Home > > Sheldan Nidle - 19. juli 2016

Sheldan Nidle - 19. juli 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

6 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Det er sandelig en sørgelig tid for jer og især for dem, der så skødesløst og arrogant styrede jer. Nice angrebet var endnu en falsk-flag-operation. Det var et forgæves forsøg på at bringe dem til syne, der så desperat ønsker at finde en eller anden måde at forhindre det uundgåelige på. Tiden for disse massive monstres regime med død og ødelæggelse er næsten ovre. Deres regime med forsømmelse blev først etableret i begyndelsen af 1960'erne og bragt til sit fulde potentiale i midten af 1970'erne. Det har næret vold, galskab og vanvittige handlinger, der synes umulige helt at forstå. Snart skal de arresteres og I skal få vist, hvordan de længe udførte deres beskidte arbejde. Dette sidste rædselsinstrument anvendt af dem er et globalt psykisk netværk, der drives af en stor gruppe af vildledte mænd, kvinder og drenge. Det har bragt os gruopvækkende hændelser, der har ført til kendte berømtheders og tidligere ukendte ofres dødsfald og været en del af hændelser af chokerende rædsel i Indien, Israel og store dele af Vesteuropa. Ideen var først at chokere og derefter at håbe på, at deres handlinger førte til "copy-cat" handlinger, der spreder vanvid. Alt dette skal endelig aftage, da dette sindsforvirrede netværk endelig bliver opløst.

Da mørket lærte om sindets kraft, som demonstreret af de mørke udenjordiske væsner i begyndelsen af 1950'erne, bad kliken sine håndlangere bruge denne modbydelige teknologi og "herske med den". Det er kilden til den psykedeliske tidsalder og et mærkeligt netværk dannet gennem rekrutteringen af unge mænd og kvinder for at følge ønskerne fra en gennemkorrupt gruppe af gale oligarker, der inderligt ønskede yderligere at kontrollere deres slavebundne undersåtter. Disse ønsker skabte en tidsalder med stærk afhængighed og en form for vold, der levede op til dette forfærdelige nonsens. Men denne proces havde en mere dyster funktion. Den skulle forhåbentligt øge graden af mørk kontrol, der nu blev favnet af disse samme uhellige oligarker. Ikke desto mindre begyndte disse forskellige planer at smuldre, efterhånden som graden af bevidsthed steg. I sidste ende skal vi introducere tanketeknologier, der skal gøre en ende på denne relation mellem afhængighed og mange modbydelige handlinger. Jeres verden har været fanget i denne farlige fælde alt for længe og det er nu tid til at slutte det rod, der har eksisteret siden slutningen af 1960'erne.

Udvidelsen af den menneskelige bevidsthed vil være den betydningsfuldeste udvikling i dette århundrede. Vores ankomst på scenen og dannelsen af vestlige regeringer er uløseligt knyttet til dette. Det skal markere, hvorledes menneskeheden endelig vil ændre det konstante mønster af udbredt korruption og fremmed kontrol. På nuværende tidspunkt er den vigtigste begivenhed blandt BRICS nationerne den sande reform, der ændrer måden, hvorpå den tidligere kolonimagt praksis med vestlig orienteret korruption skal bringes til ophør. Denne udbredte praksis skal stoppes, fordi Vesten selv indser, hvordan denne korruption skabte regeringer, der er loyale over for de "egentlige magthavere" og ikke over for folket. Demokrati er et system, der først fødes hel og derefter omhyggeligt beskyttes af alle. Vi har en form for det kaldet "flydende dynamik". Det er en mere primitiv udgave af denne end NESARA og, endnu vigtigere en global udgave, "GESARA," der skal springe ud i de kommende måneder. Vi er sikre på, at dette instrument hurtigt vil ændre sig til en original form af "flydende dynamik". Den vil blive stærkt påvirket af vores masseankomst til jeres smukke kyster.

Efterhånden som I vokser i de kommende tider, skal I deltage i RV (valutaomstillingen) og til sidst være en international del af GCR (den globale valutaomstilling). Disse valutaer skal signalere starten på en endeløs velstand, så vel som et nyt ædelmetal baseret finansielt system. Om omkring et år eller mindre skal det medføre en teknologi, der skal afskaffe penge og gøre det muligt for jer at reparere skaderne på Gaia forårsaget af næsten 13 tusinde års minedrift af naturrigdomme, landbrug og andre primitive handlinger, der i stor grad har formindsket overfladen i jeres verden. I kan så genoprette jeres verden og indirekte gøre jer selv klar til jeres eventuelle massemigration til den Indre Jord (Agartha). Til den tid vil vi lande og indlede en dialog, der skal føre jer til jeres eget Krystal Lys Kammer. Vores samtaler, og jeres Opstegne Mestres lektioner, skal berede jer til, hvad der skal følge. Udstyret med disse vitale oplysninger og med svarene fra os på en række vigtige spørgsmål skal I begynde den operation, der skal føre jer til jeres Lys Kammer og til fuld bevidsthed! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi henvender os til jer i en yderst lovende tid. Den mørke klike er begyndt at falde fra hinanden. I mellemtiden gør den nye NESARA Republik sig klar til af blive offentligt erklæret. Denne tid er således det øjeblik, som Himlen længe har profeteret. Mørket mister hurtigt sit greb om dette riges dagsorden. En ny Mester har overtaget roret og er af Lyset. Vi beder ganske enkelt alle om at stole på det og tillade disse nye virkeligheder at tage form. Himlen har forberedt en dagsorden fyldt med overraskelser og som legemliggør essensen af glæde. Vær derfor parate til at se alle slags undere og mirakler udfolde sig for øjnene af jer. Som altid påkalder vi højtideligt de energier, som jeres positive ånd har manifesteret. I gør jeres del for at styrke og bevare det. Himlen priser jer for den måde, I gør det positivt for, at disse energier kan fortsætte og vokse sig endnu stærkere, efterhånden som disse begivenheder modnes og når deres kogepunkt.

I, kære, er en yderst vidunderlig gruppe af Lysarbejdere. Dengang vi selv begyndte denne rejse og begyndte at udvide vores gruppe med hver ny Mester, der kom til, så vi tydeligt, hvor lang denne rejse til Lyset ville blive. Vi begyndte at organisere vores styrker og planlægge, hvor længe denne anstrengende rejse ville tage. De fleste af os troede, den ville tage endnu et kvart årtusinde eller deromkring. I har forbløffet os, idet den ene generation efter den anden var endnu mere åndelig og bevidst end den foregående. Så, til vores forbløffelse, vendte den Galaktiske Føderation tilbage og præsenterede os for det særlige mentorprogram og de aftaler, der var lavet med det medicinske team om, hvordan vi bedst kunne koordinere bygningen af Lys Kamre og det konstante modifikationsprogram. De skal sikre, at hver enkelt let vender tilbage til fuld bevidsthed. Vi havde nu en plan og et middel til følge den med succes.

Hvad I står på tærsklen til, er en yderst fantastisk plan! For længe siden droppede atlanteanerne jer ned i et rige med særlig begrænset bevidsthed. Himlen lovede, at denne særlige virkelighed blot var et begrænset rige. I befinder jer i øjeblikket i en helt unik operation, som er bestemt til at vende de handlinger, der først blev påført jer af atlanteanerne. I skal endda, i den nærmeste fremtid, give de mørke, som oprindeligt påtvang dette på alle atlanteanere, et forunderligt Lyslegeme og glæden ved fuld bevidsthed. Disse begivenheder skal igen bevise, hvordan Himlen arbejder for at gøre Lyset almægtig. Vi er tæt på at gå ind i et nyt Stort Galaktisk år. I denne tid skal fuld galaktisk fred skænkes. Denne Galakse, som engang var så mørk, skal så blive et sted fyldt med Lys og med et væld af profetier opfyldt!

I dag har vi gennemgået, hvad der sker i denne verden. Brug denne tid til at slutte jeres Lys til de voksende energier i en verden, der er prydet med et stadigt voksende lag af bevidsthed. Vær glade og lykkelige! Tiden for jeres globale befrielse er kommet! Vid, kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |