Home > > Sheldan Nidle - 20. marts 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 20. marts 2018

Selamat Balik. (Hjertelig Velkommen) En ny dag fødes. Lysarbejdere og deres allierede forstår nu, at sejren nærmer sig. I meget lang tid forudsagde profetierne denne nu uundgåelige sejr. Det er en tid, hvor jeres velstand skal frigives, og en ny måde at gøre tingene på skal blive den mindste af jeres bekymringer. Lysarbejdere forstår dette nye scenario og hilser cabalens (The Cabal) afgang velkommen med lethed og med nåde. Dette er en tid for nye regeringer, såvel som for et nyt stadie i vores kommende opstigning. I denne nye tidsalder ændrer korruptionens natur hurtigt vores måder at gøre tingene på. Bevidstheden bevæger sig mod fred, velstand og frihed. En stadigt voksende bevidsthed skaber nu en ny måde, hvorpå menneskeheden ser sig selv. De gamle måder virker ikke længere. Lyset har sejret og tvinger nu velstand ud i det åbne. Flere og flere mennesker vågner op og vælger ikke længere at tjene det gamle system.

Hensigten med disse nye frekvenser er at gøre det umuligt for de gamle måder at starte en krig. Det skaber en frisk tilgang til en gammel diplomatisk kunst. Geopolitikken virker ikke længere. Bevidstheden vokser eksponentielt. Derfor fortsætter den med at ændre vores tidligere syn på os selv. Bevidstheden rykker stadigt nærmere en ny måde at opfatte verden på. Disse nye frekvenser skal muliggøre den gamle cabales uddøen, indvarsle en glorværdig Sejr og en nyfundet frihed. Mens dette stadig er i gang, er jeres sejr sikker. Det er endnu et tegn på jeres voksende bevidsthed og de nyfundne kræfter i jeres hjerte/hjerneforbindelse. Som bevidstheden vokser, svinder modus operandi langsomt for hemmelige samfund og mørke regeringer om at holde folket hen i mørke, da den nye måde om gennemsigtighed bliver normen.

Denne nye virkelighed trænger ind. Nøglen til alt er jeres konstante vækst i bevidsthed. Det skaber og aktiverer nye chakraer og skaber en ny bevidsthed, der udfordrer det gamle. Menneskeheden ønsker, at vi oplever vidunderet i et samfund, der tager sig af hinanden, er velstående og kreativt. For nylig nævnte vi jeres halschakraer. Integrationen af halschakraet med jeres drømmechakra er nu næsten komplet. Det næste trin er integrationen af jeres halschakraer med det øvre hjerte eller thymus chakra. De øvre hjertechakraer påvirker det kontinuerlige tempo i vores opstigning. Thymus regulerer jeres immunsystem. Efterhånden som thymus systemet aktiveres og øges i størrelse, kan det forårsage, at mange af jer udvikler 'tiltagende smerter'. Nøglen til alt dette er jeres konstante udvidelse af bevidstheden, hvilket skaber og aktiverer de nye chakraer.

Ændringerne i jeres thymus og hals påvirker og styrker hjertet, hvilket øger vores vækst i bevidsthed. Som hjertet styrkes, fører den parallelle vækst i bevidsthed os til en ny start baseret på kærlighed, enhed og hjertets nyfundne kræfter. Dette nye samlende hjerte begynder at opdage dets relation til hjernen. Forskere i bevidsthed ved, at efterhånden som bevidstheden vokser, bliver hjertets kærlighedsfunktion stærkere og vigtigere for hver dag. Jeres sande natur bliver direkte tilkoblet i et åndeløst tempo. Nyd processen!

Vær hilset! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer på denne dag for at tale om en væsentlig del af jeres voksende civilisation ... primært behovet for gensidig respekt. Vigtigheden af at se en anden som havende de samme følelser og energier som én selv bliver ofte taget for givet. Menneskeheden har længe rost sig af dette behov for at respektere hinandens behov og ønsker. Vi er nødt til at forfine et dybt indre ønske om at forstå og respektere alle menneskers ønsker i samfundet. Fra et galaktisk perspektiv er det en ære at være til tjeneste for alle levende ting. Vi opfordrer jer til at overveje konsekvenserne for alle omkring jer, før I handler.

Efterhånden som I vokser i bevidsthed, får respekt for hinanden en ny betydning. Respekt er ikke for personlig gevinst. Det er jeres suveræne ret. Bevidstheden om enhed ærer og agter til hver en tid enhver sjæl højt. Det er ofte nemt at velsigne en anden, og derefter lade det være med det. Respekt gør jer i stand til ikke kun at anerkende hinanden, men at vise, hvor meget I virkelig drager omsorg for hinanden. Respekt er nøglen, når menneskehedens bevidsthed udvider sig fra dualitet til Enhed.

Jeres samfund ændrer sig i rasende fart. Det vokser og skifter fra tjeneste for en selv til at favne tjeneste for alle. Menneskehedens nye kollektive bevidsthed udgør nådigt 'trend og islæt' i jeres nye galaktiske samfund. Samfundet væver de nye elementer, der moralsk guider jer. Med gensidig respekt giver I slip på fordømmelse. I giver slip på negative følelser som had, diskrimination, vrede, skyld/skam osv. Målet med respekt er at skabe et tillidsfuldt miljø for ærlig og åben kommunikation. En ny måde at se respekt på er at reformere samfundet og arbejde for et nyt velsignet udfald. Respekt for hver enkelt person vil være normen. Det er drivkraften i jeres nye samfund under transformation, baseret på Enheds bevidsthed.

I dag fortsatte vi vores budskaber! Tiden nærmer sig en stor forandring i denne virkelighed. Tiden er inde til at forvandle smerte og lidelse til glæde, fred og velstand! Den mørke cabale har haft tid til at ændre sig med nåde og fejlede. En ny dag, der vil bringe menneskeheden en omsorgsfuld og respektfuld epoke, gryr! Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |