Home > > Sheldan Nidle - 26. juli 2016

Sheldan Nidle - 26. juli 2016 for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation

13 Caban, 0 Pop, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi kommer for at tale om de forandringer, der gøres klar for denne smukke blågrønne klode. I mange år har de sidste store rester af den mørke klike arbejdet på at forsinke eller forhindre det uundgåelige. Nuvel, de, der formelt er ansvarlige, har endelig mødtes med os og lagt en tidsplan for den første fordeling af velstandsmidlerne og dens store konsekvens, RV (Valutarevalueringen). Disse globale distributioner skal være dødsstødet for det amerikanske de facto regime og dets mørke medskyldige, Den Europæiske Union. Når begyndelsen til det britiske exit bliver kendt, kan det nye monetære system endelig gøres klar til offentliggørelse af BRICS og et mere retfærdigt globalt banksystem. For os er det betydningsfuldt, at denne operation begyndte, da det Galaktiske Nytår skulle proklameres! Således begyndte en tid med flere nye realiteter, endda samtidig med at flere nye energier blev tilgængelige. Lysarbejderne, såvel som de, der overvåger flytningen af de nye valutaer, er ekstatiske og ser denne tid som en ny start for dette rige. I øjeblikket manifesterer nogle vidunderlige begivenheder sig og dette sæt af begivenheder når sit højdepunkt med færdiggørelsen af den Globale Valuta Omstilling [GCR]!

Hele denne operation begyndte i den sene middelalder i Europa og Asien. Guld og mange andre varer blev oplagret, mens en periode med stor uro hærgede dette enorme sammenhængende kontinent. En særlig komite, der bestod af en udvalgt gruppe af Opstegne Mestre, valgte en række af ret velstillede familier, der havde en lang baggrund i de okkulte Kunstarter. Den oprindelige leder af disse Mestre var Lord Lanto, der blev udnævnt til denne position af et særligt himmelsk råd ledet af Ærkeenglen Michael. Denne himmelske kommission bad Lanto om at begynde at samle stor rigdom og opbevare den i hemmelige depoter. Placeringen af disse depoter skulle holdes skjult for at beskytte dem mod mørket, indtil det rette, guddommelige øjeblik. Lord Lanto valgte sin dyrebareste chela (elev), Kuan Yin. Derefter begyndte en søgen for at finde et passende modstykke i Vesten. Hendes store søgen sluttede, da hun mødte den Opstegne Mester, Grev Saint Germain i det tidlige 16. århundrede. Himlens ønsker begyndte da at blive guddommeligt opfyldt.

I de følgende århundreder blev de store depoter bygget. Saint Germain førte Vesten og dens mange monarkier ind i bankvirksomhedens moderne æra. Dette eventyr tillod Vesten at sprede sit hæslige system og skabe en imperietidsalder. Disse distraktioner gjorde det muligt for formuefonden at vokse, hvilket afspejlede de beløb, der blev gemt væk af Kuan Yin og hendes samarbejdspartnere. Ved det 20. århundredes oprindelse blev scenen sat for en tid, hvor store forandringer i verden i sandhed var mulige. Denne mulighed viste sig ved den pludselige slutning af det sidste århundredes Anden Verdenskrig. De nye institutioner, der blev oprettet af Vesten i kølvandet af denne globale konflikt satte scenen for en række juridiske strategier, der skulle bære frugt i midten af 1990'erne. På det tidspunkt åbnede den pludselige "Anchara Traktat" op for denne planets mørke klike for en proces, der skulle føre dette rige mod en æra af Lys, fred og velstand. Dette bringer os frem til nutiden, hvor vi står på tærsklen til en ende på de mørke håndlangeres økonomiske magt og oprettelsen af et stort nyt banksystem med en sand global valutaomstilling.

Det er også en periode fyldt med de sidste indledende skridt til vores længe ventede masselandinger. Disse landinger skal bringe jer vores mentorer og tiden, hvor I skal lære indgående om hinanden. Det vil vare op til et år, da en grad af ægte tillid og sand historie må opbygges. De Opstegne Mestre skal hjælpe ved at give jer en yderst relevant historietime. Meget af det, Atlantis stod for i sine sidste dage, må afsløres helt. Mange ting skal der tales om, såsom hvordan Anunnakierne manipulerede jer ved at give jer et sæt af opfattelser, som I længe har troet var sande. Mange ting som dette skal der kigge på og en generel drøftelse mellem os må finde sted. På mange måder lod de jer sejle jeres egen sø og et studie af, hvordan dette gjorde det muligt for Anunnakierne og deres håndlangere at kontrollere jer, er påtrængende nødvendig at lave. I skal også vide, hvad der i virkeligheden skete for jer efter den såkaldte "Bibelske Syndflod". Det er vigtigt, sammen med en række vitale samtaler, at dette åbent udforskes. Denne proces, og et væld af spørgsmål, om hvorfor vi mener, tiden er inde, kan vare i næsten et år!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer for at afklare, hvad der allerede er blevet jer fortalt. Da vi i begyndelsen blev dannet som gruppe, i Himlens nådesfyldte Lys, blev det gjort med et guddommeligt formål for øje. Menneskeheden var helt prisgivet de mørke Anunnakier. Himlen havde givet dem en klar dispensation til at regere denne verden på Jordens overflade, indtil det tidspunkt, hvor Himlen dekreterede andet. Vores opgave var at overvåge og med nåde og særlig barmhjertighed, at lindre det onde udført af mørket. Det har vi gjort og ved at gøre det har vi medvirket til den hellige proces, der i øjeblikket er i gang. Vi glæder os over, at vores rumfamilier er kommet under Himlens særlige vejledning. Vi står nu på tærsklen til begivenheder, der skal transformere dette mørke rige og gøre det muligt for os at fortælle jer, hvordan I havnede i jeres nuværende situation. Vi takker Himlen for disse handlinger og for mørkets igangværende nederlag og de velsignede transformationer, der i øjeblikket er i gang.

Vi takker også alle jer og velsigner dagligt det, der i øjeblikket sker på denne vidunderlige klode. Den mørke klike har presset Gaia til hendes yderste. Vi er nødt til at fastholde vores kollektive vision og bruge vores retfærdige hensigt til at fuldføre disse fantastiske handlinger af mod og vidunderlig nåde. Hver af jer er fuldt ud klar over, at, mens disse begivenheder er tid om at manifestere sig, finder de ikke desto mindre sted. Jeres vidunderlige positive energier gør en forskel. I forening med jeres brødre giver de mulighed for at penge fordeles, nye finansielle systemer skabes og ny forvaltning offentliggøres. Vi er blevet et team, der på vidunderlig vis bakker alle dem op, som utrætteligt har arbejdet i timer for, at disse betydningsfulde begivenheder bliver til virkelighed. Vi balancerer nu på tærsklen til en længe ventet æra, hvor fred, frihed og velstand hersker.

Brug denne dyrebare tid til at hylde jer selv og vid dybt i jeres hjerter, at Himlen hørte jeres bøn og handlede derefter. Mange ting måtte ryddes væk og mange betingelser opfyldes for videre at kunne udføre Himlens storslåede dekreter. Mange hellige væsener brugte deres dekretsbeføjelser til at rykke Himlen og Jorden i den rigtige retning mod meningsfuld forandring. Det er nu gjort og deres store arbejde er begyndt at fremtvinge de krævede forandringer for at gøre en ende på jeres lange mareridt i begrænset bevidsthed. I er på vej mod fuld bevidsthed og isoleringen af de, hvis uhellige arrogance har holdt jer væk fra jeres lovede velsignelser og tiltrængte frihed. Vi byder også det velkommen, da det giver os mulighed for sammen med jer at rykke til det næste niveau af galaktisk frihed og ansvar. Disse handlinger af guddommelig energi er kun begyndelsen for os som et folk. Vi har en skæbne, som vi gerne vil fortælle jer om. Hosianna! Hosianna!

I dag har vi givet jer en forsmag på, hvad der er klar til at ske. Vi er yderst taknemmelige for, at alt dette er blevet nået med et minimum af splid. Det er ikke let så vidunderligt at holde de mørke og deres strøm af endeløse mørke tanker fra livet. Vær tapre og fortsæt jeres visioner! Vid, kære, at grænseløs forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |