Home > > Sheldan Nidle - 11. oktober 2016

Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 11. oktober 2016

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Hvad der forventes, tager ofte længere tid end først antaget. Det døende amerikanske regime mister magt og rasler med sablen på en yderst uforfærdet måde. Dette nonsens synes skræmmende for de uindviede. I virkeligheden er det ikke andet end en metode udtænkt for at gøre Rusland til syndebuk. Det amerikanske militær er engageret i forbryderiske operationer i Syrien og Irak. Fordi disse ting gav grimt bagslag for USA, måtte de, som en gammel tryllekunstner, bruge behændige tricks og fører en kampagne med det sigte at isolere Rusland og tvinge sig vej ind i den ulykkelige situation i Syrien. Det er endnu mere udfordrende for dette smuldrende illegale regime. Det har i virkeligheden mistet sin legitimitet hos de fleste af verdens nationer. Det mister dets positioner inden for FN og IMF. Det, der mangler, når det hele har spillet sig ud, er, at NESARA Republikken formelt erklæres! Vi har udarbejdet en tidsplan, der skal udføres hurtigt og behændigt. Der skal være en tid med stor stilhed og en rolig vilje til at lykkes. Så skal dets mandat fremstå som en pludselig storm og dette gamle forrykte regimes vanvid vil ophøre. Med ét slag vil en forunderlig tid manifestere sig og blive hilst af hele menneskeheden.

Vi har betragtet den amerikanske de facto regering, lige siden de nuværende runder af udbetalinger begyndte i begyndelsen af sidste måned. Graden af ængstelse stiger, hver gang disse udbetalingsrunder nærmer sig. Det samme gælder for dens stort set miskrediterede diplomati. Denne konstante sabelraslen viser sig igen og igen at være forgæves. I stedet tvinges den til at gøre ting, som i tidligere tider var let for den at opnå. Disse tiltagende falske metoder har i vid udstrækning bevirket, at de, der sidder inde med viden i Mellemøsten og Afghanistan, ignorerer alt det, USA forlanger. Denne proces efterlader USA, Inc. isoleret og ignoreret. De indenlandske skandaler, der hvirvler omkring dette regime, er endnu en faktor, der bevirker dets snarlige fald. Vi overvåger nøje disse skrækkelige begivenheder og kan tydeligt se vigtigheden af den nu ”flyvefærdige” republik for den nye virkelighed. Mange begivenheder begynder at manifestere sig og det sidste skub for at afsætte denne korrupte forvaltning er tæt på at blive afsløret!

Denne forandringsproces har vist sig at være vanskeligere at udføre, end vi havde forestillet os. Denne virkelighed var i Anunnakiernes magt i årtusinder. Anunnakierne afsluttede deres styre ved deklarationen af Anchara kontinuummet. Denne begivenhed skulle have været signalet til mørket om at forlade dette rige. I stedet blev det tiden, hvor håndlangerne troede, at deres styre skulle bringe dødsstødet til de dekreter, der var pålagt af Himlen, da Anunnakierne først kom til magten her for omkring 13 årtusinder siden. Denne trods, der har varet omkring to årtier, nærmer sig sin afslutning. Vores tid her har således været at lede og beskytte dem, der havde ressourcerne, men var ude af stand til at færdiggøre deres tildelte opgaver. Efter at have vundet deres tillid, igangsatte vi en operation, der har bragt os på tærsklen til kontakt. De nye regeringer har indvilliget i at bringe en årtier lang tilsløring, der har forsinket vores formelle bekendtgørelse, til ophør. Vi agter at bruge denne kommende tid til at præcisere vores mission til Gaia og forklare, hvorfor Himlen ønsker, at I vender tilbage til fuld bevidsthed. Disse meddelelser skal være de sande forløbere for vores kontakt med jer!

Før kontakt, skal I møde jeres agarthanske brødre og lære meget af dem! De er meget ivrige efter at møde jer. Det er i Agartha, at krystalbyerne for jeres forløsning ligger. Samtidig skal I modtage nogle få lektioner fra jeres Opstegne Mestre. Disse lektioner skal sætte scenen for det, jeres mentorer skal fortælle jer. Nyd i mellemtiden disse sidste tider i denne gamle, mørke virkelighed. Det har skabt en verden, som I alle er meget vant til. Om kort tid skal I gå ind i et rige fyldt med nye virkeligheder, så vel som øget velstand og en mulighed for at opfylde jeres inderligste drømme. Så skal I møde os og lære ting, der i første omgang kan synes mærkelige for jer. Anunnakierne brugte en stor del af deres tid til at spærre jer inde i et rige, der gjorde jer let at kontrollere. I virkeligheden er denne verden et sted, der blev skabt fejlagtigt. Det behøvede ikke nogensinde at være sket. Nyd denne tid og vid, faktisk, hvilken virkelig vidunderlig og fantastisk ny virkelighed der venter lige rundt om hjørnet! Hurra! Hurra!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! I er næsten frie! Gældsskyen skal fjernes for evigt! Ære være det! I er i færd med i sandhed at blive frie. Penge til at berige jeres liv bliver gjort klar til at flyde. Lyset har fuldstændig besejret mørkets håndlangere. Det, der sker, er et Himmelsk mirakel. Fortidens strenge virkelighed er ikke mere. Lad de vidunderlige klokker ringe. De seneste dages begivenhederne vidner om en vej, at I igen forbinder jer til dem, I virkelig er. Vi Mestre er fulde af glæde i vores tanker. For længe siden blev vi sendt på en mission for at bringe lindring og trøst til menneskeheden. Vi blev også fortalt om denne dag. Efter vores mening er det en tid, der tog for lang tid om at komme. Generationer af menneskehed er omkommet i smerte og lidelse. Hosianna for Himlens endeløse barmhjertighed og nåde! Jeres vidunderlige visioner manifesterer sig. Mørkets planer om at bringe ødelæggelse over jeres sidste gnister af Lys er væk! I skal transformeres til Lysets gyldne fuldt bevidste vejvisere! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Denne glæde er en del af en proces, der nu er i gang. I har grund til at feste. De mørke herrer, der styrede denne planet, havde anledning til at tage afsted, da det mørke Anchara kontinuum erklærede, at en stor union af Lys og mørke indledtes i midten af 1990'erne. Denne galaktiske fred afventede kun, at optagelsen af menneskeheden på Jordens overflade blev permanent. Dette tog yderligere to årtier at nå. Lysets styrkers endelige triumf måtte bruge skyld og overvældende magt for endelig at tvinge de mørke håndlangere kollektivt i knæ. Lad os prise disse ædle krigere for deres bedrifter. Disse velsignede Sjæle var klar til at gøre, hvad der var nødvendigt for at fuldføre deres mål. Denne nye virkelighed med dens frihed og velstand er en drøm, der bliver til virkelighed. I dette herlige mix, kan vi ikke udelade nogen af jer. Jeres kollektive vision og vidunderlige handlinger har medvirket til at gøre alt muligt.

Lysets store projekt begyndte i 1970'erne, da jeres Sol næsten blev ødelagt. Det var et tegn på, hvor desperat mørket var blevet. Denne handling viste alle, at en hellig indgriben var nødvendig og nært forestående. Det begyndte med Sirianernes guddommelige mission og gik ind i en ny fase med den Galaktiske Føderations flådes ankomst i begyndelsen af 1990'erne. Vi Mestre var ekstatiske. Vore bønner blev hørt på en stor måde. Det betød også, at jeres bevidsthedsmæssige vækst skulle accelerere og at den lange mørke nat, der havde varet i årtusinder, næsten var forbi. Vi alle skulle gå ind i en tid, der skulle kulminere med jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Vi takkede fulde af glæde og velsignede Himlen for dens vidunderlige gerninger. Jeres vækst førte til kollektive visioner og en ændring af opfattelser om at forandre jeres virkeligheds tilstand. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapport. Vi takker alle, der har ført denne virkelighed ind i stor succes’ tid. Vi takker også Himlen for alt det, den har gjort for at besvare bønnen gennem lang tid fra menneskeheden på Jordens overflade. En tid med stor bøn er blevet hørt! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |