Home > > Sheldan Nidle - 1. maj 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 1. maj 2018

Selamat Balik. (Hjerteligt Velkommen). Et nyt finansielt system er klar til at blive bekendtgjort. Det udnytter en kvantecomputer, der vil gøre en ende på alle cabalens (The Cabal) bestræbelser på at stjæle eller omdirigere jeres lovede velstand. Dette nye finansielle system kasserer den gamle globalistiske dagsorden, da det bebuder en frisk, ny multilateral alliance og en række af nye kilder. De kilder, som vi refererer til, er de banker, der er orienteret mod ”den lille mand”, og som arbejder sammen i nogle af jeres fattigste lande. Alle valutaer vil være baseret på ægte værdier. Belav jer på præsentationen af nye økonomiske og politiske alliancer – alliancer, som engang syntes umulige. Lyset vil være Sejrrigt.

Vores forbindelser er dedikeret til at nå en vellykket afslutning på denne meget komplicerede situation. Vi forventer, at en række unikke procedurer får tilladelse til at gå i gang. Jeres verden ændrer sig hurtigt, og det er vigtigt, at flowet af de økonomiske midler hurtigt manifesterer sig. Mange er klar til at sætte en rungende stopper for den gamle 'del og hersk' dagsorden og begynde en stabil march mod en ny global løsning. Vi ser, at jeres voksende bevidsthed bruges på innovative og vidunderlige måder. Gamle overbevisninger kasseres og en ny virkelighed begynder at manifestere sig. Det er i denne bevidsthedsudveksling, at vi finder håb for jeres unikke og konstant udvidende virkeligheder.

Mørkets magt fortsætter med at svinde ind, efterhånden som verden afstår fra krig og hastigt arbejder sig frem mod en ny global fred. Nylige forsøg fra mørkets side på at skabe en krig er mislykkedes. Tidevandet vender utvivlsomt til fordel for Lyset. En global plan for fred begynder at få fodfæste. Mange flere overraskelser vedrørende fred står klar i fløjene, idet den ene traktat efter den anden nærmer sig enighed. Alt dette foregår i en tilstand af guddommelig nåde og med et sandt mål af guddommelig barmhjertighed. Vi takker oprigtigt alle, der implementerer deres hellige visioner for at fremme dets aktualisering.

I nylige budskaber nævnte vi, at jeres halschakra forbinder sig med både det nye drømmechakra i jeres hoved og jeres nye øvre hjerte, eller thymus, chakra. Thymus skal tage sig af jeres udvidede immunsystem og arbejde med det nye diafragma (mellemgulv) chakra for at fjerne de ødelæggende virkninger af frygt i jeres krop. Denne proces har forårsaget et vist ubehag. Husk, at det er et forbigående ubehag. I sidste ende skal det begrænse den smerte, som forandringer i jeres hoveder kan skabe. Alle de smerter, I oplever nu, vil give enormt udbytte senere. Husk en vigtig regel - Himlen har bemyndiget en fuldstændig forandring af den måde, jeres fysiske selv fungerer på. Når denne række af justeringer har nået det foreskrevne niveau, skulle I være klar til at betræde jeres Krystal Lys Kammer. Halleluja!

Vær hilset! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer i dag for at fortsætte vores samtale om nådens kraft, der fortsætter med at vokse. De nye energier, der strømmer gennem Gaias nye æteriske net (grids), giver hver enkelt af jer styrke til at bruge Himlens Lov om guddommelig nåde til at forbedre jeres liv, og jeres forbindelser med hinanden. Det er et tegn på styrken i jeres nyligt udviklede kollektive. Denne nye tidsalders manér forklarer den opståede adfærd om lighed og ikke-fordømmelse, der vil blive normen i jeres nye, konstant voksende virkelighed. De gamle begrænsninger i separatisme erstattes af grupper, der samles for at udtrykke denne nye bredere betydning af nåde. Denne voksende egalitarisme fortæller os, hvor vidt udbredte disse nye og venligere måder kan være. Det er altid vigtigt at arbejde sammen med hinanden inden for den guddommelige nådes sanktioner, idet formålet er at bringe jeres ønsker i overensstemmelse med det Guddommeliges flow.

Efterhånden som jeres hjerter åbner sig, vil I komme til at opdage, hvor nødvendig den guddommelige nåde er for jeres daglige interaktioner med hinanden. Lysarbejdere vil blive opfordret til at berolige masserne, efterhånden som flere Sandheder afsløres. Folk vil blive rystet i deres grundvold. Deres verden vil blive vendt på hovedet. Det er bydende nødvendigt, at I lærer nye og flere ikke-traditionelle måder at udbrede nåde på til jeres venner, familie og bekendte. I vil lære at ære og anerkende enhver person, som I interagerer med ved at hilse dem med ægte accept af, hvem de er. Gennem tiderne har I glemt, hvordan underne ved hjertets gensidige hilsner kan påvirke spirende forhold.

Bevidstheden vokser med stormskridt. Nye bevidste grupperinger danner unikke og usædvanlige koalitioner. I denne nye æra bliver Nåde et sted, hvor I accepterer og tillader hinanden - på en helt ny udvidende måde - at være den, I i sandhed er. Således kan nåde forstås som et magisk møde mellem sjæle. Hver gang vi nærmer os en anden, åbner vi Ånden inde i vores inderste hjerte og tillader det at væve sig nådigt sammen med den andens. Når I befinder jer i denne udvidede nådes flow, mærker I en følelse af glæde og opfyldelse, og det er et tegn på, at I er sikker på at lykkes.

I dag har vi fortsat med at forklare, hvad der sker rundt omkring på denne klode. Alle disse begivenheder er blevet muliggjort af jeres positive visioner. Tiden for sådanne glædelige forandringer er nu! Vid, I Kære, at den ubegrænsede forsyning og uendelige velstand i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |