR (Global Currency Reset), afsløring, frigivelse af teknologier, første kontakt, etc.

Vi befinder os i overgangsfasen mellem mørke og Lys. Denne forøgelse af Lys nedsætter også tempoet af forandringer, der manifesterer sig på Gaia. Mørket bruger bl.a. jordskælv, vejrkrige (weather wars), chemtrails, brande for at ødelægge planeten og hendes folk. Nylige forandringer gør det muligt for Lyset at lindre disse uhyrlige begivenheder på Jorden, som cabalen sætter alt ind på at fortsætte med. Når NESARA/GESARA formelt er på plads, vil alle mørkets svindelnumre blive stoppet i opløbet. Når det sker, vil Lysarbejdere blive anmodet om at træde til og genopbygge en verden baseret på samarbejde, harmoni og fred. Mere foregår bag kulisserne, end der nogensinde kunne rapporteres om i jeres mange nyhedskanaler.

Et andet aktuelt emne er Syriens og Nordkoreas vej mod fred. Selvom den gammelkendte krigsretorik ikke virker, som den engang gjorde, fortsætter cabalen med at bruge krig som et frygtskabende redskab til fortsat at skabe panik blandt masserne. Bag kulisserne når fredsforhandlingerne det punkt, hvor aftaler nås. Med dem bliver grundene til at bekendtgøre indvilligelsen i NESARA/GESARA langt mere tydelig for dem, der forstår, hvad der rent faktisk foregår. Når I laver research om de aktuelle begivenheder på jeres planet, opfordrer vi jer til at bruge jeres skelneevne. Den nye fredelige og harmoniske verden begynder at manifestere sig der, hvor de tidligere trusler om hastigt udbrydende krige syntes uundgåelige. Nu kan meget af det undgås. Fasthold visioner om fred i jeres daglige meditationer.

Velsignelser, vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer i begyndelsen af en ny æra i jeres historie. Mørket og dets lidelser begynder endelig at forsvinde fra virkeligheden. Til gengæld begynder Lyset at afsløre, hvor stærkt det er blevet. Alle forstår, at en hel række nye relationer skabes. De mørke kæmper vildt for at finde en måde at stoppe Lyset på. I dette nye rige er vi vidne til fredsforhandlinger, der indtil videre blev betragtet som dumhed. Den nye koalition af Lys forårsager undergangen for dem, der i mørkets navn tidligere forhindrede eller forsinkede jeres vækst i bevidsthed. Således har vi samlet massive koalitioner af tidligere utænkelige allierede, som organiserer en uforfærdet og vedholdende styrke, som ikke kan ignoreres og ikke vil blive ignoreret.

Nu bebuder Lysets nye landskab en ny, sejrrig og fremgangsrig dag for alle. Nu er det muligt at begynde at se, hvordan de nye fremgange kommer til at ske. Det er dette fremskridt, der er kernen i alt det, der udfolder sig. Efterhånden som Lyset vinder i styrke, ser mørket, at dets gamle måder hurtigt forsvinder. Del og hersk virker ikke længere. Den sandhed bringer os glæde og Sejr for den Guddommelige Plan. Som listen over anklageskrifter vokser, opdager de mørke, at de ikke længere kan overleve menneskehedens voksende bevidsthed. Det bliver udslettelse for dem, der engang herskede med sådan en utrolig arrogance. Deres uhellige herredømmes dage er talte. Halleluja!

Vi nærmer os en ny æra, hvor det, der er tilbage af mørket, er bestemt til hurtigt at forsvinde. Vi Mestre er opmuntret af det, der nu manifesterer sig rundt omkring i jeres verden. Efterhånden som mørkets måder får mindre indflydelse, bliver det klart, hvem der vil sejre. Det er Lyset, og det, vi står for: frihed, velstand, fred og ny forvaltning. Formelle bekendtgørelser venter i fløjene på at blive proklameret. Hæng på, og se, i hvilken retning vinden blæser ... et nyt galaktisk samfund. De gamle måder om deling, adskillelse og krig fungerer ikke længere. I deres sted er udvidelsen af vores nye Enheds bevidsthed. Efter en langsom start tager det kollektivt til i fart og styrke. Hurra for starten på en helt ny dag! Ikke desto mindre har I oplevet alt for mange forsinkelser og frustrationer. Tiden nærmer sig, hvor denne nye måde formelt udfolder sig. Vid, at den kommende nye tidsalder med velstand og denne tid for global fred vil blive oplevet af alle.

I dag talte vi om nogle af de elementer, der fører til begivenheder, der vil forandre jeres verden til det bedre. Det er vigtigt, at I er positive. Vi opfordrer jer til at slippe jeres vedvarende følelse af, at enten ændrer intet sig eller at den kommende sociale, økonomiske eller monetære forandring på en eller anden måde umuligt kan finde sted. Overvind denne mistro og vid, at jeres rige befinder sig midt i transformationen! Vid, I Kære, at den ubegrænsede forsyning og uendelig velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |