Home > > Sheldan Nidle - 18. oktober 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 18. oktober 2016

5 Imix, 4 Tzec, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Lysets Sejr vokser. Overalt i jeres verden fortsætter indførelsen af det nye finansielle system og endeløse bølger af velstand. Sammen med disse vidunderlige forandringer er udsigten til en fred, der næsten ikke skete. I dets sidste øjeblikke forsøgte mørket at anstifte en global krig, men var ude af stand til det. Heldigvis forhindrede vores samarbejdspartnere og deres jordiske kolleger dette i at ske. Denne verden på Jordens overflade er også hurtigt rykket nærmere den første kontakt. I er på vej ind i en æra, hvor nødvendigheden for penge hurtigt forsvinder. Denne proces skal blive hjulpet af, både jeres og vores, teknologier, som skal indføre den universelle processor. Denne vidunderlige enhed skal gøre behovet for landbrug, produktion og brug af Gaias naturressourcer unødvendig. Derfor skal jeres globale samfund være fri af behovet for at bruge så stor en del af deres befolkninger til disse vanskelige og farlige opgaver. Gaia kan forvente at se meget af hendes land vende tilbage til dets oprindelige miljøer. Denne proces vil give mulighed for udvidelse af græsarealer, sumpede områder og skove. Derfor skal mere og mere af jeres omgivelser omlægges for at øge antallet af naturlige vokse- og levesteder.

Disse forandringer skal forbedre kvaliteten af jeres luft, så havene igen kan opretholde en myldrende fiskebestand. Vandet i søer og floder vil også blive renere. I skal lære at bruge jeres personlige processorer til at lave måltider og få nye møbler efter jeres ønsker. Denne brede vifte af forandringer gør det muligt for jeres opstegne Mestre at lære jer om jeres fortid og berede jer til vores ankomst. Vores mentorer har til hensigt at bruge denne nye viden til at udvide den måde, hvorpå I ser jer selv, både individuelt og kollektivt. Jeres globale samfund er nødt til fuldt ud at evaluere den måde, de fungerer på. Jeres store mangfoldighed er en mulighed for at justere, hvordan menneskeheden bedst kan tage sig af sig selv. I skal derefter være i overgang til en verden, der kan forstå, hvad disse forandringer kan udrette. Dette vil gøre det muligt for jer at se Gaia som et delt rige og giver jer mulighed for at introducere Agarthanerne til dette ydre rige. Alene det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det betyder, at det nonsens, som blev indledt af atlanteanerne og bibeholdt af Anunnakierne, omsider kan blive stedt til hvile.

Alt dette er en del af en proces, der begyndte for menneskeheden i midten af 1960'erne. Pludselig begyndte de unge at forstå, hvad Himlens dekreter handlede om. En følelse af en ny bevidstheds fødsel blev klart for mange af dem. I Amerika blev denne opvågnen kendt som "Summer of Love" (Kærlighedssommeren). Denne opvågnen blev kortsluttet af den pludselige indførelse af psykedeliske stoffer fra mange guruer i denne bevægelse. Disse universitets-orienterede guruer vildledte med held bevidstheds bevægelsen og bevirkede starten på den skrækkelige æra med stofmisbrug. Deres handlinger satte hurtigt bevidsthedsprocessen tilbage. Det var kun Ancharanernes mørke handlinger (jeres Sol blev næsten til en supernova f.eks.), der tillod os at gribe ind og hjælpe denne vækst i bevidsthed langsomt tilbage på rette spor. Det var vores indgriben, der hjalp til at afværge den næste del af mørkets masterplan, de falske invasioner fra rummet. Dette skulle være midlet, hvormed en længere række af massive militære aktioner ville fuldføre den permanente slavebinding af menneskeheden på Jordens overflade.

Det pludselige stormløb med disse falsk-flag handlinger foranledigede Himlen til at bede os om at begynde en masseintervention mod mørkets hensigter. I 1990 sendte vi en stor S & E flåde (Science and Exploration – Videnskab og Udforskning) til at overvåge bevidsthedsskiftene, der netop var indledt af Himlen. Som I måske husker, omfattede de næste to og et halvt årtier begivenheder, som vi har beskrevet i talrige tidligere rapporter. En kort læringstid fulgte derefter. Vi organiserede så endelig en del af et Lysteam, der med stor dedikation over for dets guddommelige tjeneste var i stand til at gøre en ende på mørkets store plan med at gøre jer til permanente slaver. Denne proces førte til mørkets sidste fortvivlede planer, det amerikanske valg i 2016 og det næsten vellykkede forsøg i 2016 på at anstifte en frygt for atomkrig. Dette blev naturligvis begrænset af deklarationer om NESARA Republikken. Denne nye instans kan lægge en dæmper på valget og afværge enhver potentiel atomkrig. I står nu på tærsklen til afsløring, til en tid med stor fred og begyndelsen på en umådelig velstand! Den gamle virkelighed svinder og en ny indtager solidt sin plads! Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Jeres verdens virkelighed forandrer sig. Vores første opgave her er at velsigne alle, der gør fødslen af en tidsalder med frihed, fred og fremgang mulig. De, der så længe kontrollerede dette rige på Jordens overflade, bliver nu isoleret fra jer. Jeres Sjæls lange mørke nat er næsten ovre! Forude ligger en tid, hvor I kan opfylde jeres drømme og hvor en lang liste med ”forbudte” teknologier skal se dagens strålende Lys. Alt dette bliver udført i en tilstand af guddommelig nåde og med et sandt mål af guddommelig barmhjertighed. Vi takker oprigtigt alle, der implementerer deres hellige visioner for at hjælpe med at gøre dette muligt. Vær velsignede og vid i jeres hjerters hjerte, at en storslået virkelighed af glæde og fest snart skal blive jeres! I skal snart møde os og lære meget om jeres oprindelse og om en længe glemt historie. Tag jer tid til, i denne tid, at takke Himlen og hendes store hjælpere i denne verden og andre. I nærmer jer nu en tid med frihed. Lad denne endeløse velstand nu begynde!

Vi gør os klar til at møde dem, som vi, jeres Opstegne Mestre, har kendt i årtusinder. Disse er jeres tidligere lemuriske brødre fra det Indre Jord land, Agartha. Over for os har de tilbudt menneskeheden et tilflugtssted fra de mørke og sørget for et sted, hvorfra hellig nåde og barmhjertighed kunne anvendes. Vi er også taknemmelige over, at vi alle skal få et hjem, hvor gamle ritualer, der har givet vores hjerter sand glæde og Kærlighed, er i live. Her forberedte vi vores missioner om at hjælpe jer og her fandt vi dem, der, når det var nødvendigt, kom til for at hjælpe os. Vi velsigner denne kommende nye æra for menneskeheden og ved, at alle snart skal være forenet ved denne ydre verdens tilbagevenden til fuld bevidsthed. Så, som galaktiske mennesker, skal I se foreningen af den Indre og den Ydre Jord. Til den tid skal Himlen give os alle vores nye, guddommelige ”marchordrer”.

Betragt i glæde, hvad I opnåede i Himlens gode navn. I stod fast i jeres visioner og gav al den energi, der krævedes for at forandre dette rige i en positiv retning. Jeres gode gerninger bliver belønnet. I bliver befriet for jeres oldgamle gældsslaveri og kan sole jer i frihedens evige Lys. I skal få de nødvendige midler til at blive sunde og raske igen. I skal også få mulighed for at starte jeres foryngelsesproces. Og I skal få midlerne til at trives og denne ekstraordinære ressource til at nå jeres drømme. For alt dette velsigner vi jer og ønsker kun det bedste for jer. For længe siden blev vi skabt af Himlen for at lindre de dystre og uhyggelige slag, som I dagligt fik af mørkets håndlangere. Nu skifter denne mission over til en ny. Vi skal overvåge jeres proces med igen at vende tilbage til at være Galaktiske Mennesker. Denne tid skal sandelig fyldes med glæde og en måde, hvorpå vi nemt kan kommunikere med hver enkelt af jer! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores nådige opgave. Vi har lavet disse rapporter for at give jer en bedre forståelse af de måder, hvorpå denne verden transformeres. Efter at have taget et kig ind i vores nye rige, så nyd det, der bryder frem overalt omkring jer! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |